Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Artimo meilė ir Solidarumas  >  2013-06-08 17:11:46
A+ A- print this pagePriimti Kristų pabėgėliuose ir priverstinai perkeltuose žmonėse. Sielovadinių gairių pristatymasKetvirtadienį, birželio 6 dieną, buvo pristatytas bendras Popiežiškųjų migrantų ir keliaujančiųjų bei Cor Unum tarybų dokumentas: „Priimti Kristų pabėgėliuose ir priverstinai perkeltuose asmenyse. Sielovadinės gairės“.

Šis dokumento pavadinimas nurodo į eilutes iš Evangelijos pagal Matą: „Nes aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte, buvau keleivis, ir mane priglaudėte, buvau nuogas – mane aprengėte, ligonis – mane aplankėte, kalinys – atėjote pas mane“. Čia Jėzus susitapatina su visais stokojančiais.

Popiežiškosios migrantų ir keliaujančiųjų tarybos pirmininkas kardinolas Antonio Vegliò paaiškino, kodėl reikėjo šio naujo dokumento.

Pirmiausia todėl, kad pasikeitė migracijų apimtys ir prigimtis. Antra, didėja vyriausybių ir viešosios nuomonės priešiškumas migrantų atžvilgiu. Atrodo, kad vis daugiau pinigų skiriama ne žmogaus orumui ginti, o laikyti pabėgėlius toli nuo savo sienų.

Nematome pabėgėlių veidų, kurie vis tik yra labai konkretūs, pridūrė kardinolas Robert Sarah, Popiežiškosios Cor Unum tarybos pirmininkas. Daugeliui iš jų Europa yra vilties kontinentas. Kardinolas paminėjo keletą židinių, iš kurių dėl skausmingų aplinkybių žmonės traukiasi kur gali, ieško mažiausių galimybių. Pirmiausia tai Sirija, iš kurios apie milijoną asmenų pasitraukė į aplinkines šalis, o dar keturi milijonai tapo svetimšaliais savo pačių krašte, vidaus pabėgėliais. Deja, karo Sirijoje patirtis dar kartą patvirtino tendenciją, jog žūva daugiausia ir pirmiausia civiliai.

Ne karas, o natūralios gamtinės katastrofos, ilgametė sausra palietė Sahelio regiono žmones, kurių žemės neišaugino derliaus ir kuriems gresia betarpiškas badas. Dar vieną pabėgėlių veidą matėme po Oklahomos miestą Jungtinėse Amerikos Valstijose nusiaubusio uragano. Evangelisto Mato aprašomą Kristaus veidą regime ir tų šalių vargšuose ir bedarbiuose, kurių situacija yra nulemta struktūrų, kurios leidžia vieniems be skrupulų turtėti kitų sąskaita. Katalikų Bažnyčia susiduria ir teikia pagalbą bei prieglobstį per savo parapijas, kitas institucijas visiems šiems vargšams, atsiliepia į jų materialinius ir dvasinius poreikius.

Tarptautinės katalikiškos migracijos komisijos generalinis sekretorius Johan Ketelers kalbėjo apie tarptautinę pabėgėlių apsaugą, kuri remiasi dviem paprastais, tačiau labai svarbiais principais: pirma, konflikte nedalyvaujantys žmonės turi specialią teisę būti apsaugotais nuo to konflikto ir jo prievartos. Antra, jei apsauga jiems negali būti suteikta vietoje, jie turi teisę jos ieškoti už rizikos zonos, kirsdami sienas.

Kardinolas Vegliò paminėjo keletą tarptautinių ir humanitarinių organizacijų ataskaitose minimų duomenų: apie 100 milijonų asmenų buvo priversti palikti savo namus, patirti tremtį. Šiuo metu pasaulyje yra bent 16 milijonų pabėgėlių, kurie kirto savo šalies sienas, ir per 28 milijonus vidaus pabėgėlių. Dar apie 15 milijonų asmenų paliko savo namus dėl gamtinių katastrofų pavojų ar nepalankių sąlygų ir antra tiek dėl vyriausybių vykdomų įvairių projektų. (Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising