Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  

     Home > Cirkev >  2013-06-13 17:07:18
A+ A- print this pagePápež František na tému novej evanjelizácie pri odovzdávaní vierySvätý Otec dnes vo Vatikáne prijal členov 13. riadneho zasadania Rady generálneho sekretariátu Biskupskej synody. Pápež František uprednostnil spontánny príhovor k zúčastneným, v ktorom vychádzal z pôvodného, napísaného textu. Ten bol všetkým odovzdaný ešte pred začiatkom audiencie. V ňom zdôraznil dôležitosť témy, ktorou sa riadne zasadanie zaoberá, a teda Novej evanjelizácie na odovzdávanie kresťanskej viery. Ako povedal, medzi týmito dvoma elementmi existuje spojenie: „odovzdávanie kresťanskej viery je cieľom novej evanjelizácie a celej evanjelizačnej činnosti Cirkvi, ktorá existuje práve kvôli tomu“. Termín „nová evanjelizácia“ jasne naznačuje potrebu nového ohlasovania evanjelia v tradičných kresťanských krajinách, „aby sa nanovo stretli s Kristom, ktorý skutočným spôsobom obnovuje život, aby nebol iba akýmsi povrchným, poznačeným rutinou. „Toto ovplyvňuje pastoračnú činnosť“ – pokračoval Svätý Otec a citujúc Pavla VI. dodal – „súčasné podmienky spoločnosti nás nútia prehodnotiť spôsoby a všetkými prostriedkami študovať to, ako priniesť dnešnému modernému človeku kresťanské posolstvo, v ktorom ako jedinom, môže nájsť odpovede na svoje otázky a silu pre jeho záväzok ľudskej solidárnosti“ (Príhovor k Posvätnému kardinálskemu kolégiu, 22. júna 1973). Ten istý pápež v Evangelii nuntiandi, bohatom texte, ktorý nestratil nič zo svojej aktuálnosti nám pripomína, že úloha ohlasovať evanjelium je «povinnosť, ktorú plníme nielen voči spoločenstvu kresťanov, ale aj voči celej ľudskej spoločnosti» (č. 1).

„Chcem povzbudiť celé kresťanské spoločenstvo, aby sa stalo evanjelizátorom a nemalo strach ,vyjsť‛ zo seba samého, aby ohlasovalo, zverujúc sa predovšetkým do milosrdnej Božej prítomnosti, ktorá nás vedie. Techniky sú, samozrejme, veľmi dôležité, ale ani tie najdokonalejšie by nemali nahradiť diskrétnu, ale účinnú činnosť Toho, kto je hlavným agentom evanjelizácie: Ducha Svätého (porov. č. 75). Je dôležité, aby sme sa ním nechali viesť, hoci nás vedie aj novými cestami. Je dôležité nechať sa ním viesť, aby naše ohlasovanie slovom vždy sprevádzala jednoduchosť života, duch modlitby, láska k všetkým, osobitne malým a chudobným, pokora, sebazaprenie a svätosť života. Iba takýmto spôsobom bude plodné,“ uvádza sa v texte príhovoru.
V ďalšej časti Svätý Otec pripomenul samotný význam inštitúcie Biskupskej synody, ako ovocia Druhého vatikánskeho koncilu. Vyjadril nádej, že načúvaním Duchu Svätému Biskupská synoda, ako vyjadrenie kolegiality, spozná ďalší vývoj, ktorý bude podporou pre ešte väčší dialóg a spoluprácu medzi samotnými biskupmi navzájom a rímskym biskupom.
Po krátkom príhovore pápež František odpovedal aj na niekoľko otázok prítomných. Jedna z nich sa týkala nedokončenej encykliky Benedikta XVI. o viere. Pápež František oznámil, že túto encykliku sám dokončí. – js –
Zdieľať


Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising