Pocetna stranicaRadio Vatikan
Radio Vatikan   
Drugi jezici  

     Početna stranica > Crkva >  2013-06-27 19:08:47
A+ A- Ispiši ovu stranicuCrkva je sveta svetošću Kristovom i grješna grješnošću ljudskom“Crkva je sveta” – ističe Katekizam Katoličke Crkve. Dvadeset godina nakon njegova objavljivanja, isusovac pater Dariusz Kowalczyk svoj 35. nastavak u nizu razmišljanja o tom temeljnom dokumentu posvećuje upravo toj temi, svetosti Crkve.
Vjerujemo da je Crkva sveta. Ali, ima onih koji kažu: Kako sveta, kad u Crkvi ima mnogo grješnika, a ni svećenici se ne ponašaju uvijek lijepo. Naravno, svetost Crkve ne znači da su svi njezini članovi bez grijeha. Naprotiv, sâm Isus kaže: „Ta ne dođoh zvati pravednike, nego grješnike“ (Mt 9, 13).
Crkva je sveta prije svega zbog toga što je njezina Glava, Isus Krist, svet. Zatim, u Crkvi postoji punina sredstava spasenja, odnosno sredstava kojima čovjek postiže svetost. U Crkvi imamo Svetu Euharistiju i druge sakramente. A imamo i Riječ Božju, odnosno Sveto pismo.
U Crkvi su potom sveti i blaženi – napominje p. Kowalczyk. U njima Crkva prepoznaje – kako čitamo u Katekizmu – „moć Duha svetosti (…) i podupire nadu vjernika pružajući im svece kao uzore i zagovornike“. Valja istaknuti da je ljudska svetost uvijek Božji dar koji se sastoji u sudjelovanju u Božjoj svetosti.
Katekizam kaže da, dok Krist nije poznavao grijeha, Crkva, koja je „sveta i uvijek potrebna čišćenja, neprestano provodi pokoru i obnovu (br. 827) – napominje p. Kowalczyk te dodaje – Netko je stoga primijetio: „Zahvalan sam Gospodinu što u Crkvi ima grješnika, jer to znači da u njoj ima mjesta i za mene“.
Ali, ima tu i više od toga! – ističe p. Kowalczyk. Isus je umro i uskrsnuo za nas, kako čovjek ne bi ostao grješnik, nego da bude svet i neokaljan pred Kristom u ljubavi (usp. Ef 1,4). Posljednji je poziv čovjeka, naime, u tomu da bude svet, tako kako je Bog svet (usp. Mt 5,48).
Crkva je sveta od početka, ali „u svojim članovima ona treba istom postići savršenu svetost“ (KKC, 825). Nadamo se da će taj hod Crkve pronaći svoje ispunjenje na kraju vremenâ, kada Bog bude sve u svemu (usp. 1 Kor 15,28) – istaknuo je p. Kowalczyk.
Podijelite

O nama Raspored programa Pišite nam Proizvodnja RV Linkovi Drugi jezici Vatikanska pocetna stranica Grad Vatikan Liturgijska slavlja s Papom
Sva su autorska prava na ovoj stranici pridržana ©. Administrator / Bodovi / Zakonski uvjeti / Oglašavanje