SākumlapaVatikāna Radio
Vatikāna Radio   
Citas valodas  

     Sākumlapa > Baznīca  >  2013-06-10 10:53:12
A+ A- print this page



Pāvesta lūgšanu nodomi jūnijā



Vispārējā nodomā Francisks aicina lūgties: Lai tautu starpā virsroku gūst dialoga, ieklausīšanās un savstarpējās cieņas kultūra.

Līdzīgai tēmai bija veltīts Benedikta XVI 2009. gadā izdotais vēstījums 43. Pasaules Sociālo komunikāciju dienā: „Jaunas tehnoloģijas, jaunas attiecības. Veicināt cieņas, dialoga un draudzības kultūru”. Dokumentā emeritētais pāvests uzsver, ka cilvēks piepilda savas dziļākās ilgas un kļūst aizvien cilvēciskāks, ja viņš pievēršas citiem. Ilgas pēc savstarpējām attiecībām un saskarsmes ir ieliktas katra cilvēka sirdī. Šīs ilgas liecina par to, ka mēs esam radīti mīlestībai. Mēs esam aicināti mīlēt Dievu, sevi pašu un līdzcilvēkus (sal. Mk 12, 30-31). „Ja mēs jauno tehnoloģiju nozīmi pārdomājam šajā gaismā, ir svarīgi ievērot ne tikai to neapšaubāmi lielo potenciālu kontaktu veicināšanā starp cilvēkiem, bet arī to, kādai jābūt izplatītās informācijas satura kvalitātei”, raksta Benedikts XVI. Laikā, kad strauji izplatās digitālās komunikācijas, viņš iedrošina visus labas gribas cilvēkus iestāties savstarpējās cieņas, dialoga un draudzības kultūras labā.

Runājot par cieņu, emeritētais pāvests aicina atteikties no visa, kas veicina naidu un neiecietību, noniecina cilvēka seksualitātes skaistumu un paverdzina vājos un neaizsargātos. Runājot par dialogu, viņš atgādina, ka arī digitālajā telpā jālieto atklātas un korektas izteiksmes formas, piemēram, vajadzīga uzmanīga un cieņas pilna ieklausīšanās. Lai patiesi veicinātu saprašanos un toleranci, dialogam jābalstās godīgos un abpusējos patiesības meklējumos. Savukārt draudzības jēdziens pēdējo gadu laikā sociālo tīklu vārdu krājumā ir piedzīvojis īpašu uzplaukumu. Draudzība mūs bagātina un atraisa. Tādēļ Benedikts XVI aicina visus sargāties no šīs lielās vērtības banalizēšanas. Draugiem citam citu ir jāatbalsta talantu un spēju īstenošanā. Tos ir jāizlieto sabiedrības labā. Emeritētais pāvests priecājas par dažādu sociālo tīklu eksistenci un mudina jauniešus apliecināt savu ticību arī digitālajā pasaulē, jo tieši ticība sniedz atbildi cilvēka dziļākajām sirds ilgām pēc mīlestības.

Misiju nodomā Francisks aicina lūgties: Lai tur, kur ir vislielākā sekularizācijas ietekme, kristīgās kopienas prastu efektīvi veicināt jaunu evaņģelizāciju.

2010. gada 21. septembrī Benedikts XVI izdeva apustulisko vēstuli motu proprio formā „Ubicumque et semper” (Visur un vienmēr), tādējādi izveidojot Pontifikālo jaunās evaņģelizācijas veicināšanas padomi. Evaņģelizācija ir Baznīcas galvenā misija. Minētās padomes darbība pamatā ir vērsta uz zemēm ar senu kristīgo tradīciju, kur šobrīd vairojas sekularizācija un sabiedrība attālinās no Dieva. Tās galvenie uzdevumi: padziļināt jaunās evaņģelizācijas teoloģisko un pastorālo nozīmi; veicināt, izplatīt un aktualizēt pāvesta mācību, sadarbojoties ar vietējām Bīskapu konferencēm; apgūt un izmantot komunikāciju līdzekļus, lai palīdzētu ticīgajiem saprast un pieņemt Katoliskās Baznīcas katehisma norādes, kas ir nepieciešamas ticības ceļā. Jēdzienu „jaunā evaņģelizācija” pirmo reizi lietoja svētīgais Jānis Pāvils II 1979. gada 9. jūnijā savas vizītes laikā Polijā. Runa ir par to, ka vajadzīga jauna degsme, jaunas metodes un jauni izteiksmes veidi, piemēroti mūsdienu straujo pārmaiņu laikmetam. Gan emeritētais pāvests Benedikts XVI, gan tagadējais universālās Baznīcas gans Francisks vairākkārt ir atgādinājuši, ka šodien vissvarīgākā ir liecība, ko ticīgie sniedz ar savu dzīvi.

J. Evertovskis / VR

Tekstu izmantošanas gadījumā atsauce uz Vatikāna Radio obligāta




Share






Par mums Raidījumu laiks Rakstīt redakcijai VR produkcija Saites Citas valodas Svētais Krēsls Vatikāns Pāvesta liturģiskie dievkalpojumi
Visas tiesības aizsargātas.© Webmaster / Atsauksmes / Lietošanas noteikumi / Reklāma