Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  

     Home > Audiencie a Anjel Pána >  2013-06-29 13:21:15
A+ A- print this pagePápež František pred modlitbou Anjel Pána o radosti z viery v Boha, ktorý je láskou a milosťouPo eucharistickej slávnosti v Bazilike sv. Petra, ktorej v deň sv. apoštolov Petra a Pavla predsedal pápež František, sa napoludnie Svätý Otec ukázal v okne svojej pracovne, aby sa spolu s tisícami veriacich, ktorí ho tam očakávali, pomodlil modlitbu Anjel Pána. V príhovore pred ňou poukázal na radosť z viery v Boha, ktorý je láskou a milosťou:

Drahí bratia a sestry, dobrý deň! Dnes 29. júna je slávnosť sv. Petra a Pavla. Je to osobitná slávnosť rímskej cirkvi založenej na mučeníckej smrti týchto dvoch apoštolov. Je to zároveň veľký sviatok pre všeobecnú Cirkev, pretože celý Boží ľud je ich dlžníkom za dar viery. Peter bol prvý, kto vyznal, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn. Pavol rozniesol túto zvesť do grécko-rímskeho sveta. Božia prozreteľnosť chcela, aby obaja prišli do Ríma a tu preliali krv pre vieru. Kvôli tomu sa rímska cirkev stala okamžite a spontánne referenčným bodom pre všetky cirkvi rozšírené po svete. Nie kvôli moci impéria, ale skrze silu mučeníctva, svedectva vydaného Kristovi! V základe vždy a iba Kristova láska plodí vieru a posiela Cirkev stále dopredu.

Uvažujme nad Petrom. Keď vyznal svoju vieru v Ježiša, neurobil tak svojimi ľudskými silami, ale kvôli tomu, že sa nechal premôcť milosťou, ktorou ho Ježiš oslobodzoval, láskou, ktorú cítil v jeho slovách a videl v jeho skutkoch: Ježiš bol zosobnenou Božou láskou! To isté sa prihodilo Pavlovi, aj keď iným spôsobom. Mladý Pavol bol nepriateľom kresťanov, ale keď ho vzkriesený Kristus povolal na ceste do Damasku, jeho život sa premenil. Pochopil, že Ježiš nie je mŕtvy, ale živý a rovnako miluje aj jeho, ktorý bol jeho nepriateľom! Toto je skúsenosť milosrdenstva, Božieho odpustenia v Ježišovi Kristovi. Toto je radostná zvesť, evanjelium, ktoré v sebe samých zakúsili Peter a Pavol, a kvôli ktorej obetovali svoje životy. Milosrdenstvo, odpustenie. Pán nám vždy odpúšťa, Pán je milosrdný, má milosrdné srdce a vždy nás očakáva.

Drahí bratia aká je to radosť veriť v Boha, ktorý je láskou a milosťou! Toto je viera, ktorú Peter a Pavol prijali od Krista a odovzdali Cirkvi. Chváľme Pána za týchto dvoch výnimočných svedkov a nechajme sa ako oni premôcť Kristom. Kristovým milosrdenstvom. Pamätajme tiež na to, že Šimon Peter mal brata Ondreja, ktorý zdieľal spolu s ním túto skúsenosť viery v Ježiša. Ba čo viac, Ondrej stretol Ježiša skôr ako Šimon a hneď o ňom povedal bratovi a priviedol ho k Ježišovi. Chcem to pripomenúť aj preto, že dnes, podľa peknej tradície je tu v Ríme prítomná delegácia Konštantinopolského patriarchátu, ktorého patrónom je práve apoštol Ondrej. Všetci spoločne posielame náš srdečný pozdrav patriarchovi Bartolomejovi I. a modlíme sa za neho a za túto cirkev. Všetkých vás pozývam pomodliť sa modlitbu Zdravas Mária za patriarchu Bartolomeja I. (Spolu so všetkými sa pápež František pomodlil modlitbu Zdravas Mária). Modlime sa rovnako za arcibiskupov metropolitov cirkví z celého sveta, ktorým som pred chvíľou odovzdal páliá, znak spoločenstva a jednoty. Nech nás sprevádza a podporuje naša milovaná Matka, Najsvätejšia Panna Mária.

Po modlitbe Anjel Pána Svätý Otec ešte dodal:

„Drahí bratia a sestry s radosťou pozdravujem pútnikov z rozličných krajín, ktorí prišli osláviť arcibiskupov metropolitov. Modlím sa za všetky ich spoločenstvá. Osobitne povzbudzujem stredoafrický ľud, ťažko skúšaný, aby kráčal vo viere a v nádeji. S láskou vás pozdravujem všetkých: rodiny, veriacich z rozličných farností a asociácií. Všetkým vám želám pekný sviatočný deň a dobrú chuť.“ – js –
Zdieľať


Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising