Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2013-05-25 15:52:09
A+ A- print this pagePalaimintasis Juozapas PuglisiPalaimintuoju paskelbtas mafijos nužudytas kun. Juozapas (Giuseppe, „Pino“) Puglisi. Beatifikacijos apeigose šeštadienį Palerme dalyvavo 80 000 tikinčiųjų. Naujasis palaimintasis, nužudytas iš neapykantos tikėjimui, dabar oficialiai pripažintas kankiniu. Daugelio Palermo arkivyskupijos tikinčiųjų amžininkas Pino Puglisi, arba tiesiog „Don Giuseppe“ (kun. Juozapas), buvo mafijos nužudytas 1993 metais.

Palermiečiai kun. Juozapą mena kaip nepaprastą parapijos kleboną ir sielovadininką. Jis savo pastoracinį pašaukimą vykdė itin pavojingoje sferoje: kovos su nusikalstamumu, ypač organizuotu, t.y. su mafija Sicilijoje. Gelbėdamas iš socialinės pražūties gatvės vaikus ir paauglius, Brancaccio parapijos klebonas Puglisi jų ugdymui įsteigė „Tėve Mūsų centrą“. Pelnęs paprastų žmonių paramą, kunigas užsitraukė mafijos neapykantą. Buvo nužudytas mafijos surengtoje egzekucijoje per savo 56 gimtadienį, rugsėjo 15 dieną.

Kun. Juozo Puglisi kankinystę patvirtino popiežius Benediktas XVI 2012 metais. Skelbimo palaimintuoju dekretą šeštadienio rytą Palerme popiežiaus Pranciškaus vardu paskelbė kardinolas Salvatore De Giorgi, Palermo arkivyskupas emeritas, pradėjęs kankinio ir palaimintojo Juozo Puglisi kanonizavimo bylą 1999 metais. Iškilmingoms Mišioms vadovavo dabartinis Palermo arkivyskupas metropolitas kardinolas Paolo Romeo.

Palermo ganytojas Mišių homilijoje prisiminė kai kurių kitų mafijos nužudytų žinomų visuomenės veikėjų vardus, pažymėdamas, kad nors mafijozai dažnai tvirtina esą tikintys ir stengiasi tai parodyti, jie patys per savo nusikalstamus veiksmus, ypač žudymais, parodo savo tikrąjį veidą: mafijozams nepriimtinas gyvybės ir meilės Dievas: jie Jį atmeta. Palaimintasis kun. Juozapas mylėjo brolius ir jiems tarnavo kaip tikras tėvas. Gelbėdamas gatvės vaikus jis siekė priešintis mafijos kėslams, parodydamas kitą tėvą – Dangiškąjį Mūsų Tėvą, - sakė beatifikacijos Mišiose kard. P. Romeo.

Džiūgauja ne vien Palermas: visa Sicilija ir Italija gali semtis įkvėpimo krikščioniškam liudijimui ir prašyti gausių dangiškų malonių, - sveikindamas beatifikacijos apeigų dalyvius pažymėjo Vatikano valstybės sekretorius kard. T. Bertone.

Sveikinimo laišką pasiuntė Italijos prezidentas G. Napolitano, aukštai įvertinęs kun. Juozapo kunigystę, dosnumą ir pilietinę drąsą, drauge pripažindamas, kad italai negalės užmiršti išgąsčio, kurį sukėlė barbariškas kunigo nužudymas ir dar ilgai brangins jo šviesų pavyzdį, kaip reikia nenusilenkti mafijoziniam nusikalstamumui.

„Jei kiekvienas kažką padarys – kartu galim padaryti daug!“ – šie pal. Juozapo Puglisi žodžiai buvo iškelti kaip tema beatifikacijos išvakarėse Palerme įvykusiame maldos susitikime. Šeimos, jaunimas ir savanoriai, kunigai ir vyskupai iš visos Sicilijos atkeliavo į vigiliją, surengtą simboliškoje vietoje: iš mafijos Sicilijos sostinės Brancaccio kvartalo periferinėje zonoje konfiskuotame sklype, kuriame bus pastatytas kankiniui Juozapui pašvęstas parapijos centras.

Maldos vigilijai vadovavęs kardinolas P. Romeo kvietė savo kraštiečius išdrįsti priimti nelengvą palaimintojo paveldą. Anot Palermo arkivyskupo, kun. Juozapas susitapatino su Evangelija nesibaimindamas tapti nepatogia kliūtimi siekiantiems mafijoziniais metodais užvaldyti žmonių sąžines. Bažnyčia šiandien kviečia į kun. Juozapą Puglisi žvelgti ne kaip į pavyzdį susikaupimui, ne tik kaip į Sicilijos ir Italijos šviesulį, o kaip į visiems sektiną pavyzdį.

Pal. Juozapo Puglisi (1937-1960-1993) žemiški palaikai perkelti į Palermo katedros Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo koplyčios altorių. (Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising