SākumlapaVatikāna Radio
Vatikāna Radio   
Citas valodas  

     Sākumlapa > Baznīca  >  2013-07-09 14:16:40
A+ A- print this pagePasaules Jauniešu dienu ietvarā pāvests piešķir atlaidasTuvojoties 28. Pasaules Jauniešu dienām, kuru svinības Ticības gada ietvarā notiks Riodežaneiro, Apustuliskais Penitenciārijs izdeva dekrētu par pilnu un daļēju atlaidu piešķiršanu jauniešiem un visiem ticīgajiem, kuri to saņemšanai būs atbilstoši sagatavojušies. Tādā veidā pāvests Francisks vēlas, lai jaunieši šī grandiozā notikuma sakarā varētu atklāt Dieva žēlsirdīgās mīlestības skaistumu un saņemt gaidītos svētdares augļus.

Dekrētā lasām, ka pilnas atlaidas vienreiz dienā varēs saņemt tie ticīgie, kuri laika posmā no 22. līdz 29. jūlijam dievbijīgi piedalīsies Riodežaneiro notiekošajos dievkalpojumos, un nožēlas un gandarīšanas garā izpildīs ierastos nosacījumus, proti, būs saņēmuši Izlīgšanas sakramentu, piegājuši pie Svētās Komūnijas un lūgsies Svētā tēva nodomā. Atlaidas varēs saņemt vai nu sev vai ticīgajiem mirušajiem.

Pilnas atlaidas saņems arī tie ticīgie, kuri nevarēs piedalīties Pasaules Jauniešu dienu svinībās, taču būs izpildījuši visus minētos nosacījumus un, dēlu paklausībā Svētajam tēvam, noteiktās dienās būs garīgi klātesoši liturģijas svinībās, sekojot līdzi to tiešraidei televīzijā un radio. Pilnas atlaidas saņems arī tie, kuri ar tādu pašu dievbijību sekos līdzi minētajiem notikumiem, izmantojot jaunos sociālās komunikācijas līdzekļus. Lai saņemtu pilnas atlaidas, primārais nosacījums ir pilnīga brīvība no jebkādas piesaistīšanās grēkam, tai skaitā, nepiesaistīšanās ikdienišķam grēkam.

Daļējas atlaidas tiek piešķirtas ticīgajiem, kuri, neatkarīgi no savas atrašanās vietas Pasaules Jauniešu dienu laikā, vismaz ar nožēlu sirdī dedzīgi lūgsies, noslēgumā skaitot Pasaules Jauniešu dienas oficiālo lūgšanu un dievbijīgi piesaucot Vissvētāko Jaunavu Mariju, Brazīlijas Karalieni, kā arī citus šīs tikšanās aizbildņus, lai tie mudinātu jauniešus stiprināties savā ticībā un dzīvot svētu dzīvi.

Lai ticīgajiem atvieglinātu iespēju saņemt šīs debesu dāvanas, priesteri tiek aicināti uzklausīt viņu grēksūdzes un piedāvāt lūgšanas par Pasaules Jauniešu dienu pasākumu labu iznākumu. Dekrēts tika parakstīts 2013. gada 24. jūnijā.

Jāpiebilst, ka jautājums par atlaidām ir aizvien aktuāls un svarīgs, neskatoties uz to, ka dažiem mūsdienu cilvēkiem ar tām saistītie jēdzieni var izklausīties vecmodīgi. Saskaņā ar Katoliskās Baznīcas katehisma mācību, „atlaida ir laicīgā soda atlaišana Dieva priekšā par grēkiem, kuru vaina jau ir izdzēsta. Atlaidu doktrīna un prakse Baznīcā ir cieši saistīta ar Gandarīšanas sakramenta iedarbīgumu” (1471).

Lai izprastu jautājuma būtību, jāņem vērā, ka grēkam ir dubultas sekas. No vienas puses, ja mēs smagi grēkojam, tad saraujam vienotību ar Dievu un pazaudējam mūžīgo dzīvi. Šī debesu valstības zaudēšana ir „mūžīgais sods” par grēku. No otras puses, ikviens vismazākais grēks rada mūsu sirdī neveselīgu piesaistīšanos radībām. Līdz ar to, nepieciešama šķīstīšanās vai nu šajā pasaulē vai mūžībā (šķīstītavā). Šķīstīšana atbrīvo mūs no „laicīgā soda” par grēku (sal. 1472). Katehisms atgādina, ka minētie soda veidi nav atriebība no Dieva puses, bet gan no paša grēka izrietošas sekas. No mūžīgā soda atbrīvojamies saņemot grēku piedošanu Izlīgšanas sakramentā un, tādējādi, atjaunojot draudzības saikni ar Dievu, bet laicīgais sods paliek spēkā. Ja, piemēram, nodarām tuvākajam kādu materiālo zaudējumu, piedošanu saņemsim, bet zaudējumu nāksies atlīdzināt. Līdzīgi ir ar laicīgo sodu. No tā varam atbrīvoties, saņemot Baznīcas piešķirtās atlaidas, lūdzoties un veicot gandarīšanas un mīlestības darbus (sal. 1473-1479). Patiesībā, jautājums par atlaidām ir aicinājums nemitīgi šķīstīties, raudzīties uz Dievu kā mīlošu Tēvu un ierādīt Viņam pirmo vietu savā dzīvē.

J. Evertovskis / VR

Tekstu izmantošanas gadījumā atsauce uz Vatikāna Radio obligāta
Share


Par mums Raidījumu laiks Rakstīt redakcijai VR produkcija Saites Citas valodas Svētais Krēsls Vatikāns Pāvesta liturģiskie dievkalpojumi
Visas tiesības aizsargātas.© Webmaster / Atsauksmes / Lietošanas noteikumi / Reklāma