Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  

     Home > Cirkev >  2013-05-17 14:31:18
A+ A- print this pageSvätý Otec k činnosti Pápežských misijných diel: Pocta, zodpovednosť a povinnosť„Ste mi osobitne drahí, pretože mi pomáhate udržiavať pri živote evanjelizačnú činnosť, paradigmu každej činnosti Cirkvi.“ Takto dnes pápež ocenil aktivity Pápežských misijných diel (PMD), ktorých národných riaditeľov prijal na audiencii vo Vatikáne. Tí navštívili Rím pri príležitosti každoročného generálneho zasadnutia. Ohlasovanie evanjelia je „poctou“, „zodpovednosťou“ a rovnako „povinnosťou“, ako naznačil rozsah pôsobenia PMD pred približne päťdesiatimi rokmi pápež Pavol VI. Svätý Otec tak s osobitným zreteľom poukázal na apoštolskú prácu organizácie vo všetkých zemepisných šírkach. „Rímsky biskup je povolaný byť pastierom nie iba pre svoju miestnu Cirkev, ale aj pre ďalšie cirkvi, aby bolo evanjelium ohlasované aj do najvzdialenejších končín zeme. V tejto úlohe sú Pápežské misijné diela privilegovaným nástrojom v rukách pápeža, ktorý je princípom a znamením jednoty a univerzality Cirkvi,“ tvrdí pápež František.

Ohlasovanie Krista je misia, ktorá nadchýna, ale je aj „ťažká“ a vyžaduje si odvahu. V tom spočíva aj význam PMD: „Sú plne aktuálne a dnes dokonca nevyhnutné, pretože je toľko ľudí, ktorí ešte nespoznali a nestretli Krista. Je potrebné nájsť nové formy a nové spôsoby, aby sa Božia milosť mohla dotknúť srdca každého muža a každej ženy a priviesť ich k Nemu. My všetci sme jej jednoduchými, ale dôležitými nástrojmi, prijali sme dar viery nie preto, aby sme ju ukrývali, ale aby sme ju šírili, aby mohla osvetliť cestu mnohých bratov a sestier.“
Kresťania sú povolaní čoraz viac sa otvoriť pôsobeniu Ducha Svätého, aby sa stali nástrojmi Božieho milosrdenstva, nehy a lásky, a to predovšetkým pre chudobných, marginalizovaných, ľudí vzdialených. Pre kresťana a Cirkev tak nejde o
akúsi „nezáväznú misiu“, ale naopak, o „misiu nosnú“. Svätý Otec preto vyzýva k odolaniu pokušenia uzatvoriť sa do seba, ale „vychovávať každého kresťana, už od detstva, v pravom univerzálnom a misijnom duchu“ a takto spoločne „oživovať a formovať Cirkev“: „V tejto súvislosti vás pozývam, aby ste svoju pozornosť zamerali zvlášť na mladých Cirkvi, ktorí nezriedka pôsobia v prostredí plnom ťažkostí, diskriminácie a prenasledovania, aby boli podporovaní, a aby sa im dostávalo pomoci pri ohlasovaní evanjelia slovom a skutkami.“

Pápež František povzbudzuje PMD k pokračovaniu v činnosti, aby „miestne cirkvi čoraz veľkorysejšie preberali svoj podiel zodpovednosti na univerzálnom misijnom poslaní Cirkvi“. Príhovor ukončil slovami pápeža Pavla VI.: „Kiežby súčasný svet mohol počuť radostnú zvesť, po ktorej s úzkosťou i nádejou túži, nielen od smutných, malomyseľných, netrpezlivých alebo bojazlivých hlásateľov evanjelia, ale aj od takých, ktorých život je plný horlivosti, ktorí už medzi prvými zakúsili Kristovu radosť a boli ochotní nasadiť aj život, aby sa šírilo Božie kráľovstvo a Cirkev sa zakorenila v srdci sveta.“ – mf –
Zdieľať


Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising