Pocetna stranicaRadio Vatikan
Radio Vatikan   
Drugi jezici  

     Početna stranica > Crkva >  2013-05-17 19:11:46
A+ A- Ispiši ovu stranicuPapa primio u audijenciju članove Izvršnoga odbora Međunarodnoga CaritasaNema Crkve bez ljubavi – tim je riječima jučer (16. trvanja) prije podne papa Franjo primio u audijenciju Izvršni odbor Međunarodnoga Caritasa, koji je ovih dana u Rimu pod predsjedanjem predsjednika kardinala Oscara Rodrigueza Maradiage održavao godišnju skupštinu. Papa je istaknuo rad Crkvenoga tijela, posebice u gospodarskoj krizi koja dovodi u opasnost čovjeka 'tijelo Kristovo'. Kada proučavanje kršćanske istine zasuče rukave, tada istina biva ljubav, milovanje nevoljika, a upravo to papa Franjo očekuje od Međunarodnoga Caritasa.
Vi ste bitna sastavnica Crkve, bolje reći Ustanova crkvene ljubavi, jer bez ljubavi nema ni Crkve. Stoga je Papa očitovao golemu zahvalnost naglašavajući da rad Caritasa ima dvojako obilježje: socijalno djelovanje u najširem smislu riječi, te mistično jer je u srcu Crkve. Caritas je crkveno milovanje svojega naroda; milovanje Majke Crkve svoje djece; nježnost, blizina: Traženje i proučavanje katoličke istine druge su važne protege Crkve, a to neka čine teolozi... Potom se to preobražava u katehezu i u tumačenje. Caritas je ljubav u Crkvi, koja se približava, miluje, ljubi – istaknuo je Sveti Otac.
Prije no što je odgovarao na upite, Papa je protumačio kako valja shvaćati besplatnu kršćansku ljubav, koju simboliziraju nekoliko kruhova i riba, s kojima se, kako veli evanđelje, nahranilo mnoštvo naroda. Nisu se umnažali. Ne, to nije istina: jednostavno nije ih nestajalo, kao što nije nestalo udovičina brašna i ulja. Nisu nestajali. Kada netko kaže 'umnožiti? Može doći do zabune i vjerovati da je u pitanju čarolija... Ne, to je moć veličine Boga i ljubavi koju je unio u naše srce da ne prestaje – ako hoćemo – ono što posjedujemo – objasnio je Papa.
Odgovarajući na prvi upit o teškoj gospodarskoj krizi, Papa je rekao da je gospodarska kriza, samo jedan vidik opće krize, kao što je i kriza kulture jedan vidik, a također i kriza vjere. Riječ je općoj krizi u kojoj čovjek trpi posljedice opće nestabilnosti. Danas je čovjek, ljudska osoba, u opasnosti. U opasnosti je tijelo Kristovo. Pažnja! Za nas je svaka osoba, a tim više ako je marginalizirana i bolesna, tijelo Kristovo. Caritas u prvom redu mora biti toga svjestan – ustvrdio je Papa.
Pripovijedajući kako neki srednjovjekovni rabin opisuje izgradnju Babilonskoga tornja, Papa je rekao da su opeke više vrijedile od radnika. Ta srednjovjekovna pripovijest govori o onom što se danas zbiva, o neuravnoteženosti u financijskom ulaganju, zbog čega unatoč važnim međunarodnim vijećanjima mnogi umiru od gladi – primijetio je Sveti Otac.
Naša se civilizacija pobrkala pa umjesto da razvija stvoreno da čovjek bude sretniji i bolja slika Božja, a to je naše poslanje, sudjelovati u stvaranju, ona nameće, tvrda je ova riječ ali je istinita, kulturu 'uzmi i baci': ono što ne služi baca se u smeće, dakle djeca, starci, s prikrivenom eutanazijom koja se izvodi, i marginalizirane. To je naša današnja kriza – ustvrdio je Papa Franjo.
Odgovarajući na upit o tome kako se Crkva ima ponašati u slučajevima potrebe, Papa se osvrnuo na siromaštvo i na rat, rekavši da prije svega treba jednostavno onemogućiti zlo; gladna nahraniti, ranjena liječiti, jer to je nježnost Crkve. A da bi se to moglo činiti potreban je novac, rekao je Papa citirajući svetoga Ivana Zlatoustog, kada veli da bi Crkva mogla prodati svoja dobra da nahrani gladne.
Sveti Ivan Zlatousti jasno veli: Brineš se za ukras Crkve, a ne za gladno tijelo Kristovo. Milovanje, to milovanje. Za mene je najljepše izraz milovanje u potrebi iz prispodobe o dobrom Samaritancu, koja ne veli: podiže ga, odnese do gostionice, plati i ode, nego da mu je oprao rane, previo ih, a potom ga podigao, poveo i rekao: Platit ću sve ostalo – ustvrdio je Sveti Otac.
Govoreći o naviještanju evanđelje, Papa je istaknuo odgojnu sposobnost svetoga Don Bosca. Razmišljam o svetom Don Boscu koji je u svojoj župi, u svom kraju, u trenutku krize, velikoga siromaštva, sreo mnoge mlade koji su živjeli na ulici, gladni, pokupili sve mane i bili kriminalci. Vidjevši sve to reče: Ne, momci! Započeo je sa školom umjetnosti i zanata i tako redom. Promocijom ljudske osobe stječe se sredstvo za dostojan život – protumačio je papa Franjo.
Odgovarajući na upit o duhovnosti Caritasa, Papa je rekao da je njezin temelj u sebedarju, izlaženju iz sebe i u trajnom služenju osobama koje žive u vrlo teškim situacijama. Odatle proizlazi dvojaka uloga: s jedne stane, odlazak u egzistencijalne periferije, pomagati, liječiti, s druge pak u Crkvu unositi osjećaj nježnosti, koja je više od osjećaja, tu vrijednost Majka Crkva ne smije izgubiti – ustvrdio je Papa.
Duhovnost Caritasa je duhovnost nježnosti, a mi smo iz Crkve isključili kategoriju nježnosti. Katkada naša tobožnja ozbiljnost u pastoralu zanemaruje crkvenu nježnost, odnosno materinstvo Crkve. Crkva je majka, u prvom redu majka. A to obilježje nježnosti za mene je srž u kojoj se ima temeljiti duhovnost Caritasa: u Crkvu treba ponovno vratiti nježnost – naglasio je Sveti Otac.
Crkva je zastranila kad je zaboravila na milovanje i nježnost. Govoreći o izbjeglicama i njihovoj drami, Papa je rekao da ih se mora pratiti, pri tom je spomenuo sirijske izbjeglice; više od milijun u samom Libanonu – primijetio je Papa a potom podsjetio na uvjete izrabljivanih kojima oduzimaju putovnice i primoravaju na ropski rad. U svim tim situacijama ima se očitovati nježnost Crkve – zaključio je Papa Franjo.
Podijelite

O nama Raspored programa Pišite nam Proizvodnja RV Linkovi Drugi jezici Vatikanska pocetna stranica Grad Vatikan Liturgijska slavlja s Papom
Sva su autorska prava na ovoj stranici pridržana ©. Administrator / Bodovi / Zakonski uvjeti / Oglašavanje