Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  

     Home > Cirkev >  2013-06-18 15:46:37
A+ A- print this pageZ utorkovej homílie pápeža: Odpúšťaním sa pripodobňujeme Otcovi, ktorý dáva slnko dobrým i zlýmMilovať svojich nepriateľov je ťažké, ale je to to, čo od nás žiada Ježiš, pripomenul pápež František v homílii rannej svätej omše v Dome sv. Marty v utorok 18. júna. Zdôraznil, že pri odpúšťaní nepriateľom je nevyhnutné modliť sa za nich, aby Pán zmenil ich srdce. Svätú omšu v kaplnke domu koncelebroval kardinál Giuseppe Versaldi a zúčastnila sa na nej skupina zamestnancov Prefektúry pre ekonomické záležitosti Svätej stolice a skupina zamestnancov Vatikánskych múzeí.

Ako môžeme milovať našich nepriateľov? Svätý Otec opakovane položil túto otázku s uvedením niektorých dramatických prípadov. Ako možno milovať tých, opýtal sa, ktorí „sa rozhodnú bombardovať a zabiť toľko ľudí“? A ďalej, ako „možno milovať tých, ktorí kvôli peniazom zabránia, aby lieky prišli k seniorom a nechajú ich zomrieť“? Alebo tých, ktorí hľadajú „len ich vlastný záujem, ich vlastnú moc a robia toľko zla“? Vyzerá to byť ťažké milovať svojho nepriateľa, poznamenal Svätý Otec, ale Ježiš to od nás žiada. Liturgia týchto dní, pokračoval pápež, nám predkladá práve túto „aktualizáciu Ježišovho zákona“ – počnúc zákonom hory Sinaj po zákon vrchu blahoslavenstiev – a poukázal na to, že všetci máme nepriateľov, ale v podstate aj my sami môžeme byť nepriateľmi pre druhých.

„Aj my sa často stávame nepriateľmi iných; nechceme ich dobro. Ježiš nám hovorí, že musíme milovať svojich nepriateľov! A to nie je ľahké! Myslíme si tiež, že Ježiš od nás žiada príliš veľa. Nechávame to pre rehoľné sestry v klauzúre, ktoré sväté, nechávame to pre nejaké sväté duše, ale pre bežný život? To sa nedá. A to sa musí dať! Ježiš hovorí: ‚Musíme to robiť! Pretože inak ste ako mýtnici, ako pohania. Nie ste kresťania‘.“

Takže, ako môžeme milovať svojich nepriateľov? Ježiš nám hovorí dve veci, pokračoval Svätý Otec: Predovšetkým hľadieť na Otca, ktorý „dáva slnku svietiť na zlých aj na dobrých“ a „zosiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých“. Boh „má lásku pre každého“. A potom, pokračoval pápež František, Ježiš nám hovorí, aby sme boli „dokonalí v láske ako je dokonalý nebeský Otec“, máme teda napodobňovať Otca v dokonalosti lásky. Ježiš odpúšťa svojim nepriateľom, robí všetko pre to, aby im odpustil. Pomstiť sa, nie je kresťanské. Ale ako môžeme byť schopní milovať svojich nepriateľov? Modliť sa. „Keď sa niekto modlí za toho, kto robí zle“ – povedal Svätý Otec – „je to akoby prišiel Pán s liečivým olejom a pripravil naše srdcia pre pokoj“:

„Modliť sa! To je to, čo nám radí Ježiš: ‚Modlite sa za vašich nepriateľov! Modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú! Modlite sa!‘ A hovorte Bohu: ‚Zmeň ich srdce. Zmeň srdce z kameňa na srdce z mäsa, ktoré cíti a miluje.‘ Len nechám túto otázku a každý z nás nech si na ňu zodpovie vo svojom srdci: ‚Modlím sa za svojich nepriateľov? Modlím sa za tých, ktorí ma nemajú radi? Ak odpovedáme ‚áno‘, hovorím: ‚Pokračuj, modli sa ešte viac, toto je dobrá cesta.‘ Ak je odpoveď ‚nie‘, Pán hovorí: ‚Úbožiak, aj ty si nepriateľom iných!‘ Modliť sa, aby Pán zmenil tieto srdcia. Môžeme tiež povedať: ‚Ale tento ma označil za grobiana, alebo títo urobili zlé veci a tento ochudobňuje ľudí, ochudobňuje ľudstvo. Touto argumentáciou chceme pokračovať v odplate, alebo s tým «oko za oko, zub za zub».“

Je pravda, poznamenal pápež, že láska k nepriateľom „je na náš úkor”. „Robí nás chudobnými”, ale ako Ježiš, ktorý prišiel medzi nás, uponížil sa a stal sa pre nás chudobným. Niekto by mohol povedať, že to nie je dobrý obchod, „ak ma nepriateľ robí chudobnejším“. Je to tak, „podľa kritérií sveta to nie je dobrý obchod“. Ale toto je cesta, ktorou šiel Ježiš, ktorý bol bohatý a stal chudobným. V tejto chudobe, „v tomto uponížení sa je milosť, ktorá nás všetkých ospravodlivila, urobila nás bohatými“. Toto je „tajomstvo spásy“.

„Odpustením, láskou k nepriateľovi sa stávame chudobnejšími: láska nás ochudobňuje, ale táto chudoba je semenom úrodnosti a lásky k druhým ako sa chudoba Ježiša stala bohatstvom, milosťou spásy pre všetkých nás... Myslime dnes počas svätej omše na našich nepriateľov a na tých, ktorí nás nemajú radi. Bolo by pekné, keby sme obetovali túto svätú omšu za nich. Ježiša, Ježišovo utrpenie obetujme za tých, ktorí nás nemajú radi. A aj za nás, aby nás Pán naučil tejto múdrosti, takej náročnej, ale takej krásnej, pretože nás robí podobnými Otcovi. Náš Otec dáva slnko všetkým, dobrým i zlým. Toto nás robí podobnými Synovi, Ježišovi, ktorý sa cez svoje uponíženie stal chudobným, aby nás urobil bohatými skrze svoju chudobu.“ –jk-
Zdieľať


Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising