Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Audiencijos ir vidudienio malda >  2013-06-28 17:38:10
A+ A- print this pagePopiežiaus kalba ortodoksų delegacijai. Vienas kitą pažinti ir mokytis (+video)Penktadienį, birželio 28 dieną, popiežius Pranciškus priėmė Konstantinopolio ekumeninio patriarchato delegaciją, kuri atvyko kartu švęsti šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmės.

Popiežius Pranciškus šiltai sutiko ortodoksų delegaciją, tardamas, kad jos vizitas liudija apie ryšį tikėjime, viltyje ir meilėje tarp Konstantinopolio Bažnyčios ir Romos Bažnyčios, primindamas, kad apsikeitimo delegacijomis per Romos ir Konstantinopolio globėjų iškilmes tradicija prasidėjo 1969 metais.

Ši tradicija, anot popiežiaus, yra džiaugsmo motyvas, nes draugiški susitikimai yra esmingi pakeliui link vienybės. „Norėčiau išreikšti savo dėkingumą patriarchui Baltramiejui I ir Šventajam Sinodui, kad panoro ir šiais metais pasiųsti aukštus atstovus“, - sakė Šventasis Tėvas.

Vienybės tarp krikščionių paieškos yra skubus uždavinys, „ne prabanga, o būtinybė“, į kurią šiandien negalime aplaidžiai žiūrėti. Mūsų pasauliui, anot popiežiaus, išalkusiam ir ištroškusiam tiesos, meilės, vilties, taikos ir vienybės, yra svarbus mūsų liudijimas, svarbu mums patiems vienu balsu skelbti linksmąją Evangelijos naujieną ir kartu švęsti naujojo Kristaus gyvenimo Dieviškuosius Slėpinius. Mes gerai žinome, kad vienybė pirmiausia yra Dievo dovana, kurios turime nenuilstamai melsti, tačiau mums tenka atsakomybė parengti sąlygas, paruošti širdies dirvą, kad nepaprasta vienybės malonė galėtų būti priimta.

Didelis indėlis ieškant pilnos vienybės tarp katalikų ir ortodoksų yra teikiamas Mišrios tarptautinės teologinio dialogo komisijos, kuriai vadovauja, iš ortodoksų pusės, dabar delegaciją į Romą atvedęs Pergamo arkivyskupas metropolitas Ioannis ir, iš katalikų pusės, Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas kardinolas Kurt Koch. „Dėkoju jums už jūsų brangų ir nenuilstantį įsipareigojimą“, - sakė Šventasis Tėvas, priminęs, kad šiuo metu Komisija studijuoja delikačią temą apie pirmumą ir kolegialumą Bažnyčios gyvenime. Yra reikšminga, kad šiandien įmanoma kartu, meilėje ir tiesoje, mąstyti apie šias temas pradedant nuo to, kas jungia, bet neslepiant ir to, kas skiria. Tai nėra tik teorinės pratybos, bet bandymas abipusiškai pažinti tradicijas, suprasti ir mokytis iš jų. Pavyzdžiui, ką katalikų Bažnyčia galėtų išmokti apie vyskupų kolegialumo prasmę ir sinodo tradiciją, tokius būdingus ortodoksų Bažnyčioms.

Bendros pastangos tikrai duos vaisių, juo labiau, kad katalikai ir ortodoksai dialogo nesuvokia, kaip kompromisinio teologinio minimumo, tačiau kaip įsigilinimą į vienintelę Kristaus tiesą, kuri dovanota Bažnyčiai ir kurią Šventoji Dvasia mums padeda vis labiau suprasti. Todėl nereikia bijoti tikro dialogo ir susitikimo. Tai mūsų nenutolina nuo tiesos, tačiau, per abipuses dovanas, vadovaujant tiesos Dvasiai, veda link pilnos tiesos.

Dėkoju jums dar kartą už jūsų buvimą kartu su mumis šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus šventės proga. Su pasitikėjimu prašykime jų užtarimo, kaip ir šventojo Apaštalo Andriejaus, Petro brolio, už mūsų tikinčiuosius, už pasaulio poreikius, ypač vargšų ir tų, kurie neteisingai persekiojami už jų tikėjimą. Jūsų prašau melstis už mane – man to labai reikia - ir kitų prašyti melstis, kad Viešpats man padėtų Romos vyskupo ir Petro įpėdinio tarnystėje, - sakė popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising