Pocetna stranicaRadio Vatikan
Radio Vatikan   
Drugi jezici  

     Početna stranica > Crkva >  2013-06-24 17:43:47
A+ A- Ispiši ovu stranicuKršćanin ne može biti antisemitKršćanin ne može biti pristaša antisemitizma! – rekao je papa Franjo primivši u ponedjeljak, 24. lipnja, u audijenciju članove „Međunarodnoga židovskog odbora za međureligijsko savjetovanje“ (International Jewish Committee on Interreligious Consultations). Papa je u svojemu govoru istaknuo dugi prijateljski odnos među kršćanima i Židovima, te ohrabrio da se nastavi na tom putu.
Sveti je Otac u govoru „starijoj braći“, dva puta ponovio riječ 'shalom', „mir“. Učinio je to na početku, podsjećajući na 40-godišnji „stalni dijalog“ među Židovima i kršćanima, koji je pridonio – kako je rekao - jačanju uzajamnoga razumijevanja i prijateljskih veza; te na kraju audijencije, kada je zatražio, te sa svoje strane zajamčio, dar molitve. Nit vodilja u Papinim je riječima bio dokument Drugoga vatikanskog sabora, deklaracija 'Nostra Aetate', koja je temeljno uporište što se tiče odnosa sa židovskim narodom.
Crkva prepoznaje da se početci njezine vjere i njezina izbora nalaze, prema božanskom otajstvu spasenja, već u patrijarsima, u Mojsiju i u prorocima – napomenuo je Papa. A što se tiče židovskoga naroda, Sabor podsjeća na nauk svetoga Pavla, prema kojemu su 'neopozivi darovi i poziv Božji', te odlučno osuđuje mržnju, progone i svako očitovanje antisemitizma. Zbog naših zajedničkih korijena, kršćanin ne može biti antisemit! – istaknuo je Sveti Otac.
Ta je snažna rečenica obilježila ovu – kako je rekao Papa – prvu prigodu za razgovor sa skupinom predstavnikâ židovskih organizacijâ i zajednicâ. Upravo su saborska načela – dodao je Sveti Otac – pokazala put boljega poznavanja i uzajamnoga razumijevanja, kojim su Židovi i katolici krenuli posljednjih desetljeća, zahvaljujući također važnim izjavama i djelovanju prethodnih papâ. Taj je put – prema Papinim riječima – najvidljiviji dio mnogostranoga kretanja koje se na lokalnoj razini ostvarilo pomalo u cijelomu svijetu.
Pritom se Papa Franjo prisjetio svojega iskustva kao nadbiskupa Buenos Airesa, sa suočenjima i razgovorima sa Židovima o vlastitomu vjerskom identitetu, te o načinu na koji održati živim osjećaj za Boga u svijetu koji je u mnogim stvarima sekulariziran. Razgovarao sam s njima u više prigoda o zajedničkim izazovima koji stoje pred Židovima i kršćanima. Ali ponajviše, uzajamno nam je, kao prijateljima, bila draga nazočnost drugoga, uzajamno smo se obogatili u susretu i u razgovoru, u raspoloženju međusobnoga prihvaćanja, a to nam je pomoglo rasti kao ljudi i kao vjernici.
To je prijateljstvo neizostavno bilo temelj dijaloga koji se do danas razvija na službenom planu. A to je put kojim valja i dalje ići, te uključiti i nove naraštaje. Čovječanstvu je potrebno naše zajedničko svjedočanstvo u svrhu poštovanja dostojanstva muškarca i žene koji su stvoreni na sliku i priliku Božju, te u korist mira koji je prvenstveno Njegov dar – istaknuo je Sveti Otac te na kraju podsjetio na riječi proroka Jeremije: 'Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam – riječ je Jahvina – naume mira a ne nesreće, da vam dadnem budućnost i nadu' (Jer 29,11).
Podijelite

O nama Raspored programa Pišite nam Proizvodnja RV Linkovi Drugi jezici Vatikanska pocetna stranica Grad Vatikan Liturgijska slavlja s Papom
Sva su autorska prava na ovoj stranici pridržana ©. Administrator / Bodovi / Zakonski uvjeti / Oglašavanje