SākumlapaVatikāna Radio
Vatikāna Radio   
Citas valodas  

     Sākumlapa > Audiences un tikšanās  >  2013-06-14 14:41:10
A+ A- print this pageNovērst plaisu starp Evaņģēliju un kultūruPāvests pieņēma audiencē kultūras žurnāla La Civiltà Cattolica (Katoliskā civilizācija) veidotājus un Rakstnieku kolēģijas locekļus. Dialogs, izšķiršana un robežas – bija Franciska uzrunas trīs atslēgas vārdi. Veidot dialogu nozīmē ļaut otram izteikties. Garīga izšķiršana ir Dieva Gara klātbūtnes pasaulē, tai skaitā kultūrā, saskatīšana. Būt par „robežu ļaudīm” nozīmē novērst plaisu starp kultūru un Evaņģēliju. Francisks uzsvēra, ka kristiešiem šodien ar steigu jāstrādā pie tā, lai cilvēki atklātu ticību un kļūtu tajā pārliecināti un nobrieduši, tādējādi atrodot jēgu savai dzīvei un saņemot atbildes uz saviem visdziļākajiem jautājumiem.

Jezuītu žurnāls La Civiltà Cattolica iznāk kopš 1850. gada. To izveidoja pāvests Pijs IX. Tā statūtos ir izcelta īpašā saikne ar Svēto Krēslu. Tas nozīmē, ka pāvesti ir izrādījuši uzticību žurnāla saturam, taču arī no žurnāla veidotājiem tiek prasīta uzticība Svētā Krēsla norādēm. Francisks norādīja, ka „katoliskā civilizācija” īstenībā ir mīlestības, žēlsirdības un ticības civilizācija.

Runājot par dialogu, pāvests atgādināja, ka izdevuma veidotāju galvenais uzdevums ir veidot tiltus, nevis mūrus. Viņiem jāuztur dialogs ar visiem cilvēkiem, arī ar nekristiešiem un pat Baznīcas vajātājiem. Ar dialogu vienmēr ir iespējams tuvoties patiesībai – uzsvēra Francisks. Veidot dialogu nozīmē būt pārliecinātiem, ka otram ir kaut kas labs sakāms, ļaut viņam izteikt savu viedokli un piedāvājumus, pašam neiekrītot relatīvismā. Lai dialogs varētu notikt, nepieciešams samazināt savus aizsardzības bastionus un atvērt durvis. Turpinot dialogu ar kultūras pasauli, sabiedrību, politiķiem, žurnāla La Civiltà Cattolica izdevēji sniedz svarīgu ieguldījumu sabiedrības un kopējā labuma attīstībā.

Kas attiecas uz garīgo izšķiršanu, tad ir svarīgi spēt saskatīt Dieva Gara klātbūtni šajā pasaulē. Minētā žurnāla veidotājiem pienākas apkopot un izteikt cilvēku gaidas, ilgas, cerības un raizes, un piedāvāt principus dzīves īstenības traktēšanai Evaņģēlija gaismā. Šodien tiek izvirzīti ļoti dziļi un nopietni garīga satura jautājumi, taču ir vajadzīgs kāds, kas spētu tos izprast un izskaidrot – sacīja pāvests. Viņš mudināja klātesošos visās lietās meklēt un atrast Dievu, kurš darbojas katra cilvēka dzīvē un kultūrā.

Lai meklētu Dievu visās jomās – zinātnē, kultūrā, politiskajā, sociālajā un ekonomiskajā sfērā, jāveic pētniecība un studijas, vajadzīgs sava veida jūtīgums un nepieciešama pieredze. Dažām matērijām var arī nebūt tieša sakara ar kristīgo perspektīvu, taču tās ir svarīgas, lai saskatītu, kā cilvēki izprot sevi un apkārtējo pasauli. Pāvests La Civiltà Cattolica veidotājiem atgādināja, ka ar īpašu vērību jāpieiet arī Dieva patiesībai, labestībai un skaistumam, kas ir ļoti nozīmīgi sabiedrotie personas cieņas aizstāvēšanas, mierīgas savstarpējas sadzīvošanas un radības aizsardzības laukā. Minētā uzmanība būs skaidru un noteiktu lēmumu avots. Tāpēc jādzīvo ar atvērtu sirdi, sargājoties no garīgās slimības, ko varam saukt par pašpietiekamību un atsaukšanos tikai uz sevi. Tas attiecas arī uz visu Baznīcu. Tad, kad Baznīca noslēdzas sevī, tā saslimst un noveco – brīdināja Francisks. Mūsu skatienam jābūt skaidri vērstam uz Kristu un tādējādi – pravietiskam un dinamiskam attiecībā uz nākotni. Tādā veidā jūs paliksiet vienmēr jauni un drosmīgi traktēsiet notikumus.

Svētā tēva uzrunas trešais atslēgas vārds bija „robeža”. Kultūras žurnāla La Civiltà Cattolica misija ir piedalīties mūsdienu kultūras debatēs un analizēt dažādas norises kristīgā skatījumā. Tā veidotājiem jānolīdzina plaisa starp Evaņģēliju un kultūru, un šis darbs iet caur katra cilvēka – gan žurnāla veidotāja, gan lasītāja sirdi. Pāvests klātesošos aicināja sekot līdzi visiem sabiedrības procesiem, pievēršot uzmanību arī smagām problēmām un konfliktiem. Mūsdienu straujo pārmaiņu pasaulē ar steigu drosmīgi jāiesaistās audzināšanā, lai ticība kļūtu pārliecinoša un nobriedusi, un lai tādējādi cilvēks atrastu tajā drošas atbildes uz saviem jautājumiem par Dievu un dzīves jēgu. Francisks mudināja žurnāla veidotājus atbalstīt Baznīcas misiju visās tās jomās un pauda gandarījumu arī par viņu klātbūtni sociālajos tīklos.

J. Evertovskis / VR

Tekstu izmantošanas gadījumā atsauce uz Vatikāna Radio obligāta
Share


Par mums Raidījumu laiks Rakstīt redakcijai VR produkcija Saites Citas valodas Svētais Krēsls Vatikāns Pāvesta liturģiskie dievkalpojumi
Visas tiesības aizsargātas.© Webmaster / Atsauksmes / Lietošanas noteikumi / Reklāma