Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  

     Home > Cirkev >  2013-05-17 19:10:42
A+ A- print this pageZamyslenie P. Milana Bubáka SVD k nedeli Zoslania Ducha SvätéhoRealAudioMP3 Zamyslenie k nedeli Zoslania Ducha Svätého s názvom Bez Ducha Svätého to nepôjde! pripravil P. Milan Bubák SVD .

Milí priatelia, v každej kázni sa my kazatelia snažíme svojím poslucháčom vysvetliť, aký zmysel má pre nás teraz a tu to, čo nám Boh práve dnes vo svojom Slove hovorí. To je totiž podstata Božieho Slova: aj keď je staré, je stále v činnosti a do života každej generácie, ba každého jedinca– za predpokladu, že je preň otvorený – prináša stále niečo nové. Čo nám teda jeho Slovo bude hovorí v nedeľu, na Turíce? Božie Slovo nám veľmi presne odpovedá na otázku, aký zmysel má Duch Svätý pre náš každodenný život. Lebo nie všetci sme o nevyhnutnosti jeho prítomnosti v našom živote presvedčení.
Zaiste každý z nás zažil už vo svojom živote pocit, kedy sme chceli ba potrebovali urobiť čosi veľmi dôležité, no chýbal nám duch to urobiť. Síce sme vedeli, že to, čo chceme urobiť, je dobré, ba nevyhnutné, no my sme nemali v sebe niečo, čo by nás hýbalo či nadchýnalo pre to, čo sme potrebovali urobiť. A tak sme to len odkladali a odkladali a vec ostávala neurobená.
Alebo poznáme povedzme manželstvo, ktoré bolo bez šťavy a života, a ktoré sa v konečnom dôsledku aj rozpadlo a to len preto, že manželský pár nemal ducha, ktorý by ho pobádal aspoň skúsiť čosi s tým robiť.
Alebo sme mali toľkokrát pocit, že v našom svete niekde v ovzduší cítiť ducha smrti, keď napríklad parlament (či náš či ten európsky) odporúča schváliť alebo už schváli potratový zákon alebo zákon o eutanázii, alebo keď sudca oslobodí zločinca no na druhej strane tvrdo potrestá iného človeka za nepatrný priestupok, alebo keď štáb právnikov pomáha skorumpovaným spoločnostiam obchádzať zákony a dosiahnuť svoje na úkor jednoduchých ľudí.
Tieto poruchy ducha, buď chýbajúci Duch tvorivý alebo naopak aktivita ducha zlého, by nás mali presvedčiť o tom, ako veľmi potrebujeme práve Ducha Božieho. Duch Boží je Boh, je láska, pravda, milosrdenstvo, radosť, dobro. Je to duch pokoja a všetkého dobrého a prichádza s mocou a ochotou každému jednému z nás pomáhať tak, ako by sme si to nepredstavovali ani v tom najodvážnejšom sne. Planéty, hviezdy a slnko sú pre Ducha Svätého menej dôležité, ako ty a ja, ako náš svet a my všetci dohromady.
V nasledujúcu nedeľu na sviatok Ducha Svätého nám Boh a Cirkev hovoria, že pomoc Ducha Svätého je tu, a že nám je k dispozícii. Jediné, od čoho to závisí, je aby sme si my otvorili pre ňu svoje srdcia. Bez tejto otvorenosti voči nemu a ochoty ho prijať je Duch Svätý v našom živote bezmocný. Duch Svätý je darom vzkrieseného Krista a tak ako každý dar musí byť chcený a prijatý.
K čomu nám ale je tento dar, dar Ducha Svätého dobrý? Čo nám Duch svätý pomáha robiť? Nedeľné čítania nám pomáhajú na túto otázku si odpovedať. Pozrime sa na tri pekné príklady, ktoré pochádzajú z čítaní svätej omše na turíčnu vigíliu: z Proroka Joela, z Listu apoštola Pavla Rimanom a z evanjelia podľa sv. Jána.
