Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  

     Home > Kultúra a spoločnosť  >  2013-05-05 17:05:36
A+ A- print this pageSpiritualita súčasného človeka: Mária, ochranaRealAudioMP3 Rubriku Spiritualita súčasného človeka pripravil P. Peter Dufka SJ:

Ešte mám v živej pamäti príhovory posledných pápežov, ktoré sme prekladali do slovenčiny počas mojich pôsobení vo Vatikánskom rozhlase. Takmer nikdy v nich nechýbalo aspoň niekoľko viet, ktorými sa v závere obracali na Pannu Máriu s prosbou o pomoc. Prekvapil ma i fakt, ktorý som tiež neskôr spozoroval. Skoro každá významná osobnosť kresťanského života mala k Panne Márii osobitný vzťah. O mimoriadnej úlohe Panny Márie v živote kresťana svedčí i jej nespočetné množstvo mien, ktoré jej veriaci v rôznych situáciách dávali a dávajú.
Udivujúce množstvo prívlastkov priradených k menu Panny Márie nachádzame na kresťanskom Východe. Napríklad v Rusku ešte pred revolúciou roku 1917 jestvovalo niekoľko stoviek rozličných mariánskych ikon. Už ich samotné názvy prezrádzali, v akých súvislostiach sa meno Mária vzývalo: existovala mariánska ikona útechy, prozreteľnosti, upokojenia našich zlých sŕdc, atď. Ikonografické vyobrazenie Panny Márie je často viazané na duchovnú skúsenosť, ktorú mal veriaci ľud, keď v konkrétnej situácii vzýval meno Panny Márie.
U nás takmer v každom chráme nájdeme sochu alebo obraz Panny Márie, ktorý čiastočne odkazuje na známe slová z Apokalypsy: „Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd“ (Zj 12, 1). Skúsme si spoločne všimnúť tieto tri symbolické vyjadrenia:

1. Sochy Panny Márie majú obyčajne bielu alebo bledomodrú farbu. Tento symbol vyjadruje farbu odevu, ktorým bola odetá „žena“ z Apokalypsy. „Odetá slnkom“. Čo znamená tento výraz? Znamená odetá Božím Duchom. Tento symbol žiarivého odevu vyjadruje skutočnosť, ktorá sa vzťahuje na celý jej život a ktorú vyjadruje teologický výraz „milostiplná“.
Podľa duchovných otcov milosťou sú všetky dary, ktoré dostávame od Boha. On vylieva svoju milosť na všetkých, ale mimoriadne na tých, ktorých si vybral. Milosť, a ešte viac plnosť milosti, je nespojiteľná s hriechom. Je to akoby iný výraz na označenie toho najvzácnejšieho, čo človek má, a to je čisté srdce.
Izák Sýrsky hovorí, že čisté srdce sa podobá fontáne, v ktorej sa odráža Boh. Takéto srdce sa teší zo schopnosti vidieť Boha vo všetkom. V prírode, v blížnom, v rôznych podujatiach, ale osobitným spôsobom v srdci druhého človeka. Všetko toto zachytáva a symbolicky vyjadruje žiariaci odev. Odetá slnkom nemá na sebe žiaden tieň hriechu a takýto odev to i vylučuje. Takýto odev si má obliecť každý kresťan, ktorý chce strážiť dary milosti, ktoré od Boha dostal.

2. V apokalyptickej vízii je ďalšia zvláštnosť: nad hlavou ženy odetej slnkom je „koruna z dvanástich hviezd“. Toto znamenie predstavuje dvanásť kmeňov Izraela a znamená, že Panna Mária je centrom Božieho ľudu, celého spoločenstva svätých. Tento obraz koruny z dvanástich hviezd predstavuje Božiu Matku, ktorá by mala byť v strede každého spoločenstva, či už rodinného, cirkevného, ako aj pracovného.
Nikdy nezabudnem na pocit, ktorý som prežil, keď som sa vrátil do rodného domu po tom, čo nám zomrela mama. Všetko bolo rovnaké, nezmenené, ale zároveň úplne iné. Múry už nedýchali tým duchom, ktorý tam bol, keď tam bola ona. Stôl, stoličky, dvere, ba dokonca i podlaha už nedýchali rytmom jej pohybov a zrazu v dome zavládol studený smútok. Takto vyzerá spoločenstvo, ktoré nemá matku. Veci sú možno tie isté, ba dokonca môžu vykonávať tú istú službu, ale sú už len studenými a bezduchými predmetmi v priestoroch, v ktorých niet teplo domova.
Každé fungujúce spoločenstvo podvedome vyhľadáva niekoho, kto by bol schopný usmerňovať a obrusovať hrany jednotlivých členov. To bol dôvod, prečo duchovné spoločenstvá vyhľadávali osobnosti, ktoré žiadali o radu, alebo ich pozývali do svojho stredu. Hľadali u nich dar rozlišovania a poznávania srdcom. Ideálom však vždy bolo mať takúto duchovnú bytosť vo svojom strede – a to sa deje prostredníctvom Panny Márie.

