SākumlapaVatikāna Radio
Vatikāna Radio   
Citas valodas  

     Sākumlapa > Audiences un tikšanās  >  2013-06-13 15:32:44
A+ A- print this pageFrancisks pabeigs Benedikta XVI iesākto enciklikuTehnoloģijām evaņģelizācijas darbā neapšaubāmi ir liela nozīme, tomēr galvenais varonis ir Svētais Gars. Mums jāļaujas Viņa vadībai – raksta Francisks Bīskapu Sinodes ģenerālsekretariāta padomes locekļiem, kuri šajās dienās pulcējas Romā, lai palīdzētu pāvestam izvēlēties nākošās Ģenerālās asamblejas tēmu. Ceturtdien, 13. jūnijā, viņi ieradās audiencē pie Svētā tēva, kurš tos uzrunāja brīvā formā, bet savu iepriekš sagatavoto uzrunu iedeva rakstiski.

Bīskapu Sinodes iepriekšējā, tas ir, 13. Ģenerālā asambleja Vatikānā notika 2012. gada oktobrī. Tās temats bija: „Jaunā evaņģelizācija ticības tālāknodošanai”. Šodien izsniegtajā uzrunas tekstā Francisks atgādina par šī temata lielo nozīmi un norāda, ka pastāv cieša saikne starp abiem elementiem. Ticības tālāknodošana ir jaunās evaņģelizācijas un Baznīcas visa evaņģelizācijas darba mērķis. Tieši tāpēc pastāv Baznīca – viņš uzsver.

Pāvests skaidro, ka izteiciens „jaunā evaņģelizācija” palīdz aizvien skaidrāk apzināties, ka arī valstīs, kur kristīgā tradīcija ir sena, nepieciešams sludināt Evaņģēliju ar jaunu sparu un degsmi. To jādara – uzsver Francisks – lai vestu cilvēku uz satikšanos ar Kristu, kurš pārveido dzīvi pašos pamatos un ļauj pārvarēt virspusējību un rutīnu. Tāpēc pastorālajā darbā jāpārskata evaņģelizācijas metodes un jāmeklē, kā visefektīvāk atklāt mūsdienu cilvēkam kristīgo vēsti, kurā viņš atradīs atbildes uz saviem jautājumiem un smelsies spēkus saviem solidaritātes pūliņiem. Pāvests iedrošina visus kristiešus nebaidīties iziet no sevis, uzticēties Dieva mīlošajai klātbūtnei, ļauties Svētā Gara darbībai un sludināt Kristus Evaņģēliju. Svarīgi, lai sludināto vārdu pavadītu dzīves vienkāršība, lūgšana, žēlsirdība pret visiem cilvēkiem, pazemība un nesavtība. Vienu vārdu sakot – dzīves svētums.

To, ka, jaunās evaņģelizācijas darbā jāļauj sevi vadīt Svētajam Garam, uzsvēra pāvests arī savā uzrunā. Audiences laikā viņš atbildēja uz dažiem klātesošo jautājumiem par iespējamajām nākošās Bīskapu Sinodes tēmām un paziņoja, ka pabeigs jau Benedikta XVI iesākto encikliku. Tā kā 2015. gadā apritēs 50 gadi kopš Vatikāna II koncila pastorālās konstitūcijas „Gaudium et spes” publicēšanas, tad nākošās Sinodes temati varētu skart Baznīcas un pasaules attiecības, cilvēka personas cieņu, ģimeni vai tehniku. Pāvests atzina, ka ģimeni šodien skar nopietnas problēmas, jo daudzi cilvēki neprecas un izplatās izmēģinājuma „laulības”. Francisks pievērsās arī ekoloģijas jautājumam un sekularizācijai.

J. Evertovskis / VR

Tekstu izmantošanas gadījumā atsauce uz Vatikāna Radio obligāta
Share


Par mums Raidījumu laiks Rakstīt redakcijai VR produkcija Saites Citas valodas Svētais Krēsls Vatikāns Pāvesta liturģiskie dievkalpojumi
Visas tiesības aizsargātas.© Webmaster / Atsauksmes / Lietošanas noteikumi / Reklāma