Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2013-07-08 15:14:11
A+ A- print this pageŽemaičių Kalvarijos atlaidai. Vienuolių dienaLiepos 8, septintoji Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų diena, buvo skirta maldoms už vienuolius, vienuoles ir pašaukimus į pašvęstąjį gyvenimą. Ta diena taip pat buvo skirta Gargždų dekanato tikinčiųjų piligrimystei. Pagrindinėms 12 val. Šv. Mišioms vadovavo Vilniaus arkivyskupo metropolito augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis, koncelebravo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, jo pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas OFM, Gargždų dekanato bei iš kitur atvykę kunigai ir kunigai vienuoliai. Šv. Mišiose meldėsi ir būrelis seserų vienuolių. Šv. Mišių metu giedojo Gargždų šv. arkangelo Mykolo parapijos didysis sumos choras, vadovaujamas vargonininko Petro Katauskio, chorui pritarė pučiamųjų orkestras iš Telšių, vadovaujamas Adolfo Lukošiaus.

Sakydamas pamokslą vyskupas Arūnas Poniškaitis išryškino Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus šventimą Tikėjimo metais. Jis kalbėjo apie tikėjimo ir Krikšto sakramento santykį ir to santykio svarbą žmogaus išganymo kelyje. Kreipdamasis į Dievui pašvęsto gyvenimo atstovus išryškino jų pašaukimo svarbą šių dienų visuomenėje. Kalbėjo apie tris vienuolinius įžadus – neturtą, klusnumą ir skaistumą, kuriuos vykdydami vienuoliai ir vienuolės tampa Kristaus nešėjais pasauliui. Marijos pavyzdžiu, kuri dar po savo širdimi nešiodama kūdikėlį Kristų jau nunešė į Elzbietos namus ir taip tapo jos namų džiaugsmo priežastimi. Vyskupas linkėjo visiems būti Kristaus dvasios nešėjais ir liudijant jį savo gyvenimu būti kitiems Dievo artumo patirties priežastimi. Jis padrąsino to mokytis iš Marijos, Krikščioniškų Šeimų Karalienės, Žemaičių Kalvarijos Šventovėje, ypač šią dieną, kai ypatingai buvo meldžiamasi už vienuolius ir vienuoles.

Po Šv. Mišių ir ganytojų palaiminimo dvi procesijos iškeliavo apmąstyti Kristaus kančią, einant Kryžiaus kelią. Lauke procesijai vadovavo vyskupai A. Poniškaitis ir L. Vodopjanovas OFM, o Bazilikoje – Telšių vyskupas J. Boruta SJ.

Po Kryžiaus kelio procesijų grįžtančius į namus piligrimus ganytojai palydėjo palaiminimu, kviesdami visus nuolat čia atvykti ir melstis prie stebuklingojo Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės paveikslo.

Vatikano radijui iš Žemaičių Kalvarijos kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

* * *

Šiemetiniai Žemaičių Kalvarijos atlaidai vyksta mint Žemaitijos krikšto 600 metų sukaktį ir visoje Bažnyčioje švenčiant Tikėjimo metus. Apie tai mūsų bendradarbė Renata Žiūkaitė pakalbino kun. Andriejų Sabaliauską. RealAudioMP3
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising