Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Audiencijos ir vidudienio malda >  2013-07-01 09:46:52
A+ A- print this pagePetro įpėdinio tarnystė: sutvirtinti tikėjime, meilėje ir vienybėje (+video)Apaštalų Petro ir Pauliaus, didžiųjų Romos Bažnyčios globėjų iškilmės Mišių homilijoje Pranciškus kalbėjo apie apaštalo Petro įpėdinio, popiežiaus, tarnystę, kurią apibūdina žodis „sutvirtinti“.

Pirmiausia, popiežius turi sutvirtinti tikėjime. Evangelija pasakoja apie Petro išpažinimą Jėzui: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!“ (Mt 16,16). Šis išpažinimas gimsta ne iš jo paties, tačiau iš dangiškojo Tėvo. Todėl Jėzus atsako „tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią“ (Mt 16,18). Petro vaidmuo, bažnytinė tarnystė remiasi ant tikėjimo į Jėzų išpažinimo ir yra įmanoma dėl malonės, kuri yra dovanota iš aukšto.

Tačiau kitoje to paties Evangelijos skaitinio dalyje matome pavojų mąstyti pagal pasaulį. Kai Jėzus kalba apie mirtį ir prisikėlimą, apie Dievo kelią, kuris neatitinka žmogiškos galios kelių, Petro viduje sukyla kūnas ir kraujas: jis pradeda priekaištauti Jėzui - „Viešpatie, tau neturi taip atsitikti!“ (Mt 16,22). O Jėzus atsako labai kietai: „Eik šalin, šėtone! Tu man papiktinimas“ (Mt 16,23).

Kai teikiame pirmumą savo mintims, jausmams, žmogiškos galios logikai ir nesileidžiame mokomi ir vedami tikėjime, tampame suklupimo akmenimis. Tikėjimas į Kristų yra mūsų kaip krikščionių ir Bažnyčios tarnų šviesa, - kalbėjo Pranciškus.

Antra, apaštalo Petro įpėdinis turi sutvirtinti meilėje. Antrame šeštadienio iškilmės skaitinyje buvo skaitomi jaudinantys apaštalo Pauliaus žodžiai: „Iškovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą“ (2 Tim 4,7). Apie kokią kovą kalbama? Ne apie tą, kuri kovojama su žmogaus ginklais, deja, vis dar skandinančiais kraujyje pasaulį. Tai kankinystės kova. Šv. Paulius turi vienintelį ginklą – Kristaus žinią ir savo gyvenimo dovanojimą Kristui ir kitiems. Ir būtent jo rizika pirmuoju asmeniu, pasiaukojimas Evangelijai, tapimas viskuo visiems jį padarė tikėtinu ir statė Bažnyčią. Romos vyskupas yra pašauktas išgyventi ir sutvirtinti šią meilę Kristui ir visiems be išlygų, apribojimų ir barjerų.

Ir ne tik Romos vyskupas, visi jūs, nauji arkivyskupai ir vyskupai turite tą patį uždavinį: išeikvoti save dėl Evangelijos, tapti viskuo visiems. Uždavinį netaupyti, išeiti iš savęs dėl tarnavimo šventajai Dievui ištikimai tautai.

Sutvirtinti vienybėje. Tai, pasak Pranciškaus, dar vienas popiežiaus tarnystės aspektas, kurį jis komentavo kalbėdamas apie palijaus įteikimą naujiems arkivyskupams. Palijus yra bendrystės su apaštalo Petro įpėdiniu, regimu tikėjimo vienybės ir bendrystės pradu bei pamatu, simbolis.

Visų jūsų buvimas čia, - sakė popiežius palijų gavusiems arkivyskupams, - yra ženklas, kad Bažnyčios bendrystė ir vienybė nereiškia vienodumo. Vyskupų sinodas harmonijoje su apaštalo Petro įpėdiniu: reikia eiti šiuo bendrystės keliu, augti harmonijoje.

Vyskupų kolegijos nariai, pasak jo, išreiškia Dievo tautos įvairovę ir visuotinumą. Įvairovė Bažnyčioje yra didelis turtas. Ji remiasi vienybės harmonija, tarsi mozaikos akmenukai, kurie visi kartu išreiškia vieną didelį Dievo sumanymą. Tai turi skatinti įveikti kiekvieną konfliktą, kuris žaloja Bažnyčios kūną. Vieningi skirtingumuose: nėra kito katalikiško kelio. Tai yra katalikiška, krikščioniška dvasia: vienytis skirtumuose. Toks yra Jėzaus kelias. Palijus, vienybės su Romos vyskupu, su visuotine Bažnyčia, su Vyskupų sinodu ženklas kiekvienam taip pat turi būti įpareigojimas tapti bendrystės įrankiais.

Išpažinti Viešpatį, leistis būti vedamam Dievo, sudegti iš meilės Kristui ir Jo Evangelijai, būti vienybės įrankiais – tai brangūs broliai vyskupystėje yra dalykai, kuriuos šventieji apaštalai Petras ir Paulius patiki kiekvienam iš mūsų, kad tai būtų išgyventa kiekvieno krikščionio. Tegu mus visada lydi su savo užtarimu šventoji Dievo Motina: Apaštalų Karaliene, melsk už mus! – baigdamas homiliją sakė popiežius Pranciškus.

Mišiose, garbingoje vietoje dalyvavo ir ortodoksų delegacija iš Konstantinopolio ekumeninio patriarchato. Popiežius padėkojo jos vadovui arkivyskupui metropolitui Ioannis, per jį ir patriarchui Baltramiejui už brolybės gestą. (Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising