Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Artimo meilė ir Solidarumas  >  2013-05-08 15:40:22
A+ A- print this pageKardinolo Mindszenty tvirtumo pavyzdys skatina būti kritiškesniemsJaunuoliai, užaugę buvusiuose komunistiniuose Europos kraštuose, nežino beveik nieko apie Bažnyčios tame laikotarpyje patirtus persekiojimus. Tačiau tokių asmenybių, kaip Vengrijos kardinolas Mindszenty, arba Lenkijos kardinolas Wyszynski, minėjimas galėtų padėti žmonėms būti kritiškesniems pasaulietiškų srovių atžvilgiu, - pareiškė lenkas kardinolas Zenon Grocholewski, Katalikiško ugdymo kongregacijos prefektas. Kardinolas Grocholewski šeštadienį Romos Šv. Stepono bazilikoje vadovavo Vengrijos primo ir kardinolo József Mindszenty mirties metinių Mišioms. Kardinolas J. Mindszenty mirė Vienoje 1975 metais gegužės 6 dieną.

Neatsižvelgimą į istorijos pamokas kardinolas Grocholewski pavadino viena iš nūdienos visuomenės blogybių. Kalbėdamas Vatikano radijui kardinolas sakė, kad komunizmo patirtis buvo labai reikšminga. Ji išlieka kaip svarbus pamokymas ir mūsų laikams.

Komunizmas savo teorijas skelbė kaip pažangias, išliekančias, moksliškas, siekė žemėje sukurti rojų. Tačiau sistema buvo žiauri, niekinanti visas vertybes. Turime mokytis iš šios praeities, taip pat šiandien būti atidūs viskam, kas skelbiama visuomenėje. Ne viskas, kas pristatoma, kaip ateitis, kaip mokslas, iš tikrųjų toks yra. Turime būti kritiški. Tragiško komunistinio laikotarpio prisiminimas turėtų paskatinti dabar gyventi teisingiau, būti kritiškesniems pasaulinių srovių atžvilgiu, - sakė Vatikano radijui kard. Zenonas Grocholewskis.

Esztergomo arkivyskupas József Mindszenty 1949 metais buvo Budapešto liaudies teismo nuteistas kalėjimu iki gyvos galvos už tariamą tėvynės išdavystę. Tačiau tai buvo surežisuotas komunistinio režimo spektaklis siekiant viešai sukompromituoti represinei sistemai neparankią asmenybę. Kai komunistinis režimas 1948 metais nacionalizavo mokyklas Vengrijoje, kardinolas be kita ko įsakė protesto ženklan skambinti gedulą visų bažnyčių varpais.

Dievo tarnas kard. Mindszenty savo gyvenimo pavyzdžiu yra tikėjimo tvirtumo šviesulys taip pat mums, - kalbėjo Mišių homilijoje kardinolas Grocholewskis. Pasak jo, ypatingą įspūdį kelia Dievo tarno patirtos kančios. Kai paskutinį kartą buvo suimtas 1948 metų gruodžio 26 dieną, sargybiniai kas vakarą 39 dienas iš eilės vesdavo kardinolą Mindszenty į šaltą ir drėgną kalėjimo pusrūsį, ten jį išrengdavo ir tyčiodamiesi smarkiai mušdavo. Buvo siekiama išgauti kardinolo prisipažinimą, kad būtų galima nuteisti kaip liaudies priešą, siekusį nuversti valdžią. Kardinolui nenusileidus, jam buvo grasinta jį tokioje būsenoje parodyti senutei motinai.

Vengrijos komunistų režimo nuteistą iki gyvos galvos kardinolą J. Mindszenty Vengrijos Generalinė prokuratūra pilnutinai reabilitavo 2012 metais.

Dievo tarnas popiežius Paulius VI laiške išvaduotam kardinolui rašė: „Patirtos sunkios kančios buvo erškėčių vainikas, užmautas tau ant galvos, nė kiek nemenkesnė - tavo ištikimybė, paliudyta Kristaus Bažnyčiai“. 1996 metais buvo pradėta kardinolo J. Mindszenty kanonizavimo byla. (Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising