Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2013-07-06 11:50:57
A+ A- print this pageŽemaičių Kalvarijos atlaidai. Penktadienį švęsta policijos ir teisėsaugos darbuotojų diena, šeštadienį melstasi kartu su broliais latviaisLiepos 5-ąją, ketvirtą atlaidų dieną, Šventovėje buvo meldžiamasi už Lietuvos Policijos ir teisėsaugos darbuotojus. Tos dienos 12 val. pagrindinėse Šv. Mišiose kartu su iš Šilalės dekanato atvykusiais tikinčiaisiais, kurių tą dieną buvo piligriminė kelionė ir visais maldininkais meldėsi apie pusantro šimto policininkų, teisėsaugos, migracijos tarnybos darbuotojų, atvykusių ne tik iš Žemaitijos, bet ir iš visos Lietuvos. Pagrindinėms tos dienos Šv. Mišioms vadovavo apaštalinis nuncijus Lietuvai, Latvijai ir Estijai arkivyskupas Luigi Bonazzi, koncelebravo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, jo pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas OFM, vyriausiasis Lietuvos policijos kapelionas kun. Aušvydas Belickas, Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato kapelionas kan. Remigijus Saunorius, Šilalės dekanato ir iš kitur atvykę kunigai. Šv. Mišių metu giedojo Šilalės miesto kultūros centro vyrų ansamblis, vadovaujamas Antano Kazlausko. Pamokslą pasakė apaštalinis nuncijus. Jis kalbėjo apie būtinybę mokytis iš Dievo Motinos Marijos, nes ji savo gyvenimu mus moko trijų dalykų – klausymo, apsisprendimo ir veikimo. Būtent klausydamasi ir įsiklausydama Marija apsispręsdavo ir tada pradėdavo veikti. Tai akivaizdžiai matyti iš jos gyvenimo, kuris aprašytas Evangelijose. Ji sugeba daryti paprastus sprendimus ir kasdienybėje. Anot nuncijaus, mums kiekvienam reikia drąsos daryti ir apsispręsti. Marija viską darė mylėdama ir mes pakviesti veikti mylėdami, su šypsena vykdyti kiekvienas savo misiją ir daryti savo darbus, nes tikėjimas neša ramybę, kurią turėjo Švč. Mergelė Marija ir kurios mokytis esame pakviesti mes kiekvienas.

Po Šv. Mišių padėkos žodį vyskupams ir policijos kapelionams tarė bei atminimo dovanėles įteikė Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas Algirdas Stončaitis. Lietuvos policijos ir teisėsaugos darbuotojai po Šv. Mišių ėjo kryžiaus kelią, vadovaujami apaštalinio nuncijaus arkivyskupo Luigi Bonazzi, apmąstė Kristaus kančią.

Po Kalnų maldos Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose policininkams bei teisėsaugininkams buvo surengta agapė.

2013 m. liepos 6 – oji Lietuvos karaliaus Mindaugo ir jo žmonos Mortos karūnavimo, penktoji Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų diena. Tą dieną Žemaičių Kalvarijos Šventovėje buvo meldžiamasi už mūsų kaimynus brolius latvius, kurie nuo pat ryto iš įvairių Latvijos vietovių rinkosi į atlaidus. Taip pat tą dieną jaunimo piligrimų grupės iš Kretingos ir Palangos, iš Mažeikių, Kražių atėjo į Šventovę, nes liepos 6-osios vakaras buvo skirtas jaunimui.

12 val. pagrindinėms Šv. Mišioms vadovavo Latvijos Jelgavos ir Liepojos vyskupijų vyskupas ordinaras Edvards Pavlovskis, koncelebravo Jelgavos vyskupas emeritas Antons Justs, Telšių vyskupas J. Boruta SJ, jo pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas, Akmenės dekanato, nes ši diena buvo skirta jiems, bei iš Latvijos ir kitų Lietuvos vyskupijų atvykę kunigai. Šv. Mišiose giedojo Akmenės dekanato jungtinis choras, vadovaujamas Akmenės parapijos vargonininkės Žydrūnės Kazlauskaitės, taip pat giedojo ir iš Latvijos atvykę tikintieji. Pamokslą pasakė Jelgavos vyskupas emeritas Antons Justs.

