Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2013-05-11 13:43:52
A+ A- print this pagePalaimintasis Aloyzas NovareseŠeštadienio rytą Šv. Pauliaus bazilikoje už Romos miesto sienų buvo paskelbtas palaimintuoju prieš tris dešimtmečius miręs italas kunigas Aloyzas Novarese, dirbęs Šventojo Sosto valstybės sekretoriate ir Italijos vyskupų konferencijoje, o visą nuo oficialios tarnybos liekantį laisvą laikę skyręs ligonių globai. Beatifikacijos iškilmei Šventojo Tėvo vardu vadovavo jo Valstybės sekretorius kard. Tarcisio Bertone.

Palaimintasis Aloyzas – Luigi Novarese gimė 1914 m. šiaurės vakarų Italijos Pjemonto regione. Dėmesį ir nepaprastą jautrumą sergantiems žmonėms lėmė jo paties išgyvenimai. Būdamas 9 metų būsimas palaimintasis susirgo tuberkulioze – tuo metu nepagydoma liga. Paauglystėje daug prisikentėjo, nemažą laiko praleido ligoninėse. Tačiau nepagydoma liga stebuklingai pasitraukė. Meldžiant Marijos Krikščionių pagalbos ir kunigo šv. Jono Bosko užtarimo 1931 m. Luigi Novarese staiga pagijo.

Po šio stebuklo būsimas palaimintasis nusprendė savo gyvenimą paaukoti ligoniams ir pradėjo studijuoti mediciną, tačiau po motinos mirties šiek tiek pakoregavo savo pasirinkimą ir įstojo į kunigų seminariją, kad tapęs kunigu galėtų kitu būdu tarnauti ligoniams. 1938 m. gruodžio 7 d. Romos Laterano Šv. Jono bazilikoje jam buvo suteikti kunigo šventimai.

Netrukus jaunas kunigas buvo priimtas į darbą Šventojo Sosto valstybės sekretoriate, tačiau visą laika kaip savanoris ir kapelionas rūpinasi ir ligoniais. Jo tiesioginis viršininkas dirbant Vatikane buvo mons. Giovanni Battista Montini, būsimas popiežius Paulius VI. Vėliau, 1962 m., šio popiežiaus sprendimu kun. Novarese buvo paskirtas atsakingu už sielovados visose Italijos ligoninėse koordinavimą.

1943 m. jaunas kunigas įkūrė Marijos kunigų lygą – kunigų broliją, kurios nariai rūpinasi sergančiais konfratrais. 1950 m. kun. Novarese rūpesčiu buvo įkurtas Tyliųjų Kryžiaus darbininkų judėjimas ir 1952 m. Ligonių brolių judėjimas – dvi organizacijos, buriančius savanorius, kurie, sekdami evangeliniais patarimais patarnauja sergantiems žmonėms. 1957 m. spalio 7 d. kun. Novarese rūpesčiu buvo surengtas sergančiųjų susitikimas su popiežiumi Pijumi XII. Susitikimas įvyko Vatikano Belvederio kieme (tarp senųjų Apaštališkųjų rūmų, muziejų ir bibliotekos). Pagalbą ligoniams, kunigišką tarnystę jų labui, būsimas palaimintasis derino su kasdienine tarnyba Vatikano Valstybės sekretoriate, o nuo 1970 m. – Italijos vyskupų konferencijoje.

Kun. Luigi Novarese mirė 1984 m. Tais pačiais metais popiežius Jonas Paulius II paskelbė apaštališkąjį laišką „Salvifici doloris“ apie krikščionišką žmogaus kančios prasmę. Šio dokumento mintys kartoja tai ką skelbė ir kasdien liudijo kun. Novarese. Praėjus keleriems metams po jo mirties pradėta beatifikacijos byla buvo užbaigta 2011 m. pabaigoje, pripažinus kun. Aloyzo herojiškai liudytą artimo meilę ir jo užtarimu įvykusį stebuklą. (Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising