HomeRadio Vaticana
foto testata
 
Pētera ceļš
Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Dievs bija Vārds. Viņš nāca savā īpašumā, bet savējie Viņu neuzņēma. Bet kuri Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt Dieva bērniem. Dievu neviens nekad nav redzējis: vienpiedzimušais Dēls, kas ir Tēva klēpī, to atklāja (Jņ 1). Betānijā, aiz Jordānas, kur Jānis kristīja, divi mācekļi sekoja Jēzum. Tie atnāca un redzēja, kur Viņš dzīvoja, un tajā dienā palika pie Viņa; bija aptuveni četri pēcpusdienā. Viens no tiem diviem, kuri dzirdēja Jāņa vārdus un sekoja Viņam, bija Andrejs, Sīmaņa Pētera brālis. Viņš pirmais satika savu brāli Sīmani un viņam sacīja: „Mēs atradām Mesiju (kas nozīmē Kristus)”; un viņš to atveda pie Jēzus. Nākošajā dienā Jēzus gatavojās doties uz Galileju; Viņš satika Filipu un viņam sacīja: „Seko man!”. Filips satika Natanaēlu un teica viņam: „Mēs atradām to, par kuru rakstīja Mozus un pravieši – Jēzu no Nācaretes, Jāzepa dēlu”. Filips bija no Betsaidas, Andreja un Pētera pilsētas. Betsaida, kur Jordānas upe ietek Galilejas ezerā, ir Filipa, Andreja un Pētera tēvzeme (Jņ 1, 44), kā arī, ļoti iespējams, tā ir Jēkaba un Jāņa dzimtā vieta.

01/007

Vatikāna Radio pateicas visiem, kuri ņēma dalību šajā projektā, īpaši Džuliano Savinam par foto materiāliem

All the contents on this site are copyrighted ©