Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2013-05-22 12:36:51
A+ A- print this pagePopiežius aplankė benamių prieglaudos namus. Abipusė dovana (+ video)Antradienio vakare popiežius Pranciškus aplankė „Marijos dovanos“ namus, kurie prisišlieję prie Vatikano sienos, netoli šv. Petro aikštės. Prieš 25 metus palaimintasis Jonas Paulius II šiuos namus pavedė palaimintosios Motinos Teresės seserims, kurios nuo to laiko čia darbuojasi, kartu su kitais savanoriais.

Popiežiaus vizitas buvo skirtas šiai progai paminėti, tuo pačius jis pasveikino apie 25 namuose gyvenančias moteris ir apie 60 vyrų, kurie čia kasdien ateina pavalgyti, taip pat namuose besidarbuojančias ir Romoje besimokančias Motinos Teresės įkurtos Gailestingumo kongregacijos seseris.

Popiežius Pranciškus pasakė trumpą sveikinimo kalbą, pirmiausia dėkodamas seserims, kurios tiek daug kartų, kaip gerasis samarietis, pasilenkė link vargšo, jį pasotino ir pagirdė, aptvarstė jo žaizdas, taip pat ir dvasines. Šventasis Tėvas, jam įprastu būdu, kalbėjo išplėtodamas mintis apie kelis raktinius žodžius, šį kartą apie„namus“, „dovaną“ ir „Mariją“.

Kai sakome „namai“, kalbame apie buveinę, kurioje galima gerai pasijausti, susikaupti, pabūti su kitais. Dar gilesne prasme, namai turi šeimos, šilumos, meilės atspalvį. Namai yra susitikimo ir santykių tarp žmonių vieta, skirtingų amžiumi ir kultūra, tačiau gyvenančių kartu ir padedančių vienas kitam augti. Čia žmogus išmoksta būti mylimu ir pats mylėti. Ir tokia vieta, pasak popiežiaus Pranciškaus, jau 25 metus trokšta būti „Marijos dovanos“ namai.

Kitas svarbus žodis yra „dovana“, kuris nusako šių namų tapatybę. Šiuose namuose dovanojimas yra abipusis. Viena vertus, sakė popiežius, kreipdamasis į benamius, „Marijos dovanos“ namai suteikia jiems prieglobstį, materialinę ir dvasinę paramą. Bet, kita vertus, ir jie patys yra dovana šiems namams ir Bažnyčiai. Jie sako, kad mylėti Dievą ir artimą nėra kažkas abstraktaus, tačiau labai konkretu. Tai reiškia kiekviename asmenyje matyti Viešpatį ir jam konkrečiai patarnauti.

Turime, pasak popiežiaus, atgauti dovanos, veltumo, solidarumo prasmę. Laukinis kapitalizmas mus išmokino pelno bet kokia kaina logikos, išnaudojimo neatsižvelgiant į asmenis. Matome to rezultatus krizėje, kurią patiriame. O „Marijos dovanos“ namai yra mokykla, kuri moko sutikti asmenį ne dėl naudos, o dėl meilės. Graži iniciatyva yra tai, kad šiuose namuose savanoriauja seminaristai iš viso pasaulio, mokydamiesi konkrečiu būdu išgyventi Bažnyčios misiją.

Šie namai, pasak Šventojo Tėvo, yra vadinami Marijos dovana. Šventoji Mergelė savo gyvenimą pavertė nuolatine ir brangia dovana Dievui, nes mylėjo Viešpatį. Marija yra pavyzdys ir paskatinimas visiems, kurie gyvena šiuose namuose, visiems mums, išgyventi artimo meilę ne vien kaip socialinę pareigą, tačiau kaip meilės Dievui tęsinį. Marija, Dievo Motina, moko mus eiti link Jėzaus. Ji yra ir mūsų motina, mūsų šeimos dalis.

Brangūs draugai, - baigdamas sakė popiežius Pranciškus, - ačiū kiekvienam iš jūsų. Meldžiu, kad šie namai ir toliau būtų priėmimo, dovanos, meilės vieta Romos miesto širdyje. Tegu Mergelė Marija visada būna arti jūsų, tegu lydi mano palaiminimas. Ačiū. (Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising