SākumlapaVatikāna Radio
Vatikāna Radio   
Citas valodas  

     Sākumlapa > Audiences un tikšanās  >  2013-06-26 14:40:03
A+ A- print this pageVisi Baznīcas locekļi ir vienādi un vajadzīgiKur mēs varam sastapt Dievu? Kur varam izveidot vienotību ar Viņu? Kur varam rast gaismu savai dzīvei? – atbildes uz šiem un citiem jautājumiem pāvests sniedza šodienas vispārējās audiences laikā. Tajā piedalījās aptuveni 70 tk. svētceļnieku. Svētais tēvs uzsvēra, ka Dieva priekšā visi esam vienādi. Baznīcā neviens nav lieks. Visi esam svarīgi. Katehēzes mācībā Francisks pievērsās Baznīcai kā templim. Dievu varam atrast tieši Baznīcā – viņš norādīja. Baznīca nav lietu un interešu mezgls. Tā ir Svētā Gara Templis. Savukārt mēs esam tās dzīvie akmeņi. Nevienam nevajadzētu justies liekam un nederīgam. Katrs no mums ir vajadzīgs Baznīcai. Svētais tēvs mudināja ticīgos atbrīvoties no vienaldzības un paguruma, un būt priecīgiem un atvērtiem kristiešiem.

Ar ko mums asociējas vārds „templis”? Francisks skaidroja, ka šis vārds saistās ar celtni. To dzirdot daudziem nāk prātā Izraēļa tautas vēsture. Lielais Salamona templis Jeruzalemē bija tikšanās ar Dievu lūgšanā vieta. Tā iekšpusē atradās Derības arka kā zīme tam, ka Dievs ir klātesošs savas tautas vidū. Tas, ko atrodam Vecajā Derībā, Svētā Gara spēkā īstenojas Baznīcā. Baznīca ir Dieva nams, Viņa klātbūtnes vieta. Tā ir vieta, kur varam atrast un sastapt Kungu. Baznīca ir Svētā Gara Templis. Svētais Gars to vada, dzīvina un atbalsta. Svētais Gars izgaismo mūsu soļus, un šī gaisma atspīd Baznīcā.

Pāvests norādīja, ka Vecās Derības templis bija cilvēku roku darbs. Ļaudis vēlējās izveidot Dievam „mājvietu”. Taču ar Kristus cilvēktapšanu pats Dievs ienāk un iemājo mūsu vidū. Kristus ir Tēva dzīvais Templis, un Viņš pats būvē savu namu, proti, Baznīcu, kas sastāv nevis no materiālajiem, bet dzīvajiem akmeņiem. Šie dzīvie akmeņi esam mēs. Mēs esam vienoti ar Kristu un vienoti savā starpā. Ko tas nozīmē? To, ka mēs esam Templis. Mēs esam Baznīca, dzīvais Templis. Tad, kad esam vienoti, Svētais Gars palīdz mums augt. Mēs neesam izolēti, mēs esam Dieva tauta. Baznīca ir Dieva tauta.

Francisks norādīja, ka Svētā Gara dāvanu dažādība ir mūsu bagātība. Caur šo dažādību Viņš mūs vieno un veido garīgu templi, kurā mēs upurējam nevis materiālos upurus, bet paši sevi. Baznīca ir Svētā Gara Templis, kur katrs kristietis ir dzīvais akmens. Tas nozīmē, ka neviens nav nederīgs Baznīcā. „Neviens nav nederīgs Baznīcā”, uzsvēra pāvests. „Ja, gadījumā, kāds saka, ka tu esi nederīgs, tad tā nav taisnība. Neviens nav nederīgs Baznīcā. Lai celtu šo Templi, visi esam vajadzīgi. Neviens nav otršķirīgs. Es esmu Baznīcā vissvarīgākais? Nē! Dieva priekšā mēs visi esam vienādi. Kāds no jums var teikt: „Bet klausieties, pāvesta kungs, Jūs taču neesat ar mums vienlīdzīgs?” Es esmu viens no jums! Mēs visi esam vienādi. Visi esam brāļi!”

Pāvests piebilda, ka neviens nav anonīms. Mēs visi veidojam Baznīcu. Tādēļ katram no mums būtu jāņem vērā kāda svarīga patiesība, proti, ja mūsu dzīvei pietrūkst kāda ķieģeļa, tad kaut kas iztrūkst no Baznīcas skaistuma. Viens otrs uzskata, ka viņam ar Baznīcu nav nekāda sakara. Taču tā nav tiesa. Katrs ir svarīgs. Katram kristietim jāpiedalās Baznīcas veidošanā, ieliekot šajā darbā visu savu sirdi, savus spēkus un savu mīlestību.

Svētais tēvs aicināja pārdomāt, kā mēs izdzīvojam savu piederību Baznīcai. Vai tiešām esam dzīvie akmeņi vai drīzāk esam noguruši, garlaicīgi un vienaldzīgi? Nav labi būt nogurušam, garlaicīgam un vienaldzīgam kristietim – viņš sacīja. Kristietim jābūt dzīvam. Viņam jāpriecājas par to, ka viņš ir kristietis. Viņam jāapzinās, ka tas ir skaisti, ka var būt par Baznīcas – Dieva tautas locekli. Francisks mudināja visus atvērties Svētā Gara darbībai, iziet no noslēgšanās sevī un ņemt aktīvu dalību Baznīcas veidošanā. Stūrakmens ir Kristus. Viņš ir pīlārs. Ja būsim cieši vienoti ar Viņu, tad varam būt droši, ka mums pietiks ikdienā nepieciešamā spēka, jo Kristus atbalsta mūsu un visas Baznīcas dzīvi. Uzrunājot Franču svētceļniekus, pāvests vēlreiz atgādināja, ka mūsu misija ir veltīt sevi Baznīcas labā un piedalīties tās veidošanā. Tāpēc esam aicināti lūgt Kungu, lai mēs vienmēr būtu cieši ar Viņu vienoti.

J. Evertovskis / VR

Tekstu izmantošanas gadījumā atsauce uz Vatikāna Radio obligāta
Share


Par mums Raidījumu laiks Rakstīt redakcijai VR produkcija Saites Citas valodas Svētais Krēsls Vatikāns Pāvesta liturģiskie dievkalpojumi
Visas tiesības aizsargātas.© Webmaster / Atsauksmes / Lietošanas noteikumi / Reklāma