V čítaní z Proroka Joela Joel prorokuje o udalosti príchodu Ducha Svätého a popisuje ako bude ona vyzerať. Hovorí, že Duch bude daný každému človeku bez rozdielu: mužom i ženám, mladým i starým. Starí ľudia majú tendenciu stať sa cynickými a opúšťať sa; hlavne však mnohí z nich nemajú už žiadne sny. A človek bez snov stráca budúcnosť. Joel hovorí, že Duch spôsobí, že starí budú opäť snívať svoje sny. A tiež, že mladíci budú mať vízie. Duch Svätý teda do každého vleje čerstvosť, sviežosť, živosť a hojné plány. Joel však zároveň varuje aj pred „veľkým a hrozným dňom“, tzn. dňom súdu, ktorý tiež príde. Toto je poukaz na zodpovednosť, ktorá má byť súčasťou nášho života. Joel hovorí, že zachránený bude ten, kto bude vzývať meno Pánovo. Ten totiž dostane ducha pokánia a milosti, ktoré musia byť súčasťou dobre prežitého života.
Aké iné dary nám Duch ešte dáva? V druhom čítaní apoštol Pavol hovorí, že celé stvorenie vzdychá pod bremenom a túži po spáse. Dnes v celom tomto Pavlovom popise môžeme vidieť nový zmysel. Žijeme v dobe, kedy prežívame znečistenie vody i ovzdušia, ničenie toľkých zdrojov vecí, ktoré sú nevyhnutné pre život. Celá príroda vzdychá pod skazou, ktorú do sveta prináša hriech vo forme našej žiadostivosti, chamtivosti a sebectva. Nie vždy chápeme dôsledky toho, čo robíme. Preto nám, aspoň tým z nás, ktorí robíme zlo tohto typu z nevedomosti, prichádza na pomoc Duch Svätý so svojím darom múdrosti.
Avšak nielen príroda vzdychá, Pavol hovorí, že vzdycháme i my, ktorí nesieme bremeno svojich pominuteľných tiel a ktorí túžime po ich vykúpení. Biológovia nám hovoria, že od chvíle svojho narodenia zomierame. Vzdycháme po živote bez bolesti, vzdycháme po nesmrteľnosti. Po tomto smädíme.
Kde je možné tento smäd uhasiť? V evanjeliu sa Ježiš pýta: Máš smäd? Potom pi z prameňa živej vody, ktorú ja dávam! Každý z nás je teda pozvaný piť zo živej vody, ktorou je Duch Svätý, Duch večného života z prameňa, ktorý vyteká z Ježišovho vnútra.
Problémov, s ktorými potrebujeme pomoc, je v našom svete a v našom prostredí nespočet. Všetky tie zmätky vo svete – zápasy, nenávisti, prenasledovania, pýcha, rozdelenia, rasové napätia, – čo s tým všetkým robiť? Ako sa dá toto všetko vyriešiť, alebo keď nie vyriešiť tak aspoň zaujať k tomu správny postoj a s tým žiť? V úvodnej modlitbe sviatku Turíc prosíme: „Všemohúci a večný Bože, v posvätnom okruhu päťdesiatich dní sa podľa tvojej vôle zavŕšilo veľkonočné tajomstvo; prosíme ťa, mocou Ducha Svätého zjednoť všetky národy, aby ľudia rozličných jazykov spoločne vyznávali tvoje meno. Boh jediný je schopný priniesť medzi nás ľudí jednotu. A táto jednota nie je utópiou. V dejinách cirkvi sme ju počas stáročí jej existencie od samého začiatku videli a stále vidíme v mnohých spoločenstvách, ktoré prijali medzi seba jeho Ducha. Vidíme ho v rodinách i v rehoľných komunitách, vidíme ho v mladých ľuďoch, ktorí sa stretávajú v Ježišovom mene. Vidíme ho v jedincoch, ktorí si volia lásku, pokoj a jednoduchosť ako svoj životný štýl. Duch Svätý je schopný premeniť v nás a cez nás všetko zlé na dobré, dať život smrti a sviežosť tomu, čo už vyschlo.
Otvorme sa preto, milí priatelia, pre Ducha Svätého. Duch Svätý je naplnením veľkonočných prísľubov. Duch Svätý, táto tretia božská osoba má svoju presnú úlohu, podobne ako ju má druhá božská osoba – Ježiš Kristus. Ježiš nás prišiel vykúpiť, Duch Svätý nás chce posvätiť a uzdraviť. Je to práca, ktorú pre nás začal Ježiš no Duch Svätý v
nej pokračuje a ju v nás prináša k plnosti.
Zdieľať


Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising