HONLAPVatikáni Rádió
Vatikáni Rádió   
más nyelvek  

     Honlap > Egyház >  2013-06-28 20:07:05
A+ a- print this pageAz európai püspöki konferenciák titkárainak varsói talákozójaAz „Ecclesia in Europa” szinódus utáni buzdítás közzétételének 10. évfordulóján, a Hit évében, az Európai Püspöki Konferenciák titkárai Varsóban tartják évi ülésüket június 27-e és 30-a között a CCEE szervezésében. Magyarországról Mohos Gábor atya, az MKPK titkára vesz részt a találkozón. A mostani, 41. összejövetel témája:

„Az ’Ecclesia in Europa’-tól a Hit évéig: az új evangelizáció 10 éve Európában”. Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa a találkozóról kiadott közleményében emlékeztet rá, hogy II. János Pál pápa 2003. június 28-án nyújtotta át a földrész egyházának a dokumentumot. A találkozót csütörtökön délután Józef Michalik érsek, a lengyel püspöki konferencia elnöke, a CCEE egyik elnökhelyettese nyitotta meg. Üdvözlő beszédében bemutatta a helyi egyház valóságát, valamint szólt azokról a kihívásokról, amelyekkel ma a társadalomnak szembe kell néznie, mint a nagyméretű munkanélküliség, az emigráció fokozódó jelensége.

Wojciech Polak püspök, a lengyel püspöki konferencia titkára hangsúlyozta, milyen fontos ma az országban az új evangelizáció témája. Idézte Boldog II. János Pál szavait, amelyeket hazájában tett első apostoli látogatásakor mondott 1979-ben: „Az egyház elhozta Lengyelországba Krisztust, vagyis az ember nagy és alapvető valósága megértésének kulcsát. Nem lehet ugyanis teljes egészében megérteni az embert Krisztus nélkül. Vagy inkább az ember nem képes arra, hogy megértse teljes mértékben önmagát Krisztus nélkül.
Nem lehet megérteni sem azt, hogy ki az ember, sem azt, hogy mi valódi méltósága, nem lehet megérteni sem hivatását, sem végső elrendeltetését. Mindezt nem lehet megérteni Krisztus nélkül” – mondta 1979. június 2-án II. János Pál a varsói Győzelem téren összegyűlt milliós hívőseregnek, 10 évvel a Berlini Fal összeomlása előtt. Hangsúlyozta: „Krisztus kizárása az emberi történelemből emberellenes tett”.

Polak püspök szerint Európa sem értheti meg önmagát Krisztus nélkül, aki egyházaink és népeink élő reménysége.
Az összejövetel témáját Virgil Bercea nagyváradi görögkatolikus püspök, az Európai Unió Püspöki Konferenciái Tanácsának (COMECE) egyik alelnöke vezette be. A főpásztor részt vett 1999-ben az Európáról megrendezett különleges püspöki szinóduson, valamint a 2012-ben az Új evangelizáció témájában megtartott szinóduson.

A COMECE alelnöke rámutatott a jelenlegi európai helyzet fény- és árnyoldalaira. A problémák közül kiemelte a téves antropológiai irányzatokat. Egyre inkább hiányzik a jövőről alkotott nézet, az emberek elveszítették történelmi érzéküket. A jelen, a pillanat érzelmeinek rabjaivá váltak. A család és a közjó kultúrájának széthullását figyelhetjük meg, miközben az önzés, az egocentrizmus válik uralkodóvá. A globalizálódó világgazdaság mély válságban van, a kultúra pedig belépett a posztmodern utáni korba, a spiritualitás új megközelítéseket keres, az emberek elvárásai túlmutatnak a lehetőségeken.
Az egyháznak ebbe a környezetbe kell elvinnie a remény üzenetét, mint ahogy erre az ’Ecclesia in Europa’ k. szinódus utáni buzdítás emlékeztet. Bercea püspök a következő javaslatokat sorolta fel: tisztázni kell a hit és a kultúra tartalmának alapjait, terjeszteni kell a pápai Magisztériumot, elő kell mozdítani az ökumenizmust, érvényre kell juttatni a keleti katolikus egyházak életerejét. Szükség van továbbá a többi vallással való konfrontációra, amely az utóbbi évtizedekben egyre sürgetőbbé vált a migráció növekedése következtében.

A résztvevők között van Raymond O’Toole atya, az Ázsiai Katolikus Püspöki Konferenciák Szövetségének (FABC) titkára, valamint Peter Felet atya, a Szentföldi Katolikus Püspökök Közgyűlésének titkára. Mindketten előadást tartanak az általuk képviselt régió keresztényeinek helyzetéről.

Június 28-án, pénteken nyilvános imavirrasztásra kerül sor, amelyen részt vesznek a II. János Pál Alapítvány fiataljai is.
Június 29-én, szombaton délben Wojciech Polak püspök és Duarte da Cunha prelátus, a CCEE főtitkára sajtótájékoztatót tart a lengyel Caritas székházában.

A találkozó június 30-án, vasárnap szentmisével ér véget Varsó székesegyházában, amelyen koncelebrál Celestino Migliore érsek, lengyelországi apostoli nuncius, valamint Kazimierz Nycz bíboros, a lengyel főváros érseke.
(vm)
Megoszt


Bemutatkozás Műsoridők Írjon a szerkesztőségnek Programkészítés a VR-ban Linkek Más nyelvek Szentszék Vatikán Pápai liturgikus szertartások
a weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll ©. webmaster / webteam / jogi feltételek / hirdetések