HONLAPVatikáni Rádió
Vatikáni Rádió   
más nyelvek  

     Honlap > Pápai kihallgatások és Úrangyala imádság  >  2013-06-13 15:56:33
A+ a- print this page„A Szentlélek segítse a Püspöki Szinódus továbbfejlődését a püspökök és a pápa közötti nagyobb dialógus és együttműködés terén” - Ferenc pápa beszéde a 13. Püspöki Szinódus Főtitkárságának tanácsáhozCsütörtökön délelőtt Ferenc pápa az Apostoli Palota szinódusi termében találkozott a 13. Püspöki Szinódus Főtitkársága rendes tanácsának 25 tagjával. A hivatalos pápai beszédet a résztvevők számára kiosztották, ami így elmondottnak tekinthető.

A szövegben a pápa mindenekelőtt hálásan megköszöni a tanács munkáját a múlt ősszel tartott közgyűlés előkészítéséért és megvalósításáért. Utólagos reflexióként a Szentatya a közgyűlés alapvető témáját „Az új evangelizáció és a hit átadása” elemezi a két fogalom kapcsolatában. Az új evangelizáció feladata éppen a keresztény hit átadása, ami azonban még a keresztény hagyományú országokban is az evangélium hirdetésének egy megújított formáját igényli, hogy azok visszatérjenek a Krisztussal való találkozáshoz, és hogy valóban átalakítsák a rutinossá és felszínessé vált életet. Mindennek persze hatása van a pasztorációs munkára. E mostani kihívás kapcsán Ferenc pápa beszéde idézi Isten Szolgája VI. Pál máig érvényes tanítását 1973 júniusából: „A jelenlegi társadalmi körülmények köteleznek bennünket, hogy újra átvizsgáljuk a módszereket és minden eszközzel keressük annak tanulmányozását, miként tudjuk elvinni a mai modern ember számára a keresztény üzenetet (Beszéd a bíborosi kollégiumhoz, 1973 június 22).

VI. Pál Evangelii nuntiandi kezdetű apostoli buzdításából idéz tovább még Ferenc pápa: Ez a tanítás mára mit sem vesztett érvényességéből és arra emlékeztet bennünket, hogy „az evangélium hirdetése minden kétséget kizáróan nemcsak a keresztény közösség, hanem az egész világ számára végzett szolgálat”. VI. Pál bátorítja az egész keresztény közösséget, hogy „legyen evangelizáló közösséggé és ne féljen kilépni önmagából, bízva a bennünket vezető Isten irgalmasságában. A technikai eszközök biztosan hasznosak lehetnek, de semmiféleképpen nem tudják helyettesíteni annak a diszkrét és hatékony működését, aki az evangelizálásnak fő cselekvője, ő pedig a Szentlélek. Hagyjuk vezetni magunkat általa, még ha új utakat is nyit nekünk. Hagyjuk átalakítani magunkat, hogy a szóbeli igehirdetésünket elkísérje életünk egyszerűsége, imádságunk lelkülete és a bárki felé, de különösen is a szegények és kicsinyek iránt tanúsított szeretetünk.

Ferenc pápa beszédének második részében a püspöki szinódust elemezi, mely a II. Vatikáni zsinat gyümölcseinek egyike. Hála Istennek, ebben az immár ötven esztendőben megtapasztalhattuk ezen intézmény jótékony hatását, mely állandó módon az egyház küldetése és közössége szolgálatában áll, mint a kollegialitás kifejezése. „Ezt alá tudom támasztani a magam személyes tapasztalatai által, melyeket a különféle szinódusi gyűlések során szereztem” – vallja Ferenc pápa beszéde: „Nyitottan a Szentlélek, az Egyház Lelke kegyelme előtt, bizakodóak vagyunk, hogy a Püspöki Szinódus olyan utólagos fejlődést láthat, mely kedvez még inkább a püspökök és Róma püspöke közötti párbeszédnek és együttműködések”.

„Kedves testvéreim – zárul Ferenc pápának a püspöki szinódus főtitkársága tagjai számára átnyújtott beszéde – a ti találkozótok segíteni fog engem a következő rendes közgyűlés témájának megválasztásában. Hálásan köszönöm azokat a javaslatokat, melyeket a különféle egyházi intézményekkel karöltve együtt tettetek. Végül reményének ad hangot, hogy az imádságos megkülönböztetés révén ez a munka bőséges gyümölcsöt terem az egész egyház javára.

Ferenc pápa a találkozó során válaszolt a résztvevők kérdéseire. Először is bejelentette, hogy befejezi az enciklikát, melyet még elődje kezdett el: „Azt úgy kell majd közzétennem - mondta Ferenc pápa - mint egy „négykezest”, hiszen az enciklikát Benedek pápa kezdte le, aztán átadta nekem. Ez egy erős szöveg, egy nagy munka, amit ő végzett, de amit nekem kell tovább vinnem”.

Elmagyarázta továbbá, hogy a posztszinodális buzdítás szövegébe bele kell foglalni a tavaly ősszel tartott püspöki szinódus munkájának egészét, de egy szélesebb keretbe kell illeszteni azt, mégpedig az evangelizálásról általánosságban szóló összefüggésbe.

A 13. Püspöki Szinódus Főtitkársága rendes tanácsának 25 tagja megvitatta a Szentatyával a következő püspöki szinódus lehetséges témáit. Ferenc pápa mindenekelőtt a 2015-ben ötven éves Gaudium et spes zsinati konstitúció témáit, köztük az egyház és a világ kapcsolatát, az ember méltóságát, a családot és a technológiát említette meg. Az ökológia világában a humánökológia, a pápa szavaival az „emberi ökológia” szerepét kell elmélyíteni.

Az egyházat érintő gondok között Ferenc pápa szólt arról, hogy „a katolikusok közül sokan nem kötnek házasságot, hanem csak együtt élnek. A házasság a valóságban átmeneti jellegű és ez komoly probléma”. Ennek kapcsán megjegyezte Ferenc pápa, majd októberben születik döntés arról, hogy milyen összefüggésben próbálnak választ adni a családokat ért kihívásokra.

A Szentatya végül a szinodalitás, a püspöki szinódus illetékessége és a péteri szolgálat kompetenciája kapcsolatának témájában megemlítette, hogy nagy várakozás előzi meg ezt a fontos kérdést.

Ferenc pápa végül ismét megköszönte a szinódusi főtitkárság rendes tanácsa tagjainak a munkáját és bátorította őket, hogy továbbra is feleljenek az új kihívásokra.

(vl)

Megoszt


Bemutatkozás Műsoridők Írjon a szerkesztőségnek Programkészítés a VR-ban Linkek Más nyelvek Szentszék Vatikán Pápai liturgikus szertartások
a weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll ©. webmaster / webteam / jogi feltételek / hirdetések