HONLAPVatikáni Rádió
Vatikáni Rádió   
más nyelvek  

     Honlap > Egyház >  2013-06-27 20:01:53
A+ a- print this pageKrisztus követése - Páter Szabó Ferenc elmélkedése az évközi XIII. vasárnapraRealAudioMP3
A vasárnapi evangélium Jézus követésének feltételeit jelzi: Jézus maga figyelmezteti az Őt követni akarókat, hogy hagyjanak el mindent, vagyont, családot, evilági feladatokat, és szenteljék magukat Isten országa ügyének, amely ország már elérkezett Ővele, és kibontakozóban van a Benne hívők lelkében, az Őt követők szeretetközösségében.

A múlt vasárnap Péter vallomása kapcsán arról elmélkedtünk, hogy kicsoda Jézus az apostoloknak és nekünk, itt és most. Az Isten országát és a megtérést hirdető Jézus követésére hív. Istenhez megtérni annyi, mint követni Jézust. Dönteni kell mellette vagy ellene: „Aki nincs velem, ellenem van!” Jézus Isten küldöttje, Felkentje, a megígért Messiás, az élő Isten Fia, a megtestesült Ige, aki közvetítő Isten és az emberek között. Ő az Út, aki az isteni Igazságra és az Élet világosságára vezet. „Aki engem követ, nem jár sötétségben” (Jn 8, 12) – idézi magát Jézust Kempis Tamás a Krisztus követése elején, amely könyvecske összefoglalja a középkori lelkiséget, és amely később is a keresztény jámborság egyik legolvasottabb vezetője volt. Emlékezzünk: Pázmány Péter is magyarra fordította, és így ajánlotta: ”Ezt a könyvet régen minden keresztény nyelvre lefordították…Én a Biblia után nem olvastam könyvet, melynek előtte ezt nem ítíltem volna fordításra méltónak…”

Loyolai Szent Ignác is kedvelte és ajánlotta a lelkigyakorlatozóknak, minden kereszténynek, hiszen az Evangéliumot tükrözi. Bár az is igaz, hogy bizonyos részleteiben még a középkori zárt szerzetesi élet, a világtól való menekülés szabályait állítja eszményül Az újkor hajnalán Szent Ignácnál a Krisztus-követés apostoli elkötelezettséget, küldetést is jelent azok számára, akik meghallják Krisztus Király hívását, és zászlaja alá szegődnek. A tanítvány, aki lemondott a földi javakról és a világhoz való rendetlen ragaszkodásról (mert a teremtés jó, csak a bűn világának kell nemet mondani!), megtanulja, hogy a kereszthordozást is vállalnia kell Jézussal: „Ha valaki követni akar engem, tagadja meg önmagát, vegye fel keresztjét, és úgy kövessen” (Mt 16, 24). Jézus követése tehát azt is jelenti, hogy fel kell vennünk Vele naponta keresztünket: lemondani a rendezetlen kívánságokról, a bírvágyról, hírnév kereséséről, sőt vállalni akár a gyalázatot és az üldöztetéseket is Őérte és az Isten országáért. Jézus Krisztus a keresztény élet és szentség középpontja, eszményképe nemcsak azok számára, akik az evangéliumi tanácsok követését, a szerzetesi hivatást vállalják, hanem minden keresztény számára.

Péter és az apostolok kezdetben nem értik Jézus szavait, hogy a Messiásnak szenvednie kell, halálra adják, de harmadnapra feltámad. Mindez csak Jézus feltámadása és a Szentlélek megvilágosító kegyelmével lesz világos. És az egyháztörténelem tanúsítja, hogy az apostolok, valamint utódaik, püspökök és világi hívek, főleg az első három században, tömegesen vállalták a vértanúhalált Krisztusért. De nem kell olyan messzire visszamennünk: gondoljunk a közel fél évszázados kommunista vallás- és egyházüldözés sok-sok vértanújára, akik zaklatást, internálást, börtönbüntetést, testi és lelki szenvedéseket viseltek el Jézus Krisztusért. Az ügynökök titkos iratainak feltárása mellett nem szabad elfeledkezni a hitvallókról és a vértanúkról!

Boldog II. János Pál „A harmadik évezred közeledtével” kezdetű apostoli levelében (37. pont) írta: „Az első évezred Egyháza a vértanúk véréből született: a vértanúk vére – a keresztények magvetése. (…) A második évezred végén az Egyház újra a vértanúk egyháza lett. A papokat, szerzeteseket és laikusokat ért üldözések a világ különböző részein vértanúk vérének nagy magvetését végezték. (…) E tanúságtételt nem szabad elfelejteni. (…) Amennyire csak lehet, az Egyháznak meg kell őriznie tanúságtételüket…” És a pápa elrendelte: a helyi egyházakban össze kell gyűjteni a XX. század keresztény vértanúinak aktáit. Hála Istennek, e feladatnak kezdenek eleget tenni Magyarországon is.

(szf)
Megoszt


Bemutatkozás Műsoridők Írjon a szerkesztőségnek Programkészítés a VR-ban Linkek Más nyelvek Szentszék Vatikán Pápai liturgikus szertartások
a weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll ©. webmaster / webteam / jogi feltételek / hirdetések