Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2013-05-08 15:28:56
A+ A- print this pagePopiežiaus Pranciškaus rytmečio Mišios: Evangelizavimui reikia apaštališkos drąsos (+video)Trečiadienio rytą Eucharistijos šventimui savo namų koplyčioje vadovavęs popiežius Pranciškus homilijoje kalbėjo apie evangelizavimo apaštališką drąsą. Krikščionys turi skelbti Jėzų Kristų taip, kad Jėzus Kristus būtų priimtas, o ne atmestas. Šv. Pauliaus evangelizuodamas Atėnuose, apie tai buvo pasakojama dienos Mišių skaitinyje, suvokė, jog jam pavesta sėti evangelinę žinią. Apaštalas suprato, kad tai nėra lengvas uždavinys skelbti Jėzų Kristų, kad jo veiksmų sėkmė nepriklauso vien nuo jo dedamų pastangų. Jis stengiasi kiek įmanydamas, tačiau Jėzaus Kristaus skelbimas, t.y. tiesos skelbimas, priklauso nuo Šventosios Dvasios. Paulius nesako atėniečiams: „Štai tiesos enciklopedija, jos pasimokykite ir tuomet turėsite tiesą“. Ne. Tiesa nesutelpa į enciklopediją. Nes tiesa yra susitikimas. Tai susitikimas su Aukščiausiąja tiesa: su Jėzumi, kuris yra didžioji Tiesa.

Dabartiniai laikai Bažnyčios gyvenime yra labai palankūs evangelizavimui, - tęsė popiežius Pranciškus ryto Mišių homilijoje. Dalydamasis prisiminimais popiežius sakė, kad prieš penkis ar šešis dešimtmečius jis savo namuose, tuomet dar vaikas, yra girdėjęs sakant apie kitus „Pas juos lankytis nevalia, nes Bažnyčiai jie nesusituokę“. Šitaip kiti buvo beveik atmetami: „Ne, pas juos negalima užeiti!“. Tai buvo nepriimtina todėl, kad jie buvo socialistai arba ateistai. Dabar, dėkui Dievui, to nebesakoma! Nebesakoma „Ne, negalima!“ Tuomet tai buvo tarsi tikėjimo apgynimas, tačiau statant sienas. Tuo metu Viešpats tiesė tiltus.

Apaštalas Paulius, viena vertus, yra tokio nusistatymo, nes taip elgėsi Jėzus. Antra vertus, Paulius suvokia, jog turi evangelizuoti, o ne prozelitauti. Bažnyčia neauga per prozelitizmą, o žavesiu, liudijimu, skelbimu. Paulius taip galėjo elgtis todėl, kad nedvejojo savo Viešpačiu. Krikščionys, kurie bijo tiesti tiltus ir mieliau stato užtvaras, yra savo tikėjimu ir Jėzumi abejojantys. Paulius yra tikras Jėzumi Kristumi ir jam nereikia pretekstų, kad turėtų teisintis. Tačiau kai Bažnyčia netenka šios savo apaštališkos drąsos, Ji tampa neveiksni. Tvarkinga, išsipuošusi, tačiau nevaisinga, nes nebedrįsta eiti į pakraščius, ten kur aibės žmonių, nukentėjusių nuo stabmeldystės, supasaulėjimo ir silpno mąstymo.

Tad prašykime šv. Pauliaus įkvėpti apaštališkos drąsos, dvasinio užsidegimo, tikrumo. Galime suklysti. Tačiau suklupus - kelkimės ir ženkime pirmyn. Tai ir yra žengimas. Kas nežengia pirmyn vien todėl, kad nesuklystų, tas suklysta dvigubai, - kalbėjo Pranciškus.

Su Šventuoju Tėvu trečiadienio ryto Mišias koncelebravo kardinolas Francesco Coccopalmerio ir vyskupas Oscar Rizzato. Popiežiaus Mišiose jo namų koplyčioje dalyvavo grupė Vatikano miesto valstybės ir Tribunolo kanceliarijos darbuotojų. (Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising