Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Artimo meilė ir Solidarumas  >  2013-06-14 12:22:22
A+ A- print this pageIškilmės Telšių katedrojeTelšių vyskupo augziliaro vyskupo Lino Vodopjanovo OFM keturiasdešimtmetis

2013 m. birželio 10 d. į Telšių Katedrą 12 val. Šv. Mišioms rinkosi gausus būrys kunigų ir tikinčiųjų. Tą dieną maldai visus sukvietė Telšių vyskupo pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas OFM, tomis dienomis šventęs savo amžiaus keturiasdešimtmetį. Iškilmingoms Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo sukaktuvininkas ir didelis būrys kunigų ne tik iš Telšių vyskupijos. Šv. Mišių metu pamokslą pasakė Mažesniųjų Brolių Ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras br. kun. Astijus Kungys OFM. Jis, sveikindamas vyskupą, kalbėjo apie žmogaus gyvenimo kelio kryptį, Dievo planą žmogaus gyvenime ir Dievo valios vykdymą. Linkėjo sukaktuvininkui Dievo artumos jo gyvenimo kelyje ir tvirtumo vykdant savąją misiją.

Po Šv. Mišių jubiliejaus proga vyskupą L. Vodopjanovą OFM sveikino kunigai, Telšių miesto ir savivaldybės meras Vytautas Kleiva bei kiti Savivaldybės valdžios atstovai. Vyskupą sveikino Telšių ateitininkai, Šeimos centro, parapijinės bendruomenės, maldos grupių atstovai, pasveikinti atėję ir atvykę žmonės.

Po sveikinimų visiems padėkojo vyskupas L. Vodopjanovas OFM, gražus pabendravimas vėliau vyko surengtuose šventiniuose pietuose.

Titulinis Quizos vyskupas, Telšių vyskupo augziliaras ir generalvikaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM g. 1973 m. birželio 8 d., vyskupu nominuotas pop. Benedikto XVI, vyskupu Kretingos bažnyčioje koncekruotas 2012 m. balandžio 14 d.

Katedroje konsekruotas naujas altorius

2013 m. birželio13 d. 12 val. Telšių Katedroje buvo laikomos iškilmingos Šv. Mišios, nes tą dieną prie Telšių Katedros besiglaudžianti parapija šventė savo dangiškojo globėjo Šv. Antano Paduviečio atlaidus bei IV – ąjį, jubiliejinį Telšių vyskupijos Eucharistinį kongresą, skirtą Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejui paminėti.

Šių iškilmių išvakarėse iš Telšių Mažosios bažnytėlės į Telšių Katedrą, lydint kunigams ir tikinčiųjų būriui, grojant orkestrui per Telšių miestą buvo iškilmingai parneštas nešiojamasis Altorėlis su Dievo Motinos atvaizdais, buvo laikomos Šv. Mišios ir pradėta paros laiko nenutrūkstančioji Švč. Sakramento adoracija. Visą naktį Švč. Sakramentą adoravo tikintieji, o birželio 13 d. vidudienį rinkosi į Šv. Mišias. Šv. Mišioms tą dieną vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo jo pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas OFM, Telšių Katedros kanauninkų kapitulos kanauninkai, kiti kunigai. Pamokslą pasakė Telšių vyskupo pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas OFM. Jis pristatė Šv. Antano Paduviečio gyvenimą, ragino nuolat kreiptis į šį šventąjį pametus ne tik daiktus ir prašant jo pagalbos atrandant savo tikėjimą ir gyvenimo prasmę.

Šv. Mišių metu Telšių vyskupas J. Boruta SJ konsekravo naują, Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus proga Telšių Katedroje įrengtą altorių, kuriame įdėtos Tikėjimo Ugandos kankinių šventųjų Karolio Luangos ir Motiejaus Mulumbos kaulų relikvijos.

Po Šv. Mišių Telšių miesto gatvėse vyko Eucharistinė procesija, po kurios Švč. Sakramento adoracija dar tęsėsi iki tos dienos 20 val. vakaro.

Taip iškilmingai Telšių vyskupijos Eucharistinis kongresas vyko Telšių Katedroje iš kur nešiojamasis Altorėlis savo kelionę toliau tęsia Telšių dekanate ir jau kitose bažnyčiose vyksta nenutrūkstančioji Švč. Sakramento adoracija, tęsiasi Telšių vyskupijos Eucharistinis kongresas. Telšių dekanate Telšių vyskupijos Eucharistinis kongreso pagrindinė diena – birželio 16 – oji, kada Varnių Šv. Aleksandro bažnyčioje 11. 30 val. bus laikomos iškilmingos Šv. Mišios, į kurias kviečiami viso dekanato kunigai ir tikintieji.

Vatikano radijui iš Telšių vyskupijos kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising