Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Artimo meilė ir Solidarumas  >  2013-07-09 17:19:26
A+ A- print this pageIstorinio Pranciškaus apsilankymo Lampedūzoje atgarsiaiŠventojo Tėvo Pranciškaus kelionė į Lampedūzą pirmadienio rytą buvo istorinė. Nors truko tik kelias valandas, ji buvo nepaprastai turtingas ir reikšmingas įvykis, davęs pasauliui tikrą liudijimą, palietęs ir sužadinęs pasaulio sąžinę. Karštai viliamės, kad šis liudijimas išliktų! Tokiais žodžiais pirmąją Pranciškaus kelionę pakomentavo Šventojo Sosto Spaudos Salės direktorius t. Federico Lombardi, įsitikinęs, kad užsibrėžtą misiją pavyko įgyvendinti.

Šventasis Tėvas ypač patenkintas salos gyventojų jam surengtu priėmimu. Jis jiems karštai padėkojo, drauge paragino toliau būti visam pasauliui pavyzdžiu taip pat svetingumo ir atsakomybės siekiant padėti į jų krantus išlipantiems į bėdą patekusiems žmonėms. Tai buvo pagrindinė kelionės žinia: Pranciškui buvo svarbu, kad būtų suprasta jo apsilankymo priežastis, norą duoti svarbų ir reikšmingą ženklą, kaip pažymėjo jis Mišių homilijoje, verkti už tuos, kurie žuvo pakeliui į geresnį gyvenimą, solidarizuotis su visais, kurie kenčia šiame kelyje, paremti visus tuos, kurie priima migrantus ir stengiasi jiems padėti susikurti geresnį gyvenimą, labai stipriai paremti visus, kurie pagal turimą atsakomybę, gali padėti sukurti geresnes sąlygas, kad naujas gyvenimas tiems, kurie tiek prikentėjo ir tebekenčia, tikrai galėtų tapti tikrove.

Pranciškus sąmoningai atvyko į Lampedūzą. Prie salos krantų žuvo daug tūkstančių migrantų, tiksliai nežinomas žuvusiųjų jūroje skaičius: prie Lampedūzos žuvo gal net kelios dešimtys tūkstančių žmonių, kurie keliavo, kad galėtų svetur susikurti geresnio gyvenimo buitį. Šventasis Tėvas norėjo priminti visų atsakomybę ir paskatinti įsipareigojimą kurti geresnę pasaulio ateitį, pasaulio, kuris nors domisi, tačiau nesupranta žmonių kentėjimo, kurį sukelia tam tikri procesai, įskaitant vystymosi.

Šventasis Tėvas labai trokšta, kad išliktų jo kelionės Lampedūzoje liudijimas: jis be abejonės ras progų mums tai priminti ir primins ypatingai stipriais ženklais, pažymėjo t. Lombardi po Šventojo Tėvo sugrįžimo į Romą su spaudos darbuotojais dalydamasis pirmaisiais kelionės įspūdžiais .

Caritas internationalis prezidentas pažymėjo, kad apsilankymu Lampedūzoje Šventasis Tėvas priminė milijonų pabėgėlių dalią visame pasaulyje. Religijų lyderiai ir konfesinės organizacijos suvaidina labai didelį vaidmenį užtikrindamos, kad su pabėgėliais būtų elgiamasi oriai ir gailestingai. Turime būti visuomet svetingi visiems pabėgėliams, juos priimant kaip savo brolius ir seseris, pažymėjo kardinolas Oscar Rodriguez Maradiaga, Caritas internationalis prezidentas. Jis pareiškime priminė, jog pasaulyje daugiau kaip 40 milijonų žmonių yra pabėgėliai tiek savo kraštų viduje, tiek užsienyje.

Tuo metu į Lampedūzą ir kitas Italijos vietoves atplaukia vis nauji pabėgėlių laivai. Naktį iš pirmadienio į antradienį buvo išgelbėta trimis laivais keliavę 303 migrantai. Jie papuolė į pavojingą padėtį Sicilijos sąsiauryje už 50 jūros mylių nuo Libijos ir 120 mylių nuo Lampedūzos. Gelbėjimo operacijas vykdė Italijos jūreiviai, bendradarbiaudami su Libijos ir Maltos pareigūnais. Į pavojaus zoną buvo nukreipti penki prekybiniai laivai, iš Lampedūzos išplaukė patrulinis kateris ir apsaugos laivai, kuriais iškeliavo Maltos ordino medikai, nuo pirmadienio atkūrę jūrų tarnybą migrantų ir pabėgėlių gelbėjimo veiksmams. Iš vieno laivo buvo išgelbėta 94 migrantai, kuriuos sudarė 63 vyrai, 26 moterys ir penki vaikai, kurių du su nudegimais. Išgelbėta taip pat kitais dviem laivais keliavę 209 žmonės, kurie visi buvo atgabenti į Lampedūzą. Dar ketvirtą pabėgėlių laivą su šimtu keleivių, irgi papuolusį į pavojų, Libijos vandenyse išgelbėjo tos šalies gelbėtojai. Be to, dar pirmadienio naktį Lampedūzoje buvo surasti į krantą išlipę 133 migrantai. Antradienio rytą jūreivių patrulinis straigtasparnis lokalizavo vandenyse prie Lampedūzos laivą, kuriame buvo 31 migrantas, įskaitant keturias moteris, iš kurių dvi nėščios. Visi buvo išgelbėti ir nugabenti į Lampedūzą. (Vatikano radijas)
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising