HomeRadio Vaticana
foto testata
 
Pētera ceļš
Romas bīskapa deklarācijā par savu atkāpšanos no Apustuļa Pētera pēcteča kalpojuma Benedikts XVI sacīja: "Tagad uzticēsim Svēto Dieva Baznīcu tās Augstā Gana, mūsu Kunga Jēzus Kristus rūpēm". Pēc tam, Pelnu trešdienas vispārējās audiences laikā pāvests piebilda: "Mani pavada un apgaismo pārliecība, ka Baznīca ir Kristus Baznīca, kuru Viņš nekad nemitēsies vadīt un atbalstīt". Tie ir būtiski vārdi, kas visiem atgādina, kāda ir Baznīcas identitāte. Baznīca nav tāda pati institūcija kā citas; to ir nodibinājis Jēzus Kristus kā ticības kopienu, kas cauri gadu simteņiem un kultūru dažādībai atklāj visu kontinentu ļaudīm Kunga vēstījumu un liecina par Viņa darbu cilvēku vidū. Tas ir darbs, kas tika paveikts caur Ābrahama cilti un Vecās Derības tautu, un piepildīts Jēzus Nācarieša personā. Viņš ir Vārds, Dieva Dēls, kurš atklāj mums Tēvu, lai izgaismotu katras personas cieņu un dzīves mērķi.

01/006

Vatikāna Radio pateicas visiem, kuri ņēma dalību šajā projektā, īpaši Džuliano Savinam par foto materiāliem

All the contents on this site are copyrighted ©