Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  

     Home > Cirkev >  2013-05-14 20:12:28
A+ A- print this pageKonferencia: Pápežský slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme 1963 – 2013Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda v Ríme (PSKSCM) v spolupráci s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave organizuje pri príležitosti 50. výročia Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom „Pápežský slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme 1963 – 2013“. Na podujatí, ktoré sa uskutoční tento piatok a sobotu 17. a 18. mája v priestoroch kolégia, vystúpia viaceré osobnosti zo Slovenska i zahraničia. Vedeckým garantom konferencie je členka Pápežskej rady pre historické vedy prof. Emília Hrabovec, ktorá dala svojmu príspevku názov: „SÚSCM a Svätá stolica v cirkevnopolitickom kontexte“. Prejav o zrode Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme a jeho mieste v slovenských dejinách prednesie kardinál Jozef Tomko, a to hneď po otvorení konferencie Mons. Vladimírom Stahovcom, rektorom kolégia. Štefan Turanský začne popoludňajší blok prvého dňa konferencie témou „Formačná a pedagogická činnosť v malom seminári a v slovenskom gymnáziu v Ríme“, po ňom sa účastníci oboznámia so saleziánmi v SÚSCM prostredníctvom príspevku Zlatka Kubanoviča a s vydavateľskou či prekladateľskou činnosťou jubilujúcej inštitúcie z príspevku Jozefa M. Rydla.

SÚSCM a americkí Slováci bude jedna z tém druhého dňa, keď vystúpi aj HEDr. Ľuboslav Hromják PhD, ktorý vo svojom príspevku priblíži osobnosť Mons. Štefana Náhalku – spoluzakladateľa a dlhoročného rektora Ústavu. Pokoncilovej liturgickej reformy sa dotkne J.E. Štefan Vrablec. Pohľad na ostatných dvadsaťštyri rokov PSÚSCM ponúkne účastníkom konferencie jeho vicerektor Marek Haratim. Podľa slov rektora pápežského kolégia Vladimíra Stahovca si konferencia okrem iného kladie za cieľ zmapovať 50-ročnú históriu ustanovizne.

Myšlienka postaviť v Ríme stredisko pre Slovákov sa zrodila na Vianoce 1959 z iniciatívy kňazov, ktorí prišli do Ríma študovať po skončení Druhej svetovej vojny a po udalostiach vo februári 1948 sa nemohli slobodne vrátiť do vlasti, ako aj z generácie kňazov, ktorí po apríli 1950 boli nútení odísť z vlasti, pretože boli doma prenasledovaní pre svoju náboženskú aktivitu. S realizáciou myšlienky sa začalo v roku 1961. Prípravný výbor predložil kardinálovi Eugènovi Tisserantovi stanovy a žiadosť o právne zriadenie ústavu, ktorej kardinál vyhovel a dekrétom z 8. januára 1961 zriadil ústav ako právnu osobu. Len čo prišlo v decembri 1962 povolenie na stavbu, otec biskup Andrej Gregor Grutka zorganizoval požehnanie pozemku a prvý výkop na stavbu budovy Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme (SÚCM), ktorá tam mala za niekoľko mesiacov vyrásť. 13. máj 1963 bol ďalším pamätným dňom ústavu, ako aj jubilejného roka. Ján XXIII. prijal na audiencii účastníkov osláv 1100. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu a osobne posvätil základný kameň ústavu. Rímske oslavy pokračovali položením tohto kameňa do rozostavaného komplexu ústavu na Via Cassia. Otvorenie Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme sa konalo 15. septembra 1963, na sviatok patrónky Slovenska, Sedembolestnej Panny Márie a posvätil ho kardinál Eugenio Tisserant. Umelecký návrh na mozaiku hlavného oltára v kaplnke zhotovil Dr. Jozef Cincík a vyobrazuje vierozvestov sv. Cyrila a Metoda s ich žiakmi. Prvým a dlhoročným rektorom SÚSCM bol Mons. Štefan Náhalka, a to od roku 1961 do roku 1973.

V roku 1981 túto nábožensko-kultúrnu slovenskú inštitúciu navštívil pápež Ján Pavol II., ktorý v roku 1998 povýšil Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda na „pápežský“ a zriadil v ňom Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda, čím ocenil jeho doterajšiu prácu. Tieto dve pápežské inštitúcie v súčasných podmienkach slobodného, častého a pravidelného kontaktu so Slovenskom pokračujú v začatej práci pri zveľaďovaní náboženského, duchovného, národného a kultúrneho dedičstva Slovákov doma i v zahraničí. –jk-
Zdieľať


Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising