Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Audiencijos ir vidudienio malda >  2013-05-17 16:49:08
A+ A- print this pagePopiežius Pranciškus misijų organizacijoms: dar labai daug žmonių nepažįsta Kristaus (+video)Penktadienį popiežius Pranciškus susitiko su Popiežiškųjų misijų draugijų generalinės asamblėjos dalyviais. Popiežiškosios misijų draugijos apjungia per pastaruosius pusantro šimto metų skirtingu metu įkurtas kelias organizacijas, kurių tikslas remti misijose dirbančius kunigus, žadinti bažnytinės bendruomenės misionieriškumą ir atsakomybę už misijas, melstis už pašaukimus, skatinti misionierišką dvasią tarp seminaristų, kunigų ir vienuolių, rūpintis informacijos apie misijas skleidimu, o taip pat teikti materialinę pagalbą misionieriams ir misijų šalių Bažnyčioms. Šios į vieną suburtos organizacijos vadinamos „popiežiškosiomis“, nes jos veikia popiežiaus vardu ir Visuotinės Bažnyčios mastu, tačiau tuo pat metu jos turi ir savo vietinius diecezinius padalinius.

Šių organizacijų atstovams skirtoje popiežiaus audiencijoje dalyvavo visas Bažnyčios misijas kuruojančios Tautų evangelizavimo kongregacijos prefektas kard. Fernando Filoni, kongregacijos sekretorius arkiv. Savio Hon Tai Fai, o taip pat šių organizacijų nacionaliniai direktoriai iš įvairių šalių.

Visų pirma norėčiau jums pasakyti, - kreipėsi į audiencijos dalyvius popiežius Pranciškus, - kad jūs man labai brangūs, nes skatinate Bažnyčioje evangelizavimo misiją, kuri yra pati svarbiausia tarp visų Bažnyčios užduočių. Romos vyskupas yra pašauktas vadovauti ne tik vienai vietinei Bažnyčiai, bet visoms Bažnyčioms, kad Evangelija būtų skelbiama iki pat tolimiausių žemės pakraščių. Šiame darbe jūsų organizacijos yra ypatingai brangios priemonės popiežiaus rankose. Jūsų organizacijos vadinamos „popiežiškosiomis“ nes jomis Romos vyskupas gali tiesiogiai disponuoti, siekdamas, kad visiems žmonėms būtų pasiūlyta brangioji Evangelijos dovana. Jūsų veikla labai svarbi ir naudinga, nes vis dar yra daug tautų ir žmonių nepažįstančių Kristaus ir jo nesutikusių. Būtina tiesti naujus kelius ir ieškoti naujų būdų, kad Dievo malonė paliestų kiekvieno vyro ir kiekvienos moters širdį, kad visus pas jį vestų. (Vatikano radijas)

Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising