Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2013-06-17 15:25:52
A+ A- print this pageGyvybės Evangelijos diena Romoje: Dievas gyvas ir gailestingas! (+video)Atsiverkime Dievui, tarkime “Taip“! Dievui, kuris yra meilė, gyvenimas, laisvė, ir niekuomet neapvilia. Viešpats yra gyvas ir gailestingas. Kartokime, „Dievas yra gyvas ir gailestingas“, tris kartus popiežius Pranciškus Gyvybės Evangelijos dienos Mišių homilijoje kartojo ir kvietė Mišių dalyvius kartoti pagrindinę savo homilijos mintį: „Dievas - gyvas ir gailestingas!“.

Jėzus yra Gyvojo Dievo įsikūnijimas, Tasai, kuris neša gyvybę mirties, nuodėmės, savanaudiškumo, užsisklendimo savyje akivaizdoje. Jėzus priima, Jis myli, paguodžia, padrąsina, atleidžia ir suteikia naujų jėgų, kad žengtume pirmyn. Jis iš naujo dovanoja gyvybę. Visoje Evangelijoje matome kaip Jėzus gestais ir žodžiais neša visą perkeičiančio Dievo gyvybę. Būtent tai patyrė moteris, kuri kvepalais įtepė Jėzui kojas. Ji pasijuto suprasta, mylima ir į tai atsiliepė meilės gestu, leidosi būti paliečiama Dievo gailestingumo. Ji laimėjo atleidimą ir prasidėjo naujas gyvenimas. Dievas yra gyvas ir gailestingas.

Tą patį patyrė apaštalas Paulius: „Dabar, gyvendamas kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, kuris pamilo mane ir paaukojo save už mane“ (Gal 2, 20). Pauliaus, gyvendamas tikėjimu, gyvena Dievu. Nuo dabar jo gyvenimas yra Dievo gyvenimas. Tačiau kas atveda į šį gyvenimą? Tai Šventoji Dvasia, Prisikėlusio Kristaus dovana. Šventoji Dvasia mus atveda į dieviškąjį gyvenimą kaip tikrus Dievo vaikus, kaip vaikus Vienatiniame Sūnuje, Jėzuje Kristuje. Tačiau ar esame atviri Šventosios Dvasios veikimui? Ar leidžiamės būti Šventosios Dvasios vedami? Krikščionis, - pažymėjo popiežius Pranciškus, yra dvasinis žmogus. Tačiau tai nereiškia, kad jis gyvena „debesyse“, už tikrovės ribų, tarsi būtų šmėkla. Ne! Krikščionis yra mąstantis žmogus ir gyvenime veikiantis pagal Dievą, žmogus, kuris leidžia, kad jo gyvenimą veiktų ir maitintų Šventoji Dvasia taip, kad jo gyvenimas būtų visavertis, tikrųjų Dievo vaikų gyvenimas. Tai reiškia būti realistais ir vaisingais gyvenime. Kas leidžiasi būti vedamas Šventosios Dvasios yra realistas, moka skirti ir vertinti gyvenimą: yra vaisingas. Jo gyvenimas gimdo gyvenimą.

Vidudienio maldos proga popiežius prisiminė Italijoje šeštadienį paskelbtą palaimintąjį kankinį žurnalistą Odoardo Focherini, kvietė dėkoti Dievui už šį Gyvybės Evangelijos liudytoją. Popiežius padėkojo visiems piligrimams, Gyvybės Evangelijos dienos proga atvykusiems į Romą, taip pat motociklininkams, dalyvavusiems Harley-Davidson suvažiavime, kvietė kreiptis į Švč. Mergelę Mariją, jos motiniškai globai pavesti kiekvieną žmogaus gyvybę, ypač labiausiai pažeidžiamą, neapgintą ir grasinamą.

Su Šventuoju Tėvu Pranciškumi Mišias Šv. Petro aikštėje koncelebravo taip pat grupė Lietuvos kariuomenės kapelionų, taip pat Lietuvos kariuomenės ordinaras arkivyskupas Gintaras Grušas, Tikėjimo metų piligrimai atvykę į Romą. Po Mišių kapelionai aplankė Vatikano radiją, ta proga prie mikrofono pakvietėme Karinių Oro pajėgų kapelioną mjr. Virginijų Veilentą: RealAudioMP3

(Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising