Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2013-07-06 15:33:10
A+ A- print this pageŠventasis Tėvas Marijos globai pavedė visas beatifikacijos bylas (+video)Šventasis Tėvas šeštadienį priėmė apie 400 maldininkų iš viso pasaulio, dalyvavusių Dievo tarno Pranciškaus Ksavero Nguyên Van Thuân beatifikacijos bylos iškilmėje Romoje. Pentadienį buvo užbaigta vietnamiečio kardinolo bylos diecezinis etapas. Brangūs draugai, sakė Pranciškus, jūsų džiaugsmas yra mano džiaugsmas. Dėkokime Dievui už šį Rytų pasaulio sūnų, kuris baigė žemišką kelionę tarnaudamas šv. Petro įpėdiniui!

Pranciškus pasidžiaugė matydamas tokį gausų būrį žmonių, aktyviai dalyvaujančių kardinolo Van Thuân beatifikacijos byloje. Šventasis Tėvas jiems dėkojo už jų įsipareigojimą pažymėdamas, kad tai tarnystė vardan Dievo ir Jo Karalystės garbės.

Iš tiesų daug žmonių gali paliudyti, jog buvo praturtinti susitikimo su Dievo tarnu kardinolu Van Thuân. Patirtis rodo, kad jo šventumo garsas paplito ypač per liudijimus daugybės žmonių, kurie jį sutiko ir saugoja širdyje atminimą. Kiti per kardinolo raštus, paprastus ir gilius, patyrė apie jo kunigiškos sielos tamprią vienybę su Kristumi, pašaukusio būti Jo gailestingumo ir mielės tarnu. Daug kitų paliko raštiškus liudijimus apie Dievo tarno užtarimu patirtas malones, - sakė Pranciškus.

Jis dėkojo bylos postulatoriui ir jo bendradarbiams, kitiems Romos vyskupijos pareigūnams, taip pat Popiežiškosios Teisingumo ir Taikos tarybos vadovui ir tarybos darbuotojams už įnašą į bylą, iškeltą buvusiam Popiežiškosios Teisingumo ir Taikos tarybos pirmininkui kardinolui Van Thuân. Be to, Šventasis Tėvas Pranciškus pavedė Švč. M. Marijos užtarimui tiek šią bylą, tiek visas kitas šiuo metu svarstomas beatifikacijos bylas.

Dievo tarnas kardinolas Pranciškus Ksaveras Nguyên Van Thuân, buvęs Saigono arkivyskupas ir Vietnamo komunistinio režimo kalinys, po išlaisvinimo devintajame dešimtmetyje apsigyveno Romoje. Popiežius Jonas Paulius II jį paskyrė Popiežiškosios Teisingumo ir Taikos tarybos pirmininku ir kardinolu. Vietnamietis kardinolas buvo tarybos pirmininkas nuo 1989 iki mirties 2004 metais. Beatifikacijos bylą užvedusi Romos vyskupija, per trejus metus užbaigusi tyrimo diecezinį etapą, bylą perdavė Šventųjų skelbimo kongregacijai. (Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising