Pocetna stranicaRadio Vatikan
Radio Vatikan   
Drugi jezici  

     Početna stranica > Crkva >  2013-07-02 19:34:41
A+ A- Ispiši ovu stranicuP. Dariusz Kowalczyk o Katekizmu Katoličke Crkve - 36. dioCrkva je katolička jer je u njoj nazočan Krist, i jer ju je Krist poslao svemu ljudskom rodu – ističe Katekizam Katoličke Crkve na stranicama posvećenima Crkvi. Dvadeset godina nakon objavljivanja toga dokumenta, isusovac p. Dariusz Kowalczyk 36. nastavak u nizu svojih razmišljanja o Katekizmu, posvećuje upravo toj temi.
Ispovijedamo Katoličku Crkvu. Riječ „katolička“ znači „opća“. Katekizam tumači da je Crkva katolička u dvostrukom smislu. Prvo, katolička je jer je u njoj prisutan Krist, opći Spasitelj, te punina sredstava spasenja koja je On želio (usp. KKC, 830). Drugo, Crkva je „katolička jer ju je Krist poslao svemu ljudskom rodu“ (KKC, 831).
Stoga nam se nameće pitanje: Tko pripada Katoličkoj Crkvi? Katekizam navodi Drugi vatikanski sabor ističući da Božjemu narodu „na razne načine pripadaju ili su na nj upućeni bilo vjerni katolici bilo drugi koji vjeruju u Krista, bilo napokon svi ljudi, milošću Božjom pozvani na spasenje“ (br. 836).
Crkveni oci često ponavljaju da „izvan Crkve nema spasenja“. To ne znači da samo katolici mogu biti spašeni. Crkva kao sakrament spasenja ne isključuje, nego uključuje. Valja, međutim, reći da svako spasenje dolazi od Krista, koji je glava Crkve, odnosno da svaka spasenjska milost prolazi kroz Crkvu. Tako, primjerice, kada kažemo da neki musliman može biti spašen, to se može dogoditi samo u uskoj povezanosti s poslanjem Isusa i Njegove Crkve. Pa i ako musliman nije nikada vjerovao u Isusa kao spasitelja – napominje p. Kowalczyk.
Katolištvo se izražava u Isusovu pozivu: „Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga“ (Mt 28,19). Crkva je, dakle, po svojoj naravi misionarska. Najdublji je razlog njezina poslanja Božja ljubav prema svim ljudima (usp. KKC, 851). Bog, naime, „želi – kako kaže sveti Pavao – da svi ljudi budu spašeni i dođu do spoznaje istine“. Zbog toga Katolička Crkva propovijeda Evanđelje svima, i za sve ljude moli, ostavljajući, međutim, sud Bogu – istaknuo je p. Kowalczyk u svojemu razmišljanju.
Podijelite

O nama Raspored programa Pišite nam Proizvodnja RV Linkovi Drugi jezici Vatikanska pocetna stranica Grad Vatikan Liturgijska slavlja s Papom
Sva su autorska prava na ovoj stranici pridržana ©. Administrator / Bodovi / Zakonski uvjeti / Oglašavanje