Šv. Mišių pradžioje visus susirinkusius piligrimus pasveikino Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Jis į brolius latvius kreipėsi latviškai ir visiems priminė Žemaičių Kalvarijos Šventovės sąsajas su latvių mylima Šventove Agluonoje, kurioje, kaip ir Žemaičių Kalvarijoje dirbo vienuoliai dominikonai, o kai 1889 m. Žemaičių Kalvarijoje veikiantį dominikonų vienuolyną caro valdžia uždarė, paskutinieji vienuoliai iš čia buvo išvežti į Agluoną, kur ir palaidoti.

Pamokslininkas vyskupas Antons Justs kalbėjo apie dviejų tautų – latvių ir lietuvių sąsajas, nes pirmasis ir vienintelis lietuvių karalius Mindaugas buvo vedęs latvę Mortą, kilusią nuo Agluonos. Lietuvių vienintelis karalius – Mindaugas, o latvių vienintelė karalienė – Morta. Latviai ruošiasi statyti paminklą Lietuvos karaliui Mindaugui bei karalienei Mortai. Taip pat vyskupas kalbėjo apie susitikimo su Kristumi svarbą. Žmogus, savo gyvenimo kelyje susitikęs Kristų keičia gyvenimo kryptį, tai jam padeda atpažinti savo pašaukimą. Vyskupas priminė, jog visi per krikštą tampame Dievo vaikais, tos pačios Bažnyčios nariais. Ir kaip Marija susitinka Elzbietą, taip dvi krikščioniškos tautos – lietuvių ir latvių – susitikdamos šioje Šventovėje atneša gerąją žinią. Bendrystės, tarpusavio palaikymo, o svarbiausia – tikėjimo vienybės žinią. Vyskupas kvietė šią vienybę puoselėti ir branginti, nes tai charakterizuoja krikščioniškumo esmę.

Po Šv. Mišių maldininkai iškeliavo į Kryžiaus kelią, kur buvo giedamos giesmės tiek lietuviškai, tiek ir latviškai, o po Kalnų lauke bei Bazilikoje, atsisveikinimo žodį tarė Jelgavos ir Telšių vyskupijų vyskupai, palinkėdami maldininkams atvykti į Žemaičių Kalvarijos Šventovę per Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus į jau tradicija tapusią brolių latvių dieną.

* * *

Liepos 6-osios vakaras Žemaičių Kalvarijoje buvo skirtas jaunimui. 18 val. Bazilikoje vyko Švč. Sakramento adoracija. 19 val. buvo aukojamos Šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupo pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas OFM, koncelebravo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, būrelis kunigų. Šv. Mišių ir Švč. Sakramento adoracijos metu giedojo Gargždų šv. arkangelo Mykolo parapijos jaunimo choras, vadovaujamas vargonininko Petro Katausko. Šv. Mišių pradžioje į pilnutėlę Baziliką prisirinkusio jaunimo kreipėsi Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Jis kalbėjo apie liepos 6-osios reikšmę ir svarbą mūsų tautos ir valstybingumo bei krikščionybės atėjimo į Lietuvą istorijoje. Taip pat priminė Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus šventimo aspektus bei istorijos tėkmėje Katalikų Bažnyčios atėjimo į Žemaitiją susiklosčiusias aplinkybes.

Vyskupas L. Vodopjanovas OFM pamokslo metu kalbėjo jaunimui apie santykį su Jėzumi, draugystės būtinumą su juo ir kvietė būti atviriems Kristui savo gyvenimo kelyje.

Po Šv. Mišių 21 val. jaunimas su Žemaičių Kalvarijos miestelio gyventojais, kartu su Telšių vyskupu J. Boruta SJ sugiedojo Lietuvos Respublikos himną – Tautinę giesmę ir su žvakėmis rankose, giedodami Kalnų giesmes išėjo į Kryžiaus kelią, kur klausydamiesi kunigų sakomų pamokslų, melsdamiesi apmąstė Kristaus kančią ir jo meilę žmonėms. Keli šimtai jaunų žmonių grįžę į Baziliką po Kalnų rado Šventovėje jų belaukiantį Telšių vyskupą J. Borutą SJ, kuris palydėjo jaunimą savo ganytojiniu palaiminimu bei padrąsinančiu žodžiu liudyti savo tikėjimą pasauliui ir skelbti Gerąją Žinią savo bendraamžių tarpe.

Vatikano radijui iš Telšių vyskupijos kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising