Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Audiencijos ir vidudienio malda >  2013-06-20 16:32:53
A+ A- print this pagePopiežiaus kalba JT Maisto ir Žemės ūkio organizacijos (FAO) sesijos dalyviams (+ video)Ketvirtadienį, birželio 20 dieną, popiežius Pranciškus, pratęsdamas prieš 60 metų prasidėjusią tradiciją, audiencijoje priėmė Jungtinių Tautų Maisto ir Žemės ūkio organizacijos (FAO) 38 sesijos dalyvius.

Pasak Šventojo Tėvo, jis jau buvo supažindintas su įvairiais sunkumais: su ekonominės krizės padariniais, su problemomis, kurios kyla dėl konfliktų ir saugumo trūkumo, dėl klimato pokyčių.

Žemės ūkio pasaulyje yra daug problemų ir yra daug būdų jas spręsti. Ne visi, pabrėžė popiežius, yra susiję su produkcija. Yra tikras papiktinimas, kad šiandien milijonai žmonių kenčia ir miršta nuo bado, nors yra žinoma, kad šiuo metu pagaminamo maisto pakaktų visiems. Reikia ieškoti būdų, kad visi galėtų pasinaudoti žemės vaisiais. Ir ne vien todėl, kad būtų išvengta prarajos tarp tų, kurie turi pasitenkinti trupiniais ir turinčių viską, bet ypač dėl pagarbos žmogaus orumui, dėl teisingumo ir lygybės.

Manau, kad mūsų susitikimo prasmė, - kalbėjo popiežius Pranciškus, - yra pasidalijimas idėja, jog galima ir reikia padaryti kažką daugiau, kad būtų sustiprintas tarptautinis veikimas dėl vargšų, kuriems neretai duodami pažadai, kurie vėliau neištęsiami. Nebegalima teisintis jau įprastiniu tapusiu alibi, pasauline krize, iš kurios, beje, nepavyks išeiti tol, kol gyvenimo situacijos nebus pradėtos vertinti pagal žmogaus orumą.

Žmogaus asmuo ir žmogiškas orumas rizikuoja tapti abstrakcijomis prieš tokias problemas, kaip jėgos naudojimas, karas, badmiriavimas, prievarta, laisvių paneigimas ar finansinės spekuliacijos, kurios šiuo metu kelia maisto kainas, tarsi tai būtų paprasta prekė, užmirštant jo pirminę paskirtį. Mūsų uždavinys yra stengtis, kad žmogaus asmuo ir jo orumas taptų kolonomis, ant kurių būtų statomos struktūros ir taisyklės, neapsiribojant pragmatizmu ar techniniais sprendimais. Dėlto reikia kontrastuoti interesus ir galios logikas tos mažumos, kuri lobsta daugumos sąskaita ir nuolatos generuoja skurdą.

Popiežius Pranciškus taipogi pažymėjo, kad dabartinė krizė, be finansinių ir ekonominių aspektų, taip pat yra įsitikinimų ir vertybių, taip pat ir tų, ant kurių remiasi FAO veikimas, krizės pasekmė. Todėl yra reikalinga reforma, ne tik organizacinė. Tikra reforma įvyks tada, kai kiekvienas įgys didesnį sąmoningumą dėl savo atsakomybės, pripažins, kad jo likimas yra susietas su kitų likimais. Kad žmonės nėra salos, jie gyvena bendruomenėje.

Atkreipęs dėmesį į šeimų sunkumus, kurios dėl krizės yra priverstos palikti savo namus, pasidalinti, Šventasis Tėvas sakė, jog reikia pripažinti, kad kova prieš badą eina per dialogo ir tikros brolybės paieškas, reikia susitikimo ir solidarumo kultūros. Tik taip bus galima suderinti milijardų asmenų teisingumo troškimą ir konkrečių gyvenimo situacijų sprendimą. Katalikų Bažnyčia su savo institucijomis ir struktūromis yra artima pastangai, kuri stengiasi įgyvendinti konkretų solidarumą, Šventasis Sostas dėmesingai seka FAO iniciatyvas, jas remia ir drąsina, - sakė popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising