Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Teisingumas ir taika >  2013-05-20 15:23:48
A+ A- print this pageVatikano žandaraiNors galbūt piligrimų ir kitų Romos miesto svečių akį pirmiausia patraukia puošnios uniformos, kurias dėvi šveicarų gvardiečiai, tačiau Vatikano saugumui būtina ir kita institucija: žandarmerija, Vatikano miesto valstybės policija.

Apie Vatikano žandarus, apie jų darbą ir uždavinius italų policijos žurnalui „Polizia moderna“ pasakojo jų vadovas Domenico Giani.

Vatikanas, pasak jo, nepaisant savo mažos teritorijos yra globaliai svarbi valstybė, nes popiežiai, apaštalo Petro įpėdiniai, yra svarbiausias ir autoritetingiausias žmonijos simbolis dėl to gėrio, kuriam atstovauja. Popiežius yra visos žmonijos paveldas. Tačiau dėl tos pačios priežasties gali tapti piktadarių taikiniu. Vatikano žandarai vykdo daug funkcijų: užtikrina saugumą, viešą tvarką, administracinę drausmę, sienų priežiūrą. Tačiau apaštalo Petro apsauga išsiskiria iš jų.

Vatikano žandarų vadovas pasakojo apie situaciją po Benedikto XVI atsistatydinimo ir popiežiaus Pranciškaus išrinkimo.

Popiežiaus rinkimai reikalauja ypatingai daug saugumo užtikrinimo pastangų. Visų pirma reikia užtikrinti kardinolų konklavos saugumą, užtikrinti visų kardinolų fizinį saugumą, konklavos patalpų saugumą, kad būtų išvengta informacijos nutekėjimo arba infiltracijos iš išorės.

Kitas itin intensyvus periodas yra naujo popiežiaus tarnystės pradžia, į kurią suvažiuoja aukšto lygio delegacijos iš viso pasaulio. Laimei, šį kartą nebuvo laidotuvių. Žinoma, visi šie darbai yra vykdomi glaudžiai ir kasdien bendradarbiaujant su Italijos policija ir kitų šalių policijomis, diegiant naujas technologijas, bendradarbiaujant su Interpolu.

Vatikano žandarmerijos vadovas pripažino, kad popiežiui Pranciškui savo pontifikato pradžioje teko apsiprasti su saugumo normomis. Kaip visi žino, anksčiau, būdamas Buenos Aires arkivyskupu, popiežius mėgdavo pavažiuoti viešuoju transportu, autobusu ar metro linija. Panašiu neformaliu būdu pirmąją dieną po išrinkimo jis norėjo nuvažiuoti į Maria Maggiore baziliką ar, vėliau, į ligoninę aplankyti bičiulio kardinolo Jorge Mejia. Vis tik saugumo reikalavimai popiežiaus asmeniui to taip paprastai daryti neleido.

Kitas uždavinys saugumui iškilo popiežiui nusprendus kol kas nepersikelti į popiežiškąjį butą, tačiau likus šv. Mortos svečių namuose. Teko peržiūrėti saugumo protokolus ir sustiprinti šios Vatikano miesto teritorijos apsaugą.

Tačiau saugumas nereiškia izoliavimo. Pranciškus, priminė Vatikano žandarmerijos vadovas, mėgsta gyvus kontaktus, per viešas audiencijas stengiasi pasveikinti kiek įmanoma daugiau vaikų, įvairių žmonių. Tai yra natūralu tiek šv. Petro aikštėje, tiek užsienio kelionėse, nes popiežius pirmiausia yra kunigas. Būti arti žmonių ir tarp žmonių yra jo pašaukimas, kuriam Vatikano žandarmerija kvalifikuotai pasiruošia, preventyviai numatydama įvairias situacijas. Antai, atsitinka, kad kai kurie žmonės bando per daug priartėti prie popiežiaus, tačiau ne dėl blogų intencijų, o gal dėl perdėto noro parodyt meilę popiežiui. Tokias situacijas žandarai moka suvaldyti teigiamai.

Tuo tarpu kalbant apie popiežių emeritą, pasak Domenico Giani, jo buvimas Kastelgandolfe, Popiežiaus vasaros rezidencijoje, saugumo problemų nesukėlė. Benediktas XVI pasirinko tylaus dvasinio atsitraukimo gyvenimą meldžiantis ir studijuojant. Tad, kartu su jo saugumu, stengiamasi apsaugoti ir jo privatumą.

Kalbėdamas apie Vatikano žandarui keliamus reikalavimus, Domenico Giani apibendrino taip: „būti geru krikščionimi ir geru policininku“. Reikia mylėti Bažnyčią, taip pat ir tuose netobulumuose, kurie kyla iš žmonių. Vatikano žandarai tarnauja Bažnyčiai, kuri yra vedama Apvaizdos, darbuojasi Petro įpėdinio tarnystėje. Kita vertus, reikia būti geru policininku. Tai nereiškia būti „Rembo“, tačiau turėti gerą psichologinį pasiruošimą, išmanyti policininko darbą. Tam kandidatai į Vatikano žandarus praeina dviejų metų kursą. (Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising