Hlavná stránkaVatikánsky rozhlas
Vatikánsky rozhlas   
Iné jazyky  

     Home > Audiencie a Anjel Pána >  2013-06-30 14:34:00
A+ A- print this pagePápež František pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána o dôležitosti počúvania vlastného svedomiaAj v dnešnú poslednú júnovú nedeľu napoludnie sa na Námestí sv. Petra vo Vatikáne zišli mnohí pútnici, aby sa spoločne so Svätým Otcom pomodlili modlitbu Anjel Pána. Ešte predtým ich pápež František srdečne pozdravil a v tradičnom príhovore upriamil pozornosť na dnešné evanjelium:

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Evanjelium dnešnej nedele opisuje veľmi dôležitý úsek Ježišovho života. Chvíľu, v ktorej – ako píše sv. Lukáš – „sa pevne rozhodol ísť do Jeruzalema“ (9,51). Jeruzalem je konečným cieľom, kde Ježiš musí počas svojej poslednej Veľkej noci zomrieť a vstať z mŕtvych a tak naplniť svoje spásne poslanie.
Od tejto chvíle, po tomto „pevnom rozhodnutí“, Ježiš smeruje do cieľa a aj osobám, ktoré stretáva a ktoré ho žiadajú, aby ho mohli nasledovať, jasne hovorí o tom, aké sú podmienky: nemať stály príbytok; dokázať sa odlúčiť od ľudských zväzkov; neupadnúť do nostalgie z minulosti.
Podobne hovorí Ježiš aj svojim učeníkom, ktorí idú pred ním do Jeruzalema ohlasovať jeho odchod, aby nič nenanucovali: ak nenájdu ochotu prijať ho, pokračuje sa ďalej, ide sa inam. Ježiš nikdy nenúti, Ježiš je pokorný, Ježiš pozýva. Ak chceš, poď, toto je Ježišova pokora: On vždy pozýva, nenúti.

Myslime na to. Pripomína nám to napríklad dôležitosť, ktorú Ježiš prikladá svedomiu: počúvať vo svojom srdci Otcov hlas a nasledovať ho. Ježiš, počas svojho pozemského života nebol, akoby sme to povedali, „diaľkovo ovládaný“. Bol vteleným Slovom, Božím Synom, ktorý sa stal človekom a v istom momente sa pevne rozhodol vystúpiť do Jeruzalema poslednýkrát. Išlo o rozhodnutie, ktoré urobil podľa svojho svedomia, ale nie sám: spoločne s Otcom v plnej jednote s ním! Rozhodol sa v poslušnosti voči Otcovi, v hlbokom načúvaní, v intimite svojej vôle. Jeho rozhodnutie bolo pevné preto, že ho urobil spoločne s Otcom. V Otcovi Ježiš nachádzal silu a svetlo na svojej ceste. Ježiš bol slobodný. To rozhodnutie bolo slobodné. Ježiš od nás kresťanov chce, aby sme boli slobodnými ako on. Touto slobodou, ktorá pochádza z dialógu s Otcom, z toho dialógu s Bohom, Ježiš nechce ani kresťanov egoistov, ktorí sledujú iba vlastné ja a nehovoria s Bohom, ani slabých kresťanov, kresťanov, ktorí nemajú chuť, kresťanov „na diaľkové ovládanie“, neschopných kreatívnosti, ktorí sa snažia vždy spojiť s vôľou toho druhého a nie sú slobodní. Ježiš chce, aby sme boli slobodní. Kde sa táto sloboda tvorí? Vytvára sa v dialógu s Bohom práve vo vlastnom svedomí. Ak sa kresťan nevie rozprávať s Bohom, ak nedokáže počuť Boha vo svojom svedomí, znamená to, že nie je slobodný. Nie je slobodný.

Preto sa musíme naučiť viac počúvať vlastné svedomie. Ale pozor! Neznamená to nasledovať vlastné ja, robiť to, čo ma zaujíma, čo ma baví, čo sa mi páči... Nie, toto nie! Svedomie je vnútorný priestor pre načúvanie pravde, dobru, načúvanie Bohu. Je to vnútorný priestor môjho vzťahu s Tým, ktorý hovorí k môjmu srdcu, pomáha mi rozlišovať a spoznať cestu, ktorou sa mám vybrať a keď raz urobím rozhodnutie, pomáha mi ísť ďalej a ostať verným.
Máme nádherný príklad, ako vyzerá takýto vzťah s Bohom vo vlastnom svedomí – obdivuhodný a nedávny príklad. Pápež Benedikt XVI. nám poskytol tento príklad, keď mu Pán dal spoznať v modlitbe, čo musí urobiť. S veľkým zmyslom pre rozhodnutie a s odvahou nasledoval svoje svedomie, teda vôľu Boha, ktorý k nemu prehovoril v srdci. Tento príklad nášho otca je pre nás všetkých veľmi užitočný, je to príklad, ktorý máme nasledovať.

Panna Mária s veľkou jednoduchosťou načúvala a meditovala vo svojom vnútri Božie slovo a to, čo sa dialo s Ježišom. Nasledovala svojho Syna s vnútorným presvedčením a pevnou nádejou. Nech nám Mária pomáha stať sa vždy viac mužmi a ženami svedomia, slobodnými vo svedomí, pretože vo svedomí sa uskutočňuje dialóg s Bohom. Mužmi a ženami schopnými načúvať Boží hlas a pevne ho nasledovať.

Po modlitbe Anjel Pána ešte dodal:
„Drahí bratia a sestry, dnes sa v Taliansku slávi Deň podpory dobročinných diel Svätého Otca. Chcem poďakovať biskupom a všetkým farnostiam, osobitne tým chudobnejším, za modlitby a zbierky, ktoré podporia mnohé pastoračné a charitatívne iniciatívy Petrovho nástupcu po celom svete. Ďakujem vám všetkým!
(...)Prosím vás, modlite sa za mňa. Všetkým prajem peknú nedeľu a dobrú chuť k obedu.“ – js –
Zdieľať


Kto sme Frekvencie Čas vysielania Napíšte nám Produkcia RV Linky Iné jazyky Svätá stolica Mestský štát Vatikán Pápežské slávnosti
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising