Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
Kitos kalbos  

     Pagrindinis puslapis > Bažnyčia  >  2013-07-11 12:57:15
A+ A- print this pagePalaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidaiMarijampolėje liepos 6-14 dienomis vyksta palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai. Šiemet, švenčiant Tikėjimo metus, minima arkivyskupo Matulaičio paskelbimo palaimintuoju 26 metų sukaktis.

Kaip informuojama Palaimintojo relikvijas saugančios Marijampolės bazilikos interneto svetainėje, iškilmių išvakarėse, liepos 6 d., tikintis jaunimas nuo bazilikos išėjo į piligriminį žygį Lūginėn, tėvo Jurgio tėviškėn. Ten buvo aukojamas Mišios. Po jaunimo vakaronės prasidėjo visą naktį trukusi Švenčiausiojo Sakramento adoracija.

Pirmąjį atlaidų sekmadienį, liepos 7 d., Marijampolėje švenčiamuose atlaiduose buvo meldžiamasi už jaunimą. Šv. Mišias aukojo Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis. Pagrindinė bazilikos klebono kun. Andriaus Šidlausko MIC sakytos homilijos mintis – draugystė.

Pirmadienį, liepos 8-ąją buvo meldžiamasi už katalikiškų judėjimų, maldos grupių ir bendruomenių narius. Mišias aukojo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Homiliją sakęs kun. Tomas Miliauskas MIC apmąstė šv. Pauliaus žodžius apie kentėjimo už draugus džiaugsmą, apie prasmingą kentėjimą, kentėjimą, turintį tikslą, pakylantį iš fizinio lygmens į dvasinį. Kunigas išsakė mintį, kad skaitydamas palaimintojo „Užrašus“, niekur nerado, kad tėvas Jurgis būtų išgyvenęs tikėjimo krizę. Jo tikėjimas buvo skausmų subrandintas.

Liepos 9-ąją, trečiąją atlaidų dieną buvo meldžiamasi už Caritas, Maltos ordino, Kolpingo draugijos narius bei visus socialinius darbuotojus ir savanorius. Vyskupo Juozo Žemaičio vadovautų Mišių metu homiliją sakė Rokų parapijos klebonas kun. Virginijus Gražulevičius. Jis ragino įvairias krikščioniškas organizacijas, atsiliepiančias į pašaukimą apaštalauti, nepamiršti maldos svarbos, nes tikroji Evangelijos galybė kaip tik ir slypi maldos nuoširdume.

Liepos 10 d. atlaiduose buvo meldžiamasi už švietimo ir žiniasklaidos darbuotojus. Vyskupų Rimanto Norvilos ir Juozo Žemaičio bei atvykusių kunigų koncelebruotose šv. Mišiose homiliją sakęs kun. Rytis Baltrušaitis daug dėmesio skyrė Vilkaviškio katedros konsekravimo metinėms, pabrėždamas katedros reikšmę žmogaus ir Bažnyčios gyvenime. Su katedra susiję svarbiausi mūsų gyvenimo įvykiai, katedra yra vyskupijos širdis, ypač kai apie altorių prie vyskupo susiburia kunigai, tikintieji. Homiletas kalbėjo apie vidinę mūsų šventovę. Tikėjimo metais ragino paskelbti savo širdies restauravimo akciją.

Ketvirtadienį, liepos 11-ąją, Marijampolėje vykstančiuose palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaiduose buvo meldžiamasi už vyskupus, kunigus, seminaristus, vienuoles ir vienuolius. Penktadienį meldžiamasi už ligonius ir medikus, šeštadienį – už šeimas. Sekmadienį, liepos 14-ąją, pagrindinę atlaidų dieną, bus dėkojama Dievui už Jurgio Matulaičio paskelbimą palaimintuoju ir meldžiama jo paskelbimo šventuoju.

Kiekvieną atlaidų dieną 11 val. bazilikoje palaimintojo Jurgio koplyčioje kalbamas Rožinis, po kurio pakviestas kunigas vadovauja katechezei. Vidudienį aukojamos Mišios. Po Mišių ir agapės, išvykstama į palaimintojo tėviškę Lūginėje.

Vatikano radijas / marijampolesbazilika.lt
Pasidalink


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising