HejmpaĝoVatiknsk rozhlas
Vatiknsk rozhlas


Other languages


  Kdo jsme


  Časov rozvrh
   programů  Nae programy


  Napi redakci


  Links


  Produkce
   Vatiknskho
   rozhlasu


Vatican Home-page


  Svat stolec


  Město Vatikn


  Liturgick slavnosti
   Svatho otce  Tiskov sl Svatho
   Stolce  Osservatore
   Romano  Vatiknsk televize

CESKÁ SEKCE VATIKÁNSKÉHO ROZHLASU

  Vítejte na stránkách ceské sekce Vatikánského rozhlasu

Stránky české sekce Vatikánského rozhlasu jsou vzhledem k odlišné době jejich vzniku a struktuře dočasně umístěny na adrese
www.radiovaticana.cz

 

VATIKÁNSKÝ ROZHLAS

Vatikánský rozhlas je rozhlasovou stanicí Svatého stolce. Predstavuje nástroj evangelizace ve službe Petrova úradu. Sídlí ve Vatikánu. Jeho nejduležitejším úkolem je svobodné, verohodné, spolehlivé a úcinné hlásání krestanského poselství. Na první místo klade aktivity Svatého Otce a Svatého stolce obecne. Vatikánský rozhlas usiluje také o propojení srdce katolického života, jímž Vatikán je, se zememi celého sveta. Každodenní dialog s posluchaci peti kontinentu zprostredkovává predevším 40 jazykových programu, jejichž 200 novináru 61 národností nabízí všem, verícím i neverícím, jak pohled církve na aktuální témata, tak úvahy nad duležitými otázkami dnešní doby. Jednotlivá jazyková vysílání dále doplnují liturgické porady, krestanské zpravodajství, hudební programy, speciální prenosy liturgických slavností ci papežských audiencí. Velký prostor je venován rozmanité cinnosti Svatého Otce, jeho apoštolským cestám a dalším aktivitám. Vedením Vatikánského rozhlasu jsou od pocátku povereni clenové Tovaryšstva Ježíšova - jezuitského rádu.

HISTORIE VATIKÁNSKÉHO ROZHLASU

Zrízením Vatikánského rozhlasu poveril papež Pius XI. v roce 1929 Guglielma Marconiho, vynálezce bezdrátového vysílání. První vysílání bylo zahájeno 12. února 1931 radioposelstvím papeže Pia XI. V prvním období vysílal Vatikánský rozhlas pouze latinsky, postupne pribývaly i další jazykové sekce.

ZALOŽENÍ CESKÉ SEKCE VATIKÁNSKÉHO ROZHLASU

První vysílání, urcené pro celé Ceskoslovensko, se uskutecnilo na žádost arcibiskupa Josefa Berana 22. dubna 1947. Od 24. prosince 1947 byly pro Ceskoslovensko vyhrazeny tri pravidelné porady týdne. V breznu roku 1948 bylo zahájeno každodenní pravidelné vysílání a o rok pozdeji mohli posluchaci každý den slyšet dva patnáctiminutové porady, jeden v ceštine a druhý ve slovenštine. V listopadu 1949 pak vznikly dve samostatné jazykové sekce, které pripravovaly a dodnes pripravují na sobe nezávislá vysílání.
Vysílání ceské sekce Vatikánského rozhlasu, podobne jako mnoha dalších sekcí zemí strední a východní Evropy, melo velký význam predevším v dobe vlády komunistu. Predstavovalo tehdy témer jediný zdroj informací o dení ve svetové církvi a katolickým krestanum umožnovalo pocítit jistou sounáležitost s krestany na celém svete.

REDAKCE CESKÉHO VYSÍLÁNÍ

Vysílání ceské sekce Vatikánského rozhlasu bylo posledních tricet let spjato se jménem jejího reditele, P. Josefa Kolácka SJ. Toho 1. ledna 2002 vystrídal P. Jirí Sýkora SJ. Ceská redakce, ve které pracují na plný úvazek tri osoby, spolupracuje s dopisovateli z misií, z Ceské republiky i dalších evropských státu. Je v kontaktu s Tiskovým strediskem Ceské biskupské konference, s mluvcími jednotlivých biskupství, s duchovními osobnostmi, s tiskovým oddelením Sdružení Ceská katolická charita, s odborníky nejruznejších oblastí apod. Rozvíjí spolupráci s Radiem Proglas a s nekolika ceskými krestanskými servery. Vlastní stránky ceské sekce najdete na adrese: www.jesuit.cz.

PROGRAMY

Ceská sekce Vatikánského rozhlasu si za dobu své cinnosti vytvorila pomerne stálou strukturu nekterých poradu, jejím hlavním úkolem však zustává aktuální zpravodajství z Vatikánu a z prostredí svetové církve, s durazem na aktivity a ucení Svatého Otce. První cást zpravodajského poradu je nejcasteji vyhrazena programu Jana Pavla II. a významným událostem z cinnosti jednotlivých úradu Svatého stolce. Druhá cást je venována událostem života církve v celém svete, poprípade duležitým informacím z domova. Zpravodajství je doplneno komentári, sloupky, recenzemi, predstavováním oficiálních dokumentu a stanovisek Svatého stolce, a dále rozhovory s osobnostmi církevního, politického a spolecenského života. Slovo dostávají také poutníci, kterí Vecné mesto navštíví. Stredecní relace je venována generální audienci Jana Pavla II., nedelní pak jeho promluve pred modlitbou "Andel Páne" a komentári "Církev a svet." V pátecním vysílání pravidelne zaznívají duchovní promluvy Otce Tomáše Špidlíka SJ.

VYSÍLÁNÍ

Ceský porad vysíláme každý den vecer v 19:30 hod. na stredních vlnách 1530 a 1467 kHz a na krátkých vlnách 4005, 5885 a 7250 kHz. Vecerní porad opakujeme vždy následující den ráno v 5:10 hod. na stredních vlnách 1530 kHz a na krátkých vlnách 4005 a 5885 kHz. Ceské vysílání Vatikánského rozhlasu opakuje též každý den Radio Proglas. Ve všední dny v 8:45 hod. (repríza poradu z predchozího dne) a ve 20:45 hod. V sobotu a v nedeli pak v 7:00 hod. ráno a vecerní vysílání zacíná již ve 20:15 hod. Nejaktuálnejší ceský porad si je možné také poslechnout na internetové adrese www.radiovaticana.va/demand.htm.

Poslech vysln


Přm přenos


on demand


Professional audio for rebroadcasting


Hlas Svatho otce


Anděl Pně


Aktuální vysílání
Česky Poslouchat Odebírat

Předchoz
  strana  Předchoz strana
Domovsk strnky  Domovsk strnky
Napi redakci  Napi redakci
top
top
All the contents on this site are copyrighted . Webmaster / Credits / Legal Conditions / Advertising
top
top