SākumlapaVatikāna Radio
Vatikāna Radio   
Citas valodas  

     Sākumlapa > Audiences un tikšanās  >  2013-06-12 13:30:21
A+ A- print this pageDievs ir stiprāks par ļaunumu!Pietiek atvērt kādu avīzi, lai pamanītu ļaunā klātbūtni pasaulē, lai redzētu to, ka velns darbojas. Tomēr Dievs ir stiprāks! Evaņģēlija gaisma var izgaismot pat vislielāko tumsu! – uzsvēra pāvests trešdienas vispārējās audiences laikā, uz kuru Svētā Pētera laukumā pulcējās aptuveni 70 tk. cilvēku. Katehēzes mācībā viņš pievērsās Vatikāna II koncila un Katoliskās Baznīcas katehisma apgalvojumam, ka Baznīca ir „Dieva tauta” (sal. LG, 9, KBK 782). Šīs tēmas ietvarā Francisks sniedza atbildes uz vairākiem jautājumiem: Ko nozīmē būt Dieva tautai? Kā cilvēks kļūst par šīs tautas locekli? Kāds ir Dieva tautas likums? Kāda ir tās misija? Kāds ir tās mērķis? Svētais tēvs ieteica, lai mēs lūgtos par tiem, pret kuriem mums ir radušās dusmas vai kādas antipātijas.

Atbildot uz pirmo jautājumu, pāvests norādīja, ka Dievs nepieder kādai atsevišķai tautai, bet visām tautām. Viņš nevienu nešķiro. Viņš aicina visus. Jēzus deva apustuļiem pavēli iet un mācīt visas tautas (sal. Mt 28, 19). Šajā sakarā Svētais tēvs uzsvēra: “Tam, kurš jūtas tālu no Dieva un Baznīcas, kuru nomāc bailes vai vienaldzība, kurš domā, ka nespēj vairs mainīties, gribu teikt sekojošo: ‘Kungs aicina arī tevi būt par Viņa tautas locekli, un Viņš to dara ar lielu respektu un mīlestību’. Viņš aicina mūs būt par šīs tautas, par Dieva tautas locekļiem”.

Atbildot uz otro jautājumu, Francisks paskaidroja, ka par Dieva tautas locekli kļūstam caur jaunu piedzimšanu. Runa ir par atdzimšanu no ūdens un Svētā Gara (sal. Jņ 3, 3-5), proti, par Kristību un ticību Kristum. Ticību nepieciešams uzturēt visas dzīves garumā. Svarīgi, lai mēs nemitīgi tajā augtu. Svētais tēvs aicināja katru pārdomāt, ko es daru, lai mana ticība, ko saņēmu Kristības brīdī, augtu.

Runājot par trešo jautājumu, pāvests atgādināja, ka Dieva tautas likums ir Dieva un tuvākmīlestības likums. Pats Kristus atstāja mums jauno mīlestības bausli (sal. Jņ 13, 34). Francisks uzsvēra, ka šī mīlestība nav sterils sentimentālisms vai kaut kas nenoteikts. Mīlēt nozīmē atzīt, ka Dievs ir vienīgais mūsu dzīves Kungs, un vienlaikus pieņemt otru cilvēku kā savu brāli, pārvarot šķelšanās, nesaskaņas un egoismu.

Cik gan garš ceļš vēl ir ejams, lai mēs savā dzīvē konkrēti īstenotu šo jauno likumu! – sacīja pāvests, piebilstot, ka tas ir Svētā Gara, kurš mūsos darbojas, likums. Tas ir mīlestības likums. Francisks atzina, ka arī kristiešu starpā ir daudz ķīviņu un nesaskaņu. Pat ģimenes locekļi karo savā starpā. Tāpēc esam aicināti lūgt, lai Kungs palīdz mums labi izprast šī mīlestības likuma nozīmi. “Cik labi, cik skaisti vienam otru mīlēt kā brāļiem! Cik tas ir skaisti!”, sacīja Svētais tēvs. “Tāpēc darīsim šādi: varbūt mums visiem ir simpātijas un antipātijas, un varbūt daudzi no mums šodien uz kādu ir dusmīgi. Vismaz teiksim Kungam: ‘Kungs, man ir dusmas uz to vai citu cilvēku. Es lūdzu par viņu un par viņu. Lūdzu Tevi’. Lūgties par tiem, uz kuriem esam dusmīgi, ar kuriem mums trūkst saskaņas – tas ir skaists solis šajā mīlestības likumā. Darīsim to šodien!”

Attiecībā uz ceturto jautājumu, Francisks paskaidroja, ka Dieva tautas misija ir nest pasaulei pestīšanu un cerību. Mēs esam aicināti būt par Dieva mīlestības zīmi, par ieraugu un gaismu. Ļaunais darbojas mums visapkārt, taču Dievs ir stiprāks! – uzsvēra Francisks. Vai jūs tam ticat? – viņš jautāja. Vai jūs ticat, ka Dievs ir stiprāks? Viņš ir stiprāks tāpēc, ka viņš ir Kungs, vienīgais Kungs. Tur, kur valda ļaunuma tumsa, var notikt izmaiņas, ja mēs pirmie speram soli un ienesam šajā tumsā, sevišķi ar savu dzīvi, Evaņģēlija gaismu.

Atbildot uz piekto jautājumu, pāvests norādīja, ka Dieva tautas mērķis ir Debesu valstība, kas sākas jau šeit, virs zemes. Runa ir par dzīvi pilnīgā vienotībā ar Kungu. Mēs esam aicināti ņemt dalību paša Dieva dzīvē, kur valda prieks par Viņa nebeidzamo mīlestību. Katehēzes mācības noslēgumā Francisks novēlēja, lai Baznīca būtu vieta, kur atmirdz Dieva žēlsirdība un cerība, kur katrs varētu justies pieņemts un mīlēts, kur katrs saņemtu piedošanu un tiktu iedrošināts dzīvot saskaņā ar Evaņģēliju. Tāpēc Baznīcas durvīm jābūt plaši atvērtām un mums, kristiešiem, jāiet laukā sludināt Evaņģēliju – mudināja Francisks.

J. Evertovskis / VR

Tekstu izmantošanas gadījumā atsauce uz Vatikāna Radio obligāta
Share


Par mums Raidījumu laiks Rakstīt redakcijai VR produkcija Saites Citas valodas Svētais Krēsls Vatikāns Pāvesta liturģiskie dievkalpojumi
Visas tiesības aizsargātas.© Webmaster / Atsauksmes / Lietošanas noteikumi / Reklāma