Spoločenstvo (či už rodinné alebo duchovné), v ktorom nechýba mariánska úcta, je vedené jej múdrosťou a citlivým duchom. Spoločenstvo, v ktorého strede ja takáto autorita, má veľa výhod. Ona totiž v ňom zastáva tri miesta. Prvým z nich je duchovné miesto. Tak ako duchovní otcovia viedli im zverené osoby, podobne to robili i duchovné matky. Matka má niečo ako intuitívne poznanie. Často poznáva srdcom a mnoho vecí vycíti bez toho, aby jej o tom niekto podával rukolapné dôkazy. Veci, ťažkosti, dokonca i možné konflikty zachytí oveľa skôr, ako vypuknú a vie im jemne predísť a úsmevom zahladiť. Matka v strede spoločenstva dokáže však i napriek vysokej dávke jemnej tolerancie strážiť to podstatné, čo robí rodinu rodinou alebo spoločenstvo spoločenstvom. Matka je bedlivá strážkyňa darov a chariziem nielen jednotlivých detí, ale i celého spoločenstva. A toto je jej druhé miesto, ktoré v ňom zastáva. A nakoniec, Matka je tá, ktorá vždy dobre poradí i v bežných, obyčajných, takmer praktických veciach. Veď nikto nemá také spektrum rozličných úloh ako ona. Úloh, s ktorými má pomôcť, alebo ich sama zariadiť. A tak tretie miesto, ktoré zastáva Panna Mária v spoločenstve, je byť matkou dobrej rady, ako ju vzývame v Litániách loretánskych.
Matke rodiny nič neleží na srdci viac, ako rast jej detí. Nielen fyzický, ale i duševný a duchovný. Je to kritériom skutočnej autority, ktorá spôsobuje rast. Slovo autorita pochádza od latinského slova augere, čo znamená spôsobovať rast. Toto slova najlepšie zachytáva to, kto je Matka. Tá, ktorá spôsobuje rast. Vedľa takejto osoby sa človek cíti dobre. Nemusí sa usilovať o
pretvárku, pretože vie, že táto materská autorita mu pomôže k rastu, nech by sa nachádzal na akomkoľvek jeho stupni.

3. Táto žena z Apokalypsy má pod svojimi nohami mesiac, symbol smrti. Pri pohľade na tento biblický obraz nám zaznievajú v ušiach záhadné slová, ktoré odzneli v dejinách spásy po hriechu prarodičov. Išlo o proroctvo, ktoré sa naplnilo o niekoľko tisícročí a ktoré sa neustále vzťahuje na boj dobra so zlom a na tajomné poslanie Márie v tomto boji. „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu
zraníš pätu" (Gn 3, 9-15). Istý taliansky exorcista mi raz hovoril o svojich duchovných skúsenostiach v tejto oblasti. Prekvapil ho fakt, že posadnutá osoba sa rúha Bohu, Ježišovi Kristovi a mnohým svätým. Ale nikdy nezažil, aby z úst posadnutej osoby vyšli rúhavé slová na adresu Panny Márie. Panna Mária mala i má v dejinách Cirkvi, ktorá neustále zápasí s mocnosťami zla, nesmierne dôležité miesto. Je to ona, ktorá rozšliape hlavu hadovi a ktorá v živote každého jedného z nás zvíťazí nad temnotami hriechu.
Milí priatelia, skúsme sa i my, ako Panna Mária zaodieť slnkom a tak chrániť dary, ktoré sme dostali. Pozvime ju do stredu nášho života, našich rodín i spoločenstiev. Raďme sa s ňou o všetkom, na čom nám záleží - veď je matkou dobrej rady, ktorej záleží na raste svojich detí. Ale predovšetkým, nech ona víťazne vedie naše zápasy s nepriateľom našej duše. Nech je ona naša ochrana.
Zdieľať


Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising