HONLAPVatikáni Rádió
Vatikáni Rádió   
más nyelvek  

     Honlap > Egyház >  2013-07-01 18:04:27
A+ a- print this page“Imádkozzunk bátran, kitartóan, és ha kell, akkor alkudozzunk az Úrral, az alkalmatlankodásig menően” – Ferenc pápa hétfő reggeli szentmiséje“Imádkozzunk bátran és kitartóan, miként Ábrahám tette és ha kell, akkor alkudozzunk az Úrral, egészen az alkalmatlankodásig menően” – állapította meg Ferenc pápa a hétfő reggeli szentmiséjén, melyet a Szent Márta házban mutatott be Kurt Koch bíborossal, a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsának elnökével és papjaival együtt.

Ferenc pápa a napi olvasmány történetéhez fűzte gondolatait, amely Ábrahám közbenjárását meséli el. A pátriárka őszintén és kitartással szól az Istenhez, hogy megvédelmezze a pusztulástól Szodoma igazait. „Ábrahám bátor ember és bátran imádkozik. Ahhoz is erőt érzett, hogy szemtől szembe beszéljen az Úrral. Mindezt kitartóan teszi, állhatatossággal. A Bibliában azt látjuk, hogy az embernek kitartóan kell imádkoznia” – állapította meg a pápa.


„Amikor mi a bátorságról beszélünk, mindig az apostoli bátorságra gondolunk, amivel ők elindultak az evangélium hirdetésére. De létezik az Úr előtti bátorság is. Ez egy olyan bátorság az Úr előtt, mely eltökélten lép a színe elé, hogy kérjen tőle valamit. A történet kicsit megnevettet engem – mondta a pápa – mert Ábrahám egészen sajátságos módon beszél az Úrral. Olyan ez, mint egy „föníciai üzlet”, hiszen mindinkább lefelé szorítja az árat… Kitartással megy tovább, ötvenről lealkudja az árat tízre. Ábrahám azonban tudta, hogy még ez sem elég, mert csak egyetlen igaz van ott, unokatestvére. De ezzel a bátorsággal, ezzel a kitartással mégis továbbment minden.

„Időnként úgy megyünk az Úrhoz – fogalmazott a pápa – hogy kérünk tőle valamit valaki számára, aztán elmegyünk. Ez így nem imádság!” – szögezte le. „Ha azt akarod, hogy az Úr kegyelmet adjon, bátran kell Hozzá menned és bátran tenned azt, amit Ábrahám tett, méghozzá az ő kitartásával!”. Ferenc pápa Jézusra emlékeztetett, aki azt mondja nekünk: „Úgy kell imádkoznunk, mint ahogy az özvegyasszony kérlelte a bírót, úgy, mint aki éjszaka megzörgeti a barátjának az ajtaját. Kitartással, erre tanít bennünket Jézus”.

„Az Úr megdicséri azt a szír-föníciai asszonyt, aki kitartással kérlelte lánya gyógyulását”. „Kitartással - hajtogatta a pápa maga is – még akkor is, ha fáradtak vagyunk, még akkor is, ha ez tényleg fárasztó. Ez az imádság magatartása!”. Szent Terézre utalva azt említette a pápa, hogy „az imádság egy alkudozás az Úrral és ez csak akkor lehetséges, amikor családias kapcsolatban vagyunk vele.” Majd ismét aláhúzta: „Tényleg fárasztó az ima, ezért is kell hozzá Isten kegyelme”. „Győzd meg az Urat, az ő érveivel! – folytatta a pápa - az az igazán szép!

Ábrahám alkudozása az Úr szívére irányul, Jézus pedig hasonlóképen tanít bennünket: A ti Atyátok ismeri dolgaitokat. Az Atya, miközben arra kér, hogy ne aggodalmaskodjunk, elküldi az esőt a jókra és a bűnösökre, a napot fölkelti az igazakra és a gonoszokra. Ábrahám érvelésével menjünk tovább!
Én megállok itt ezen a ponton, – szólt a pápa – hiszen imádkozni annyit jelent, hogy alkudozunk az Úrral, még akkor is, ha alkalmatlanok vagyunk neki”. Imádkozni azt is jelenti, hogy dicsérjük az Urat, szép dolgaiért, és kérjük, hogy küldje el nekünk azokat. Ő pedig annyira jó és annyira irgalmas, hogy megsegít bennünket.

Végül a pápa arra kért mindenkit, hogy „nem kevesebb, mint öt percben a mai nap során a Bibliából olvassuk el a 102. zsoltárt: Áldjad, lelkem, az Urat, s egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el jótéteményeit. Ő megbocsátja minden gonoszságodat, ő meggyógyítja minden betegségedet; Ő megóvja életed a pusztulástól, ő irgalommal és kegyelemmel koronáz meg téged”.

Kérjük őt egészen és közben megtanuljuk azt, amit mondanunk kell az Úrnak, kérjünk ehhez kegyelmet: „Te, aki irgalmas vagy, te, aki megbocsátasz, adj nekem kegyelmet, amint Ábrahámmal tetted, amint Mózessel tetted. Menjünk előre az imádságban, bátran, az említett szempontok szerint, melyek valóban az Isten szívéből erednek!” – zárta hétfői homíliáját Ferenc pápa a Szent Márta Házban tartott szentmise során.

(vl)
Megoszt


Bemutatkozás Műsoridők Írjon a szerkesztőségnek Programkészítés a VR-ban Linkek Más nyelvek Szentszék Vatikán Pápai liturgikus szertartások
a weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll ©. webmaster / webteam / jogi feltételek / hirdetések