HomeRadio Vaticana
foto testata
 
UDHA E PJETRIT
Në rrëzë të Shkëmbit të Cezaresë së Filipit, që, në shpellën e zotit Pan (pagan), ka njërin nga burimet më të pasura të lumit Jordan, mund të shihen guva të ndryshme të hyjnive pagane, të cilat i kushtoheshin kultit të perandorëve romakë dhe nderoheshin nga Herodi i Madh e më pas, nga biri i tij, Filipi. Para këtij spektakli të jashtëzakonshëm të fuqisë së natyrës e të botës njerëzore, Jezusi u vuri përpara dishepujve çështjen e njohjes së identitetit të Tij si Mesia i kryqëzuar dhe i ringjallur, Shëlbues i popullit të Vet dhe i të gjithë njerëzve.

01/003

Radio Vatikani falenderon të gjithë bashkëpunëtorët e, në veçanti, Xhuliano Savinën për aspektin fotografik

All the contents on this site are copyrighted ©