Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  

     Home > Cirkev >  2013-05-06 14:39:23
A+ A- print this pagePríhovor pápeža príslušníkom Švajčiarskej gardy: Viera je najcennejší poklad, aký môžete maťPápež František sa v pondelok 6. mája o 12.45 hod. stretol s novými príslušníkmi Švajčiarskej gardy v deň ich slávnostnej prísahy. V Klementínskej sále Apoštolského paláca prijal 35 nováčikov, spolu s ich príbuznými, niekoľko hodín pred samotným slávnostným aktom skladania prísahy, ktorý sa koná na Nádvorí sv. Damaza vo Vatikáne o 17.00 hod. Svätý Otec sa na všetkých prítomných obrátil slovami vďaky a povzbudenia.

Drahí priatelia Švajčiarskej gardy! Som rád, že vás môžem prijať a odovzdať môj srdečný pozdrav každému z vás, vašim príbuzným, priateľom, všetkým autoritám a všetkým, ktorí sa chceli zúčastniť na tomto slávnostnom dni. Všetkým vám, drahí príslušníci, znovu vyjadrujem úprimnú vďaku za vašu vzácnu a veľkodušnú službu pápežovi a Cirkvi. Každý deň môžem osobne zažívať pozornosť, profesionalitu a lásku, s akou vykonávate vaše poslanie. Ďakujem vám zato. Osobite ďakujem vašim rodinám, ktoré veľkoryso prijali vaše rozhodnutie pre túto službu vo Vatikáne a podporujú vás svojou láskou a modlitbou.“


V súvislosti so spomienkou na pamätnú historickú udalosť, ktorá stála príslušníkov Švajčiarskej gardy, zapojených do obrany pápeža, život, Svätý Otec poznamenal:
„Dnes nie ste volaní k takýmto hrdinským gestám, ale k inej forme obetovania sa, ktorá je tiež náročná: dať svoju mladícku energiu do služby Cirkvi a pápežovi. Aby ste to mohli robiť, musíte byť silní, motivovaní láskou a podporovaní vierou v Krista. Tento rok je vaša slávnosť súčasťou Roku viery, ktorý prežíva Cirkev vo svete. Som si istý, že rozhodnutie dať roky svojho života do služby pápeža, nie je cudzie vašej viere. Práve naopak, najhlbšie motivácie, ktoré vás doviedli sem do Ríma, majú svoj pôvod vo viere. Vo viere, ktorú ste dostali v rodine, pestujete ju vo svojich farnostiach, a ktorá sa prejavuje oddanosťou švajčiarskych katolíkov voči Cirkvi. Pamätajte si to dobre: viera, ktorú vám Boh dal v deň krstu, je ten najcennejší poklad, aký môžete mať! A vaše poslanie v službe pápeža a Cirkvi nachádza svoje korene práve tam.“

Pápež František povzbudil príslušníkov Švajčiarskej gardy k tomu, aby vydávali svedectvo o svojej viere s radosťou a s láskavosťou. Je to nesmierne dôležité pre ľudí, ktorí prichádzajú do Vatikánu!

„Ale je to rovnako dôležité pre tých, ktorí pracujú tu pri Svätej stolici, a teda aj pre mňa! Vaša prítomnosť je znamením sily a krásy evanjelia, ktoré v každej dobe volá mladých ľudí, aby ho nasledovali. Aj ja by som vás chcel pozvať prežiť toto obdobie, ktoré strávite vo večnom meste, v duchu skutočného bratstva, pomáhajúc jeden druhému žiť dobrý kresťanský život, ktorý zodpovedá vašej viere a vášmu poslaniu v Cirkvi. Buďte pozorní k sebe, všímajte si, či niekto z vás nemá ťažkú chvíľu. Buďte ochotní počúvať, byť nablízku. Modlite sa jeden za druhého a prežívajte vzájomné spoločenstvo, ktoré je živené Ježišom v Eucharistii.“

V treťom bode svojho príhovoru Svätý Otec hovoril o tom, že skúsenosť, ktorá sa im ponúka v Švajčiarskej garde, je privilegovanou príležitosťou prehĺbiť poznanie Krista a jeho evanjelia, aby ho nasledovali a tu v Ríme takmer vdychovali univerzálnosť Katolíckej cirkvi.

Keď niektorí z vás budú dnes prisahať, že budú verne vykonávať svoju službu a ďalší z vás obnovia túto prísahu vo svojich srdciach, myslite nato, že vaša služba je svedectvom o Kristovi, ktorý volá, aby ste boli autentickými ľuďmi a pravými kresťanmi, protagonistami svojej existencie. Hlboko zjednotení s ním budete vedieť s istotou a zrelosťou zdolávať prekážky a čeliť výzvam života v pevnom presvedčení, že vzkriesený Pán ako nám pripomína liturgia veľkonočnej vigílie – je večný Kráľ, ktorý zvíťazil nad temnotou sveta. On sám je pravda, cesta a život.“

V závere príhovoru pápež František zopakoval slová povzbudenia, vďačnosti a všetkým prítomným udelil požehnanie:

Drahí príslušníci Švajčiarskej gardy, nezabudnite, že Pán kráča s vami, je vám stále po boku, aby vás podoprel, najmä vo chvíľach ťažkostí a skúšok. Úprimne vám prajem, aby ste vždy pociťovali radosť a útechu jeho žiarivej prítomnosti a milosrdenstva. Zverujem každého z vás, vašu vzácnu službu, pod materskú ochranu Panny Márie a vašich svätých patrónov a zo srdca udeľujem vám, vašim príbuzným a všetkým prítomným moje požehnanie ako znamenie veľkej lásky a mimoriadnej vďačnosti. –jk-

Zdieľať


Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising