SākumlapaVatikāna Radio
Vatikāna Radio   
Citas valodas  

     Sākumlapa > Baznīca  >  2013-07-03 15:40:05
A+ A- print this pagePāvesta lūgšanu nodomi jūlijāVispārējais lūgšanu nodoms šomēnes ir veltīts Riodežaneiro gaidāmajam jauniešu saietam: Lai Pasaules Jauniešu dienas, kas norisināsies Brazīlijā, iedrošinātu visus kristīgos jauniešus kļūt par Kristus mācekļiem un Evaņģēlija misionāriem.

2011. gada 22. decembrī vēršoties pie Romas Kūrijas darbiniekiem, Benedikts XVI atzina, ka lielisks līdzeklis pret ticības pagurumu bija Pasaules Jauniešu dienas Madridē. Tā bija dzīvē īstenota jaunā evaņģelizācija. Emeritētais pāvests norādīja, ka katrās Pasaules Jauniešu dienās aizvien skaidrāk iezīmējas jauns kristieša tēls. Šajā sakarā viņš norādīja uz pieciem punktiem.

Pirmkārt, Pasaules Jauniešu dienās no jauna piedzīvojam Baznīcas katoliskumu. Jaunieši, kas uz tām ierodas, ir ļoti dažādi. Viņi runā dažādās valodās un pieder atšķirīgām kultūrām. Tomēr viņus vieno ticība. Viņus vieno Jēzus Kristus, kurā atklājas patiesība par Dievu un cilvēku. Otrkārt, Pasaules Jauniešu dienās atklājas, ko nozīmē būt īstam cilvēkam un īstam kristietim. Daudzi iesaistās šī pasākuma organizēšanā kā brīvprātīgie. Viņi to nedara ne piespiedu kārtā, ne lai izbēgtu no elles vai nopelnītu debesis. Viņi to nedara sevis dēļ. Viņi nav tie, kuri skatās uz sevi vai atpakaļ, tādējādi kļūstot iekšēji tukši un pārvēršoties par „sāls stabiem”. Viņi brīvprātīgi ticības garā veltī savu laiku un savus spēkus citu labā un tādā veidā piepilda paši sevi. Viņi dara labu citiem, jo tas ir skaisti. Tā pamats ir tikšanās ar Jēzu, kurš atbrīvo mūs no egoisma un iededzina mūsos mīlestību uz Dievu un tuvāko.

Treškārt, Pasaules Jauniešu dienu būtiska sastāvdaļa ir Vissvētākā Sakramenta adorācija. Apbrīnojami, ka vietās kur pulcējas vienkopus vairāki simti tūkstoši un pat miljoni cilvēku, var valdīt pilnīgs klusums. Šo jauniešu vidū ir pats Kristus, un viņi to pielūdz. Adorācija vispirms ir ticības akts – skaidroja Benedikts XVI. Ja cilvēks noliecas Dieva priekšā, tad atveras viņa sirds, prāts un griba. Cilvēks atdod sevi Dievam, kurš caur savu Dēlu atdeva sevi cilvēku labā. Vissvētākā Sakramenta pielūgsme dziļi iespaido visu mūsu dzīvi. Ceturtkārt, nozīmīgs Pasaules Jauniešu dienu elements ir Izlīgšanas sakraments. Ejot pie grēksūdzes, mēs atzīstam, ka mums ir nemitīgi vajadzīga piedošana, un ka tā ir saistīta ar atbildību. Piektkārt, Pasaules Jauniešu dienas raksturo prieks. To nevajadzētu mazvērtēt – atgādināja emeritētais pāvests. Kāds ir prieka avots? Tā ir ticība. Tā ir apziņa, ka es esmu Dieva gribēts un mīlēts. Ticība man sniedz pārliecību, ka dzīve, neskatoties uz visām grūtībām, ir skaista. Ticība dara mani iekšēji laimīgu.

Misionārais lūgšanu nodoms šoreiz attiecas uz Āziju: Lai visā Āzijas kontinentā būtu atvērtas durvis Evaņģēlija vēstnešiem.

Vēstījumā Pasaules Misiju dienā, kas tika izdots 2012. gada 6. janvārī, Benedikts XVI atgādina, ka Kristus vēsts ir aizvien aktuāla. Evaņģēlijā varam atrast atbildes uz katra cilvēka visdziļākajiem jautājumiem. Tāpēc, dzīvojot šajā straujo pārmaiņu laikmetā, visiem Baznīcas locekļiem jāapzinās, ka vajadzīgas jaunas Dieva vārda tālāknodošanas pieejas. Lai šis vārds uzrunātu cilvēku sirdi, vispirms pašiem kristiešiem jāpiedzīvo ticības atjaunotne. Viens no evaņģelizācijas šķēršļiem ir ticības krīze. Tā skar lielu daļu planētas iedzīvotāju, kuri tai pašā laikā slāpst pēc Dieva. Cilvēks, kurš piedzīvo satikšanos ar dzīvo Kristu, nespēj palikt pasīvs. Viņā mostas vēlme iet un dalīties savā ticības priekā ar citiem cilvēkiem.

J. Evertovskis / VR

Tekstu izmantošanas gadījumā atsauce uz Vatikāna Radio obligāta
Share


Par mums Raidījumu laiks Rakstīt redakcijai VR produkcija Saites Citas valodas Svētais Krēsls Vatikāns Pāvesta liturģiskie dievkalpojumi
Visas tiesības aizsargātas.© Webmaster / Atsauksmes / Lietošanas noteikumi / Reklāma