Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  

     Home > Kultúra a spoločnosť  >  2013-05-16 15:49:15
A+ A- print this pageEkonomický komentár: Reformy pre ľudíRealAudioMP3 Autorom komentára je Matej Šiškovič, člen Klubu kresťanských ekonómov (CEBSI):

Slovo reforma si na Slovensku málokto spája s pozitívnym posolstvom. Bežný človek si pod týmto pojmom predstaví napríklad platenie za návštevu lekára, zníženie sociálnych dávok, vyššie odvody, či neskorší vek odchodu do dôchodku. Napriek tomu si u nás štyri pätiny obyvateľov myslí, že reformy sú pre našu krajinu potrebné. Prečo teda reformy nemáme radi? A ako robiť reformy pre ľudí?

Ekonomická teória hovorí, že štrukturálne reformy vytvárajú priestor pre vyšší ekonomický rast a zamestnanosť. To sa v konečnom dôsledku premieta do vyššej životnej úrovne. Príkladom takých reforiem môže byť zníženie administratívneho zaťaženia podnikateľov, zdravotníctvo s kvalitnými službami a bez dlhov, či opatrenia zabezpečujúce menej korupcie a klientelizmu vo verejnom sektore.
Problém reforiem je, že väčšinou sa prejavujú až s niekoľkoročným odstupom. Politici sú preto často malo motivovaní, aby realizovali reformy, ktorých politické náklady sa prejavia hneď, ale úspechy z nich budú žať až ich nástupcovia. V jednej zo školských čítaniek bol v minulosti krátky príbeh. Dedko v ňom sadil mladé jablone. Vnúčik sa pýtal, že prečo ich sadí, keď bude tak dlho trvať, kým prinesú ovocie. Dedko mu nato vysvetlil, že tie jabĺčka budú už pre neho.

Aj mnohým reformám trvá dlhšie, kým prinesú ovocie. Napríklad, ak budeme dnes pracovať na kvalitnejšej príprave pre budúcich učiteľov, niekoľko rokov to potrvá, kým zo škôl vyjdú lepšie vzdelaní absolventi. Podobne je to aj s verejným dlhom. Ozdraviť verejné financie sa dá cez vyššie dane, nižšie sociálne dávky, nižšie platy úradníkov, učiteľov, či policajtov. To nikto nechce. Ale naša vyššia životná úroveň, ktorá je na dlh, znamená, že sa s ním budú musieť raz vysporiadať naše deti.
Ako rozpoznať či vlády prinášajú dobré reformy pre ľudí, alebo ide len o populistické posolstvá pre voličov? Veď všetci sľubujú viac pracovných miest, či kvalitnejšie zdravotníctvo a školstvo.
Bývalý britský premiér Tony Blair považuje za kľúčovú otázku riadenia a dostatočne vybudovaných kapacít vlády a verejnej správy. Inak povedané, požaduje správnych ľudí, na správnych postoch.

Aby to boli reformy skutočne pre ľudí, mali by byť aj dobre pripravené a načasované. Systémové zmeny by sa preto mali začínať vecnou analýzou. V minulosti boli na Slovensku mnohé zásadné zmeny systému šité horúcou ihlou. Potom hrozí, že niektorí ľudia musia znášať príliš veľké bremeno, peniaze sa vyhodia na nefungujúce veci, alebo sa zmeny nedotiahnu do konca.
Ďalšou brzdou pre rozvoj krajiny je aj častá absencia minimálnej politickej a odbornej zhody na smerovaní krajiny. Pozitívnou výnimkou je napríklad schválenie dlhovej brzdy a vznik nezávislej Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá dohliada na hospodárenie vlády. V tomto prípade sa na dobrom riešení dokázali výnimočne zhodnúť takmer všetci politici naprieč politickým spektrom.
Ďalším odporúčaním pre lepšie reformy je učiť sa od úspešných. Nie je hanba inšpirovať sa dobrým a vyvarovať sa zlému. V mnohých prípadoch sú najlepšie riešenia mnohých problémov už známe, potrebné je ich len zaviesť do praxe.
V prípade Slovenska by sme mali dodať, že dôležitá je aj transparentnosť a čistota vládnutia. Ťažko sa stotožníme s potrebou uťahovania opaskov, keď mnohé úrady nakupujú predražené tovary a služby od firiem spriaznených s politikmi.
Ak chceme mať primeranú úroveň nielen dnes ale aj v budúcnosti, viaceré reformy sú pre našu krajinu skutočne potrebné. Realizovať by ich mali transparentní a zodpovední lídri. Preto by sme mali podporovať zodpovedných a jasných lídrov, ktorí neponúkajú len krátkodobé populistické riešenia. Dôležitá je aj príprava budúcich schopných ľudí pre výkon verejnej funkcie. To platí po odbornej, ale aj po morálnej stránke. Na presadenie dobrých reforiem, ktoré budú pre ľudí, sú totiž potrebné obidve.
Zdieľať


Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising