HomeRadio Vatican
Vatican Radio   
alte limbi  

     Home > Biserică >  2013-06-18 17:22:05
A+ A- Tipăreşte Pagina„Să-L ducem pe Cristos cu răbdare, curaj şi bucurie în viaţa oraşului!”: Papa, la adunarea bisericească a Diecezei de RomaRV 18 iun 2013. Cu îndemnul de a da mărturie cu răbdare şi curaj pentru Evanghelie, într-un oraş în care mulţi trăiesc fără speranţa care vine de la Cristos, Sfântul Părinte Papa Francisc a deschis luni seară, în aula Paul al VI-lea, adunarea bisericească a Diecezei de Roma. Lucrările adunării se vor încheia miercuri şi au ca temă „Cristoase, tu ne eşti necesar! – Responsabilitatea celor botezaţi în vestirea lui Isus Cristos”.

În aula Paul al VI-lea dar şi în afara acesteia erau prezenţi mii de credincioşi, pe care Papa i-a salutat cu afecţiune la sosire, fiind întâmpinat de cardinalul Agostino Vallini, vicarul Sanctităţii Sale pentru Dieceza de Roma.

Lucrările adunării au fost deschise de un moment de rugăciune, în care a fost proclamată o parte din Scrisoarea Sf. Apostol Paul către Romani. Papa Francisc a remarcat:
● „Apostolul Paul încheia acest pasaj din Scrisoarea adresată străbunilor noştri cu aceste cuvinte: «nu mai sunteţi sub lege, ci sub har» (6,14). Aceasta este viaţa noastră: să umblăm sub har, pentru că Domnul ne-a iubit, ne-a mântuit, ne-a iertat. Toate au fost făcute de Domnul, acesta este harul lui Dumnezeu. Noi suntem pe cale sub harul lui Dumnezeu, care a venit la noi, în Isus Cristos care ne-a mântuit”.

Aceleaşi cuvinte ale apostolului Paul au fost preluate de Succesorul lui Petru pentru a explica modurile şi mijloacele de evanghelizare în timpurile noastre. Harul, a spus Papa, conferă fiilor lui Dumnezeu un orizont de bucurie şi de libertate. Harul nu se cumpără şi nu se vinde, este un dar gratuit. „Să-l primim şi să-l dăruim gratuit fraţilor noştri!”, a fost îndemnul Sfântului Părinte, care a făcut referinţă la realităţile Romei. Îndreptându-şi atenţia la cei tineri, Papa observat că mulţi dintre ei caută în zadar speranţa într-o societate care nu poate să dea speranţă, dimpotrivă, deseori le oferă ca soluţie sinuciderea, alcoolismul, drogurile, jocurile de noroc sau sexualitatea fără reguli.

Speranţa, a continuat Papa, este asemenea harului: nu se poate cumpăra, este un dar care vine de la Dumnezeu. „Noi”, s-a întrebat Sfântul Părinte, „noi, care avem bucuria de a nu fi orfani, care avem un Tată, putem fi indiferenţi faţă de acest oraş care, în mod inconştient, cere de la noi o speranţă care să-l ajute să privească la viitor cu mai mare încredere şi seninătate? Noi nu putem fi indiferenţi!”. Dar în ce fel putem oferi speranţă? Prin zâmbetul nostru, şi mai ales – a subliniat Papa – prin mărturia noastră, fără de care cuvântul este pur şi simplu aer.

Destinatari predilecţi ai vestirii creştine sunt cei săraci, dar mesajul lui Isus este pentru toţi oamenii. A merge spre cei săraci, de aceea, nu înseamnă a apăra ideologia sărăciei materiale sau spirituale.
● „Înseamnă că trebuie să mergem spre «trupul» lui Isus care suferă, dar şi spre «trupul» lui Isus suferind în cei care nu-l cunosc prin studiul lor, prin inteligenţa lor, prin cultura lor. Acolo trebuie să mergem! Mie îmi place să folosesc expresia «a merge spre periferii», la periferiile existenţiale, la toţi cei care se află în sărăcia materială şi adevărată, dar şi la cei care sunt în sărăcia intelectuală, la fel de adevărată. La toate periferiile existenţei, la toate răscrucile de drumuri: acolo trebuie să mergem şi să aruncăm sămânţa Evangheliei prin cuvânt şi mărturie!”.

La încheierea discursului său Papa a remarcat că în munca de evanghelizare nu lipsesc dezamăgirile şi tristeţea, pe care „diavolul le strecoară în noi atunci când vedem că apostolatul nostru nu este recompensat imediat”. Dar şi aceasta este o adevărată „luptă spirituală”, la care trebuie să fim pregătiţi dinainte: „aceasta se numeşte, nu vă înspăimântaţi, se numeşte martiriu. Este martiriu! Să te lupţi în fiecare zi ca să dai mărturie, este un martiriu. Şi de la unii, Domnul cere chiar martiriul vieţii. Dar există şi martiriul de fiecare zi, de la fiecare oră: mărturia împotriva duhului cel rău care nu vrea ca noi să fim vestitori ai Evangheliei”. De aceea, a încheiat Sfântul Părinte, „nu vă fie teamă! Să mergem înainte şi să spunem fraţilor noştri şi surorilor noastre că noi suntem sub har, că Isus ne dă harul şi că acesta nu costă nimic: se cere doar să-l primim. Înainte!”.

Aici, serviciul audio: RealAudioMP3

(rv – G. Ceraso / A. Dancă)
Trimiteți


Cine suntem Orar programe Scrie redactiei Productie RV Linkuri Alte limbi Sfântul Scaun Cetatea Vaticanului Celebrari liturgice ale Papei
Conţinutul acestui site este protejat de Copyright ©. Webmaster / Referinţe / Condiţii legale / Pentru publicitate