HomeRadio Vatican
Vatican Radio   
alte limbi  

     Home > Biserică >  2013-06-13 15:58:18
A+ A- Tipăreşte PaginaPapa Francisc va termina enciclica începută de Benedict al XVI-leaRV 13 iun 2013. Încredere în lucrarea Duhului Sfânt, un nou curaj pentru vestirea Evangheliei şi terminarea enciclicei începută de Papa Benedict.

„Chiar dacă ne conduce pe drumuri noi”, pentru o nouă evanghelizare e necesar să ne lăsăm călăuziţi de Duhul Sfânt: a spus Papa Francisc primind joi în audienţă membrii celui de al XIII-lea consiliu al Secretariatului General al Sinodului Episcopilor. Audienţa a avut loc în Sala Consistoriului din Palatul Apostolic. Papa a mulţumit membrilor consiliului pentru munca de elaborare a intervenţiilor prezentate la a XIII-a Adunare Generală a Sinodului Episcopilor, care a avut loc în octombrie 2012 la Roma pe tema „Noua evanghelizare pentru transmiterea credinţei”. Papa a răspuns liber la întrebările celor prezenţi cu privire la temele următoarei adunări sinodale şi a anunţat că va termina enciclica începută de Papa Benedict al XVI-lea.

După cum se ştie, Benedict XVI a scris trei enciclice. Prima, la 25 decembrie 2005, este intitulată «Deus caritas est» şi vorbeşte despre iubirea creştină. A doua enciclică, «Spe salvi», despre speranţa creştină, publicată în 2007. Viziunea teologică a Papei emerit lăsa de înţeles sosirea unei enciclice despre credinţă, pentru a completa în mod ideal mozaicul virtuţilor teologale. Erupţia crizei economice a solicitat, însă, un răspuns creştin la chestiunile sociale urgente, concretizat de Benedict XVI în cea de-a treia enciclică, publicată în 2009 şi intitulată „Caritas in veritate”. Potrivit observatorilor, retragerea Papei Benedict de la conducerea Bisericii, în februarie 2013, a însemnat şi suspendarea lucrărilor la proiectul unei enciclice despre credinţă.

Revenind la audienţa de joi cu membrii Secretariatului General al Sinodului Episcopilor, Papa Francisc a subliniat mai întâi importanţa noii evanghelizări, tema ultimei adunări generale a Părinţilor Sinodali. „Transmiterea credinţei creştine este scopul noii evanghelizări şi al întregii lucrări de evanghelizare a Bisericii care”, a subliniat Papa, „există tocmai pentru aceasta”.

„Expresia «noua evanghelizare» scoate tot mai mult în evidenţă observaţia că chiar şi în ţările de veche tradiţie creştină este necesară o reînnoită vestire a Evangheliei, pentru a conduce la o întâlnire cu Cristos care să nu fie superficială sau de rutină ci să transforme cu adevărat viaţa”.

În această privinţă, Papa a încurajat „întreaga comunitate eclezială să fie evanghelizatoare, să nu-i fie teamă de a ieşi din mediul obişnuit pentru a vesti Evanghelia, punându-şi încrederea mai ales în prezenţa milostivă a lui Dumnezeu care ne călăuzeşte”. Sfântul Părinte a spus că „tehnicile sunt importante, dar nici chiar cele mai perfecţionate nu ar putea să înlocuiască lucrarea discretă dar eficientă a Duhului Sfânt. Este necesar să ne lăsăm călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu pentru ca vestirea noastră cu ajutorul cuvintelor să fie însoţită mereu de modestia vieţii, spirit de rugăciune şi caritate faţă de toţi, mai ales de cei mici şi săraci. Numai în acest fel va fi cu adevărat aducătoare de roade!”.

Papa a vorbit apoi despre Sinodul Episcopilor care, a specificat, „este unul din roadele Conciliului Vatican II”. În aceşti 50 de ani s-au văzut beneficiile acestei instituţii care slujeşte în mod permanent misiunea Bisericii ca expresie a colegialităţii. Sfântul Părinte a menţionat în acest sens şi experienţa sa personală în urma participării la diverse adunări sinodale.

Papa Francisc a înmânat apoi discursul pregătit dinainte şi a răspuns la mai multe întrebări adresate de cei prezenţi. La început a anunţat că va termina enciclica începută de Papa emerit Benedict XVI-lea.

Cât priveşte exhortaţia apostolică post-sinodală despre noua evanghelizare, Sfântul Părinte a spus că prevede să lucreze la finalizarea acesteia reluând întreaga documentaţie a adunării sinodale, desfăşurată în octombrie anul trecut, dar „într-un cadru mai amplu”, punând în relief şi necesitatea „evanghelizării în general”.

Consiliul Secretariatului General al Sinodului Episcopilor, reunit în aceste zile, a pregătit o reflecţie şi despre temele următoarei adunări sinodale. Sfântul Părinte a preluat sugestiile prezentate, subliniind că în 2015 se împlinesc 50 de ani de la aprobarea constituţiei conciliare „Gaudium et Spes”, din care se pot lua teme care privesc „raporturile dintre Biserică şi lume”, demnitatea umană, familia sau impactul progresului tehnologic. Papa a remarcat în mod special seriozitatea problemelor care afectează familia, de la faptul că în timpurile noastre foarte mulţi nu se căsătoresc, stau în convieţuire iar căsătoria devine o relaţie „provizorie”. Sfântul Părinte a vorbit şi de chestiunea ecologică, îndreptându-şi atenţia spre „ecologia umană”. Pe plan antropologic, Papa a evidenţiat şi problematica laicităţii, care se transformă deseori într-un adevărat laicism, şi chestiunea secularizării practice. În fine, referindu-se la tema sinodalităţii şi a raportului acesteia cu ministeriul petrin, Sfântul Părinte a menţionat că acest raport este încărcat cu foarte multe aşteptări. La încheierea conversaţiei, Papa Francisc a mulţumit celor care au asigurat buna desfăşurare a adunării sinodale despre noua evanghelizare şi i-a încurajat să ducă mai departe răspunsul Bisericii la provocările omenirii de astăzi.

(rv – A.D.)
Trimiteți


Cine suntem Orar programe Scrie redactiei Productie RV Linkuri Alte limbi Sfântul Scaun Cetatea Vaticanului Celebrari liturgice ale Papei
Conţinutul acestui site este protejat de Copyright ©. Webmaster / Referinţe / Condiţii legale / Pentru publicitate