Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Audiencijos ir vidudienio malda >  2013-06-14 16:15:15
A+ A- print this pagePopiežius Pranciškus jėzuitų rašytojams apie jų misiją: „Dialogas, skyrimas ir pasienis“Penktadienio vidudienį popiežius Pranciškus susitiko su katalikiško žurnalo „Civiltà cattolica“ rašytojais, administratoriais ir kitais darbuotojais. Šis jėzuitų žurnalas, įsteigtas 1850 metais Neapolyje, yra pats seniausias iki šiol einantis žurnalas Italijoje ir turi glaudžias bendradarbiavimo su Šventuoju Sostu tradicijas. Popiežius Pranciškus kreipėsi į jėzuitų rašytojus, žurnalo autorius, jų misiją apibūdindamas trimis žodžiais: dialogas, skyrimas ir pasienis.

Žurnalo gyvavimo pradžioje, priminė popiežius Pranciškus, „Civiltà cattolica“ dažnai buvo kovingas ir polemiškas, atitinkamai savo laiko dvasiai ir istorinėms aplinkybėms, pačių rašytojų temperamentui.

Ir šiandien ištikimybė Bažnyčiai reikalauja būti tvirtiems prieš uždaros širdies veidmainystes. Tačiau žurnalo pagrindinė užduotis yra ne mūrų statyba, o tiltų tiesimas. Kitaip tariant, dialogas, taip pat ir su tais, kurie neišpažįsta krikščioniško tikėjimo, tačiau gerbia aukštas vertybes, ir su tais, kurie stoja prieš Bažnyčią ir ją persekioja. Yra daugybė dalykų, apie kuriuos galima kalbėti, dialoge artėti link tiesos, kuri yra Dievo dovana, abipusiškai turtėti. Dialoguoti reiškia manyti, kad kitas gali pasakyti kažką gero, suvokti jo požiūrį, pasiūlymus, žinoma, nenusmunkant į reliatyvizmą. Reikia toliau dialoguoti su kultūrinėmis, socialinėmis ir politinėmis institucijomis, su visais tais, kuriems širdyje rūpi bendras gėris.

Kitas žodis yra „skyrimas“, mūsų laiko lūkesčių, troškimų, dramų ir džiaugsmų suvokimas ir išreiškimas, supratimas Evangelijos šviesoje. Didieji dvasiniai klausimai šiandien svarbūs, kaip ir anksčiau, tačiau reikia, kad kas nors juos suprastų ir interpretuotų. Dievas veikia kiekviename žmoguje, kiekvienoje kultūroje. Reikia atskleisti šį Dievo veikimą ir jį pratęsti. Vienas iš jėzuitų lobių yra būtent dvasinis skyrimas, kuris bando atpažinti Dievo Dvasios veikimą žmogaus tikrovėje, Jos pasėtą sėklą įvykiuose, jautrume, troškimuose, giliose širdžių ir socialinių, kultūrinių ir dvasinių kontekstų įtampose.

Ieškant Dievo visuose dalykuose, - kalbėjo popiežius, - visose žinojimo, meno, mokslo, socialinio, ekonominio ir politinio gyvenimo laukuose yra būtinos studijos, jautrumas, patirtis. Kai kurie dalykai gali neturėti tiesioginio ryšio su krikščioniška perspektyva, tačiau yra svarbūs suvokimui apie tai, kaip žmonės supranta patys save ir juos supantį pasaulį. Tegu jūsų žvilgsnis būna platus, objektyvus ir aktualus. Būtina skirti ypatingą dėmesį Dievo tiesai, grožiui, gerumui, sąjungininkais ginant žmogaus orumą, saugant kūriniją, kuriant taikų sugyvenimą. Iš šio dėmesio gims ramus, nuoširdus ir tvirtas įvykių vertinimas, apšviestas Kristaus. Visa tai reikalauja išlaikyti širdies ir proto atvirumą, išvengiant užsidarymo ligos. Kai Bažnyčia užsidaro, suserga, pasensta. Likite drąsūs ir jauni įvykių skaityme!

Dar kitas žodis yra „pasienis“. Popiežius priminė savo pirmtakų Pauliaus VI ir Benedikto XVI žodžius, kad išskirtinė jėzuitų misija yra buvimas pasienyje – konfliktų, kultūrinių ir socialinių procesų, ideologijų susikirtimo. Tačiau reikia išvengti pagundos pasienį „parsinešti“ į namus.

„Prašau, būkite pasienio žmonės“, kvietė popiežius Pranciškus, linkėdamas jėzuitams ugdyti brandų ir tvirtą tikėjimą, sugebantį duoti įtikinančių atsakymų tiems, kurie ieško Dievo. Tai yra visos įvairialypės Bažnyčios misijos palaikymas. (Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising